facebook script

Nowości

B2B

Projekt pn. „Zakup systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe związane z tworzeniem szkoleń” realizowany przez firmę GroMar Sp. z o.o. polega na zakupie i wdrożeniu systemu informatycznego B2B w systemie Cloud Computing, automatyzującego procesy biznesowe związane z tworzeniem e-szkoleń (e-learningowych i gamelearningowych) w warstwie technologicznej, a także w zakresie nadzoru projektu i kontrolingu rozliczeń pomiędzy firmą GroMar Sp. z o.o. a Partnerami.

Celem wdrożenia zakupionego systemu będzie rozwój relacji z partnerami, w oparciu o rozwiązania elektroniczne z naciskiem na elektroniczną wymianę informacji o m.in. ofercie, zleceniach w produkcji, dokumentach sprzedażowych, wzajemnych rozliczeniach – w sposób elektroniczny i automatyczny.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach 8 Osi Priorytetowej – Społeczeństwo informacyjne -zwiększanie innowacyjności gospodarki; Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

 

 

www.poig.gov.pl

Projekt współfinansowany ze środków europejskich