Słowniczek E-learningowy

|
|
Słowniczek E-learningowy

 

ASP (ang. Application Service Provider)

Usługa polegająca na wydzierżawieniu aplikacji na czas określonych na serwerach i łączach firmy świadczącej usługę. Dzięki usłudze ASP nie ma konieczności zakupu licencji wieczystej wraz z wdrożeniem, co znacząco obniża koszty.


 

Audiobook

Nagranie dźwiękowe zawierające odczytany przez lektora tekst publikacji książkowej czy szkoleniowej; zapisane na nośniku typu płyta CD/DVD bądź na platformie szkoleniowej.


 

Blended Learning

Jest to kształcenie kompleksowe, łączące w sobie szkolenie e-learning z praktycznymi ćwiczeniami w formie szkoleń stacjonarnych. Metoda Blended learning jest niezwykle wydajna i efektywna, dzięki wyselekcjonowaniu i wybraniu tego co najlepsze w szkoleniach stacjonarnych oraz e-learningowych. Dzięki e-learningowi możemy wyeliminować kilkugodzinne wykłady teoretyczne w formie stacjonarnej, które są kosztowne i wymagają dodatkowej Sali. Blended learning to metoda nauki, przez wielu uważana za najbardziej skuteczną.


 

Edytor szkoleń e-learningowych

Aplikacja informatyczna służąca do tworzenia materiałów edukacyjnych i oprogramowania ich do formatu SCORM (np. LearnWay® Editor, Lectora Publisher). Twórca szkolenia, dzięki aplikacji edytora, tworzy poszczególne ekrany szkolenia e-learningowego, dodając interakcje, grafiki, teksty i inne elementy znajdujące się w scenariuszu szkolenia.


 

E–learning

Nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu, pozwala na ukończenie kursu, szkolenia, a nawet studiów bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej.. E-learning służy nauczaniu na odległość oraz nauczaniu elastycznemu, jednak może być również łączony z tradycyjnym nauczaniem w formie kursów mieszanych ponieważ doskonale uzupełnia również tradycyjny proces nauczania. Ponadto e-learning umożliwia nam samodzielne wybranie preferowanego formatu dostarczania wiedzy i tempa jej przekazywania.


 

Flash

Program komputerowy, technologia tworzenia animacji i szkoleń z wykorzystaniem grafiki wektorowej na zasadzie klatek kluczowych. W technologii Flash można tworzyć interaktywne animacje, szkolenia i programy, np. popularne w sieci WWW gry Flash, szkolenia e-learning, aplikacje mobilne. Istnieją również strony internetowe całkowicie oparte na plikach Flash.


 

Lectora

Edytor szkoleń e-learningowych amerykańskiej firmy Trivantis pozwalający na tworzenie zaawansowanych szkoleń i testów e-learningowych. Posiada bardzo wiele funkcjonalności i możliwości tworzenia zaawansowanych szkoleń e-learning


 

LMS – (ang. Learning Management System)

System informatyczny służący do zaawansowanego zarządzania procesem nauczania. Z punktu widzenia użytkownika końcowego LMS zapewnia efektywny sposób śledzenia indywidualnych umiejętności i kompetencji, zaawansowane metody lokalizacji aktywności szkoleniowych i rejestracji na kursy. LMS zarządza dostępem do kursów online na które użytkownik został zarejestrowany. LMS ułatwia wprowadzenie, śledzenie, zarządzanie, i raportowanie aktywności szkoleniowych w organizacji. Posiada szeroki zakres funkcjonalności dopasowanych do potrzeb i wymagań użytkowników.


 

Mobile learning – M-learning

Uczenie się na odległość, wymagające bezprzewodowej technologii. Oznacza mobilne uczenie się z wykorzystaniem przenośnego, bezprzewodowego sprzętu jak laptopy, palmtopy, smartfony czy tablety. Wszystkie te urządzenia, aby spełniały wymogi m-learningu, powinny posiadać stały, bezprzewodowy dostęp do Internetu w każdym możliwym miejscu.


 

Nauka asynchroniczna (ang. asynchronous learning)

Forma nauki, w której nie występuje bezpośredni kontakt uczestnika szkolenia z wykładowcą. Uczestnik uczy się ze specjalnie przygotowanego materiału w formie interaktywnej w dowolnym dla siebie czasie i tempie. Materiały mogą być umieszczone na płycie CD/DVD, w internecie lub intranecie.


