Outsourcing Usług Księgowych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Księgi Handlowe

 • opracowanie dokumentacji opisującej stosowaną przez Klienta politykę rachunkowości (zasady wyceny aktywów, pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego, zakładowy plan kont, wykaz ksiąg rachunkowych, opis systemu przetwarzania danych lub systemu informatycznego).
 • sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,
 • zakwalifikowanie ich do księgowania, ze wskazaniem miesiąca księgowania oraz sposobu ujęcia w księgach,
 • ewidencja dowodów w dzienniku oraz na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych,- sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald kont syntetycznych,
 • obliczanie wysokości zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie obowiązujących deklaracji podatkowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,prowadzenie ewidencji wyposażenia,- sporządzanie sprawozdań finansowych i raportów (bilans, rachunek zysków i strat),
 • sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego oraz NBP
 • współpraca z biegłym rewidentem w trakcie badania sprawozdań finansowych
 • przygotowywanie przelewów na zobowiązania handlowe i podatkowe,
 • reprezentowanie Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych,
 • wskazywanie na szereg problemów i zagrożeń mających wpływ na księgowanie zdarzeń  gospodarczych,
 • bieżąca opieka księgowego oraz nadzór głównego księgowego nad prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • bieżąca pomoc oraz szkolenie personelu odpowiedzialnego za przygotowywanie dokumentów księgowych.

 

Prowadzenie ewidencji VAT

 • prowadzenie i przechowywanie rejestru zakupu i rejestru sprzedaży VAT
 • bieżąca weryfikacja poprawności wystawianych i otrzymywanych faktur VAT
 • sporządzanie deklaracji VAT
 • przygotowywanie przelewów na podatek VAT
 • zgłaszanie, aktualizacja, wyrejestrowywanie podmiotu jako czynnego podatnika podatku VAT oraz VAT-UE
 • reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych

 

baza szkoleń
gotowych

My zawsze jesteśmy przygotowani na każdą okoliczność.

zamów demo

Zobacz na własne oczy jak działa platforma e-learningowa LearnWay.

case study

Kliknij i zobacz
w jaki sposób
my to robimy!

Aktualności

Zrealizuj swój pomysł z budżetem nawet 500 000 zł.

21 czerwca 2017

Zrealizuj swój pomysł i otrzymaj budżet na realizację projektu nawet do 500 000 zł. Możliwe udziały lub opcje na udziały w projekcie lub wynagrodzenie. Masz pomysł, ale brak Ci finansów, zespołu […]

Spotkanie partnerów projektu w Rydze

13 czerwca 2017

W dniach 01-02.06.2017 r. odbyło się kolejne spotkanie partnerów w projekcie ERASMUS+. Rozwój kompetencji mechaników osobowych pojazdów samochodowych z zakresu profesjonalnej obsługi klienta jako element wzrostu konkurencyjności na lokalnym rynku […]

Projektowanie grywalizacji w firmie

5 czerwca 2017

Co to jest? Zacznijmy od słowa „Grywalizacja”, na które składają się dwa krótsze: „gry” i „rywalizacja”. Gra wprowadza gracza w wykreowany świat, a więc i w konkretną tematykę (np. szkoleniową), […]