facebook script

BHP dla kadry zarządzającej

Szkolenie BHP dla kadry zarządzającej

Cel szkolenia

Zasady BHP powinni znać wszyscy pracownicy firmy, również kadra kierownicza. W tym celu każdy pracownik powinien zostać przeszkolony z zasad bhp. Obowiązek ten pracodawca może wypełnić za pomocą nowoczesnych szkoleń e-learningowych. Nasz kurs online prezentuje niezbędną wiedzę w tej dziedzinie, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk kadry kierowniczej. Uczestnik kursu przyswoi wiedzę z zakresu regulacji prawnych BHP, nauczy się prawidłowych reakcji w sytuacjach zagrożenia lub wypadku oraz pozna prawa i obowiązki wynikające z zakresu BHP. Przedstawione zostaną również obowiązki bhp kadry kierowniczej, jak i zasady przeprowadzania instruktażu stanowiskowego.

Plan szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. Wybrane regulacje prawne w zakresie prawa pracy dotyczące BHP
 3. Ochrona praw kobiet i młodocianych
 4. Postępowanie w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń (pożar, awaria)
 5. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
 6. Organizacja stanowisk pracy biurowej z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym w szczególności stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe
 7. Obowiązki BHP kadry kierowniczej
 8. Instruktaż stanowiskowy
 9. Test końcowy

Wyróżniki

Szkolenie jest fabularyzowane, dzięki czemu zyskuje na atrakcyjności. Scenki sytuacyjne pozwalają zaobserwować kontrast pomiędzy rzetelnym pracodawcą przestrzegającym zasady bhp a takim, który się do nich nie stosuje. Każdy z modułów tematycznych zawiera kilka ekranów ćwiczeniowych, służących do ugruntowania zdobytej wiedzy. Interaktywne elementy pozwalają na zerwanie z biernym odbiorem szkolenia.

Dane liczbowe

155

Całkowita liczba ekranów szkolenia

22

Całkowita liczba ekranów ćwiczeniowych

18

Liczba Case Study

3.20h

Szacowany czas trwania szkolenia

Sprawdź również:

Zamów szkolenie online „BHP dla kadry zarządzającej” poprzez poniższy formularz.

Porozmawiajmy o tym, jak wesprzeć cyfrowy rozwój Twojej organizacji

Zadzwoń do nas

+48 42 279 70 20

Ewa Pułaczewska

Sprzedaż zagraniczna / International sales

+48 42 279 70 20

Artur Pietrzak

Specjalista ds. Sprzedaży

+48 606 471 133

Małgorzata Solarska

Specjalista ds. Sprzedaży

+48 790 228 636

Wyślij zapytanie

  Administratorem Twoich danych osobowych, zebranych w procedurze korespondencji, jest GroMar Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 93-305, ul. Tuszyńska 98. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się na stronie https://gromar.eu/rodo/korespondencja/

  Skontaktuj się z nami