Matematyka lepsza w technikum

W okresie marzec – kwiecień 2013 r. w ramach naszego projektu pt. „Wspomaganie nauczania matematyki w Technikum w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 3.3.4), ruszyliśmy w Polskę z organizacją 16 regionalnych konferencji informacyjno – promocyjnych, w każdym z głównych miast wojewódzkich.Konferencje były dla naszej firmy nie lada wyzwaniem.

Prezentacja działania platformy e-learningowej LearnWay, omówienie założeń i rezultatów osiąganych w ramach projektu – wszystko to pokazało uczestnikom jak nauczać matematyki w szkole za pomocą innowacyjnych form i nie dać się reformie oświaty!

Gorąco zachęcamy do udziału w naszym projekcie. Wierzymy, iż dzięki nowym technologiom poziom wiedzy i wyniki uczniów znacznie wzrosną…

Matematyka lepsza w technikum
Oceń ten post