facebook script

Nowości

Rozszerzona rzeczywistość (AR)

 
Opracowanie przez GroMar® Sp. z o.o. rozwiązań metodycznych, funkcjonalnych i technologicznych na potrzeby środowiska edukacyjnego opartego na wykorzystaniu technologii rozszerzonej rzeczywistości

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych, które doprowadzą do opracowania innowacyjnych rozwiązań metodycznych, funkcjonalnych i technologicznych zwiększających efektywność procesu edukacyjnego przy wykorzystaniu technologii rozszerzonej rzeczywistości AR (ang. Augmented Reality). Opracowane w ramach prac badawczo-rozwojowych rozwiązania będą ujęte w prototyp środowiska edukacyjnego opartego na wykorzystaniu technologii rozszerzonej rzeczywistości AR, które docelowo zostanie zintegrowane z platformą LearnWay®, którą dysponuje wnioskodawca. Opracowanie środowiska edukacyjnego wykorzystującego technologię AR będzie jednoznaczne z opracowaniem nowych usług, które będą polegały na udostępnieniu funkcjonalności nowego środowiska edukacyjnego klientom oraz tworzeniu przy jego wykorzystaniu szkoleń wykorzystujących tę technologię.

Łódź, dn. 17.01.2017 r.
Zapytanie ofertowe Nr 1/01/2017
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegające na pełnieniu roli Metodyka – Specjalisty w zakresie e-nauczania na podstawie umowy – zlecenia w ramach projektu pt. „Opracowanie przez GroMar® Sp. z o.o. rozwiązań metodycznych, funkcjonalnych i technologicznych na potrzeby środowiska edukacyjnego opartego na wykorzystaniu technologii rozszerzonej rzeczywistości”.

Zapytanie-ofertowe_metodyk-1.pdf (166 pobrań)
Załącznik-nr-1_zapytanie_ofertowe_metodyk-1-1.docx (134 pobrania)
Załącznik-nr-2_zapytanie_ofertowe_metodyk-1.docx (134 pobrania)
Załącznik-nr-3_zapytanie_ofertowe_metodyk-1-1.docx (128 pobrań)

 

Łódź, dn. 17.01.2017 r.
Zapytanie ofertowe Nr 2/01/2017
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegające na pełnieniu roli Specjalisty ds. realizacji eksperymentów badawczych na podstawie umowy – zlecenia w ramach projektu pt. „Opracowanie przez GroMar® Sp. z o.o. rozwiązań metodycznych, funkcjonalnych i technologicznych na potrzeby środowiska edukacyjnego opartego na wykorzystaniu technologii rozszerzonej rzeczywistości”.

Zapytanie-ofertowe_specjalista-ds.-eksperymentów.pdf (149 pobrań)
Załącznik-nr-1_zapytanie_ofertowe_specjalista-ds.-eksperymentów.docx (133 pobrania)
Załącznik-nr-2_zapytanie_ofertowe_specjalista-ds.-eksperymentów.docx (118 pobrań)
Załącznik-nr-3_zapytanie_ofertowe_specjalista-ds.-eksperymentów.docx (128 pobrań)