facebook script

Nowości

KLAUZULA INFORMACYJNA

Stosując się do wymogu wskazanego w art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej: Rozporządzenie), niniejszym informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka GroMar sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tuszyńska 98, 93-305 Łódź, z którym możesz się skontaktować: za pośrednictwem poczty elektronicznej – info@gromar.eu, pod nr telefonu – 42 279 70 20.

 2. Administrator danych osobowych wskazane w pkt 1 wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Ewa Pisarska, z którym można się skontaktować we wszelkich kwestiach związanych z ochroną udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych, korzystając z następujących danych kontaktowych: adres e-mail: e.pisarska@gromar.eu, nr telefonu: 42 279 70 20.

 3. Spółka GroMar sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, jako administrator Pani/Pana danych osobowych, przetwarzać będzie następujące kategorie danych:

  1. Imię i nazwisko,

  2. Adres e-mail,

  3. Numer telefonu.

  Wyżej wskazane kategorie danych osobowych przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie wyrażonych zgód.

 4. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat od momentu pozyskania stosownej zgody.

 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.