BHP dla kadry zarządzającej

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie podstawowej i niezbędnej wiedzy z zakresu „Bezpieczeństwa i higieny pracy”, w szczególności w kontekście roli kadry zarządzającej. Oprócz przyswojenia sobie wiadomości z zakresu regulacji prawnych dotyczących BHP, kurs ma również dostarczyć wiedzy odnośnie obowiązków kierownika w tym zakresie. Poruszone tu kwestie związane z odpowiedzialnością i rolą kadry kierowniczej w procesie zarządzania bhp, mają uświadomić jej jak decyzyjną funkcję pełnią i że to od nich zależy bezpieczeństwo pracowników w zakładzie pracy.

Plan szkolenia

 • Wprowadzenie.
 • Wybrane regulacje prawne w zakresie prawa pracy dotyczące BHP.
 • Ochrona praw kobiet i młodocianych.
 • Postępowanie w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń (pożar, awaria).
 • Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.
 • Organizacja stanowisk pracy biurowej z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym w szczególności stanowiska wyposażone w monitory ekranowe.
 • Obowiązki BHP kadry kierowniczej.
 • Instruktaż stanowiskowy.
 • Test końcowy.

Atrybuty

Szkolenie jest fabularyzowane, dzięki czemu zyskuje na atrakcyjności. Scenki sytuacyjne pozwalają zaobserwować kontrast pomiędzy rzetelnym pracodawcą przestrzegającym zasady bhp a takim, który się do nich nie stosuje. Każdy z modułów tematycznych zawiera kilka ekranów ćwiczeniowych, służących do ugruntowania zdobytej wiedzy. Interaktywne elementy pozwalają na zerwanie z biernym odbiorem szkolenia.

Dane liczbowe

 • Całkowita liczba ekranów szkolenia – 155
 • Całkowita liczba ekranów ćwiczeniowych – 22
 • Liczba case study – 18

baza szkoleń
gotowych

My zawsze jesteśmy przygotowani na każdą okoliczność.

zamów demo

Zobacz na własne oczy jak działa platforma e-learningowa LearnWay.

case study

Kliknij i zobacz
w jaki sposób
my to robimy!

Aktualności

Zrealizuj swój pomysł z budżetem nawet 500 000 zł.

21 czerwca 2017

Zrealizuj swój pomysł i otrzymaj budżet na realizację projektu nawet do 500 000 zł. Możliwe udziały lub opcje na udziały w projekcie lub wynagrodzenie. Masz pomysł, ale brak Ci finansów, zespołu […]

Spotkanie partnerów projektu w Rydze

13 czerwca 2017

W dniach 01-02.06.2017 r. odbyło się kolejne spotkanie partnerów w projekcie ERASMUS+. Rozwój kompetencji mechaników osobowych pojazdów samochodowych z zakresu profesjonalnej obsługi klienta jako element wzrostu konkurencyjności na lokalnym rynku […]

Projektowanie grywalizacji w firmie

5 czerwca 2017

Co to jest? Zacznijmy od słowa „Grywalizacja”, na które składają się dwa krótsze: „gry” i „rywalizacja”. Gra wprowadza gracza w wykreowany świat, a więc i w konkretną tematykę (np. szkoleniową), […]