 

Nauka synchroniczna (ang. synchronous learning)

Forma nauki, w której kontakt pomiędzy uczącymi się oraz nauczycielem odbywa się w czasie rzeczywistym. Nauka prowadzona w tym trybie ma charakter dwustronnej lub wielostronnej wymiany informacji i często jest połączona z dodatkowymi aplikacjami pozwalającymi na aktywne uczestniczenie w zajęciach (wirtualna tablica, chat). Najczęściej wykorzystywanymi metodami komunikacji w przypadku nauki synchronicznej są, wideokonferencje, chaty, komunikacja z wykorzystaniem technologii VOIP.


 

Scenariusz szkolenia

Dokument tekstowy szczegółowo opisujący każdy ekran szkolenia e-learning. Scenariusz zawiera dokładne informacje na temat szkolenia, wyglądu poszczególnych ekranów, mechanizmu działania ćwiczeń, miejsc gdzie pojawiają się dźwięki itp. Jest dokumentem, na podstawie którego powstaje szkolenie e-learningowe.


 

SCORM – (ang. Sharable Content Object Reference Model)

To światowy standard (specyfikacja) zapisu danych do e-learningu. Przedstawia sposób komunikacji pomiędzy klientem oraz serwerem. SCORM definiuje również w jaki sposób powinny być skompresowane dane do prezentacji (format ZIP). Wykorzystuje technologię XML.


 

Szkolenie e-learning

Poukładany i zamknięty w całość materiał merytoryczny wzbogacony o grafiki i multimedia, oprogramowany do formatu pozwalającego na odtworzenie na platformie e-learningowej. Może składać się z ekranów z treścią, animacji, interakcji, multimediów, ćwiczeń, testów, filmów, dźwięków itp.


 

Tutor

Postać przewodnia szkolenia e-learningowego. Tutorem może być zarówno postać ( rysowana, animowana lub w postaci realnych zdjęć) ale także wszelkiego rodzaju grafiki utożsamiające uczestnika z tematyką szkolenia. Tutor często podnosi atrakcyjność szkolenia, wzbogaca je i ułatwia przekazywanie informacji.


 

Webinar

Rodzaj internetowego seminarium, umożliwiającego obustronną komunikację między prowadzącym takie spotkanie a jego uczestnikami. Podczas spotkania wykorzystywane są wirtualne narzędzia. W założeniu ma przypominać tradycyjne spotkanie i umożliwić kontakt mimo dużych odległości. Webinaria wykorzystywane są głównie do dwóch celów: jako narzędzia szkoleniowe i do kontaktów biznesowych.


 

Wideokonferencja

Forma zajęć synchronicznych polegających na przeprowadzeniu wykładu w czasie rzeczywistym z jednym lub wieloma uczestnikami za pomocą specjalnej aplikacji. Wideokonferencja pozwala uczestnikom na aktywny udział on-line w zajęciach z wykładowcą, zabieranie głosu, udzielanie odpowiedzi głosowej lub na wirtualnej tablicy


 

Wirtualna Tablica

Aplikacja będąca częścią modułu Wideokonferencji, będąca przestrzenią w postaci tablicy, na której wykładowca lub uczestnicy mogą pisać, rysować lub umieszczać wzory i kształty spośród dostępnych funkcjonalności.


baza szkoleń
gotowych

My zawsze jesteśmy przygotowani na każdą okoliczność.

zamów demo

Zobacz na własne oczy jak działa platforma e-learningowa LearnWay.

case study

Kliknij i zobacz
w jaki sposób
my to robimy!

Aktualności

Zrealizuj swój pomysł z budżetem nawet 500 000 zł.

21 czerwca 2017

Zrealizuj swój pomysł i otrzymaj budżet na realizację projektu nawet do 500 000 zł. Możliwe udziały lub opcje na udziały w projekcie lub wynagrodzenie. Masz pomysł, ale brak Ci finansów, zespołu […]

Spotkanie partnerów projektu w Rydze

13 czerwca 2017

W dniach 01-02.06.2017 r. odbyło się kolejne spotkanie partnerów w projekcie ERASMUS+. Rozwój kompetencji mechaników osobowych pojazdów samochodowych z zakresu profesjonalnej obsługi klienta jako element wzrostu konkurencyjności na lokalnym rynku […]

Projektowanie grywalizacji w firmie

5 czerwca 2017

Co to jest? Zacznijmy od słowa „Grywalizacja”, na które składają się dwa krótsze: „gry” i „rywalizacja”. Gra wprowadza gracza w wykreowany świat, a więc i w konkretną tematykę (np. szkoleniową), […]