Jak przygotować dobry kontent szkolenia e-learningowego?

Jak przygotować dobry kontent szkolenia e-learningowego?

 

Dobrze opracowany kontent edukacyjny jest podstawą, na której można zbudować wysokiej jakości szkolenie i jednocześnie dużym ułatwieniem dla twórców e-learningu, którzy będą przetwarzać ten kontent na interaktywny kurs online. Jak zatem przygotować go dobrze?

Rozpoczynając pracę nad materiałem, należy najpierw przeprowadzić analizę. Na tym etapie autor treści powinien określić a) odbiorcę, b) cele, c) kształt finalny kursu – bez tych wstępnych działań nie powstanie wartościowy merytorycznie materiał.

a) Odbiorca: w miarę możliwości należy określić wiek, wykształcenie, umiejętność obsługi komputera, poziom wiedzy w danym temacie – szkolenie nie może być zbyt proste, aby nie znudzić użytkownika, ani zbyt trudne – aby odbiorcy nie zniechęcić.

b) Cel: należy sprecyzować, co jest celem szkolenia – czy chodzi nam o przekazanie odbiorcom treści do zapamiętywania, czy również o wykształcenie pewnych umiejętności, a może jedno i drugie. Od wyboru celu zależy sposób przygotowania materiałów.

Jeśli celem szkolenia jest przekazanie wiedzy (np. prezentującej nowy produkt w firmie) materiał będzie przypominać wykład (tekst ciągły). Piszemy jednak „przypominać”, bowiem e-learning nie polega na udostępnieniu użytkownikom książek. Materiał autorski powinien mieć wyraźny podział na moduły/lekcje/tematy, jeśli jest obszerny. Powinien również zawierać przykłady, grafiki, wykresy, przypadki z życia wzięte, case study. Dzięki takim rozwiązaniom twórcy szkolenia online będą mogli utworzyć szereg interakcji, które zaangażują użytkownika w proces szkolenia.

Do materiału autorskiego warto również przygotować pytania testowe, z podanymi odpowiedziami. Twórcy szkoleń przetworzą je na quizy i/lub ćwiczenia wymagające kolejnej interakcji ze strony użytkownika i uporządkują jego wiedzę.

Jeśli natomiast celem szkolenia jest wykształcenie pewnych umiejętności, materiał musi zawierać nie tylko treści merytoryczne, ale przede wszystkim odpowiednio przygotowane ćwiczenia/quizy. Np. kształcąc umiejętności radzenia sobie z trudnymi klientami, warto zastosować case study, w których użytkownicy będą musieli zdecydować, jak się zachować; jeśli uczymy użytkowników obsługi programów, ćwiczenia powinny polegać na symulacji pracy z programem.

c) Kształt finalny kursu to inaczej jego ostateczny wygląd. Przygotowując kontent szkolenia autor musi wiedzieć, czy będzie to krótka i skondensowana pigułka wiedzy, interaktywna prezentacja, animacja, a może film. Od tego zależy nie tylko ilość przygotowanych materiałów, ale również ich sposób przygotowania, m.in. możliwe/konieczne/potrzebne lub nie interakcje użytkownika.

Schemat nauczania e-learnigowego

Przygotowując materiał zawsze należy zatem wziąć pod uwagę cel szkolenia i dostosować do niego kontent.

Na koniec kilka uwag technicznych:

  1. Materiał powinien mieć postać skończoną – przed przekazaniem wykonawcy powinien zostać poddany korekcie i redakcji, a autor powinien upewnić się, że materiał zawiera wszystko to, co powinno się znaleźć w szkoleniu. Dzięki temu ograniczymy czas, który trzeba będzie poświęcić na poprawki i uzupełnianie materiału.
  2. Materiał powinien być przygotowany w formie edytowalnej, np. w formacie .doc lub .docx.
  3. Zawarte w materiale tabele powinny być załączone również w formie edytowalnej, wykresy wyraźne i dokładne.
  4. Dodane do materiału zdjęcia, z odpowiednimi prawami autorskimi, powinny być wysokiej jakości.
  5. Autor treści może dołączyć wszelkie propozycje rozwiązań graficznych czy animacyjnych – zespół specjalistów z pewnością uwzględni wskazówki przy produkcji szkolenia.
  6. Autor materiałów powinien wyróżnić treści, na które – jego zdaniem – powinien zwrócić uwagę uczestnik szkolenia. Najpopularniejsze rozwiązania to ukrycie takiej zawartości pod różnego typu przyciskami w formie poleceń, np.: Ważne, Ciekawostka, Przykład, Zobacz więcej, czy klikalnymi grafikami.
Jak przygotować dobry kontent szkolenia e-learningowego?
Oceń ten post