facebook script

BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Szkolenie BHP z certyfikatem

Cel szkolenia

Przeprowadzanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkowe dla każdego pracodawcy. Obowiązek ten pracodawca może wypełnić za pomocą nowoczesnych szkoleń e-learningowych. Kurs prezentuje niezbędną wiedzę w tej dziedzinie, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk dla pracowników inżynieryjno-technicznych. Uczestnik kursu przyswoi wiedzę z zakresu regulacji prawnych BHP, nauczy się prawidłowych reakcji w sytuacjach zagrożenia lub wypadku oraz pozna prawa i obowiązki wynikające z zakresu BHP. Po zakończeniu kursu użytkownik szkolenia będzie wiedzieć, czego może wymagać od pracodawcy, jeżeli chodzi o warunki techniczne w zakładzie pracy, ergonomię maszyn oraz organizację swojego stanowiska pracy.

 

Plan szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. Wybrane regulacje prawne w zakresie prawa pracy dotyczące BHP
 3. Ochrona praw kobiet i młodocianych
 4. Postępowanie w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń (pożar, awaria)
 5. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
 6. Organizacja stanowisk pracy biurowej z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym w szczególności stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe
 7. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych, systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy
 8. Środki ochrony indywidualnej
 9. Oświetlenie, wentylacja, ogrzewanie
 10. Test końcowy

Dane liczbowe

185

Całkowita liczba ekranów szkolenia

23

Całkowita liczba ekranów ćwiczeniowych

18

Liczba case study

3.40h

Szacowany czas trwania szkolenia

Wyróżniki szkolenia

Szkolenie jest fabularyzowane, dzięki czemu uczestnik łatwo zapamięta prezentowane zdarzenia, a tym samym – wplecioną w nią merytorykę kursu. Przedstawione scenki sytuacyjne pozwolą zaobserwować kontrast pomiędzy rzetelnym pracodawcą przestrzegającym zasad bhp a takim, który się do nich nie stosuje. Każdy z modułów zawiera interaktywne ćwiczeniowe, które nie tylko ugruntują wiedzę, ale również uaktywnią użytkownika.

Sprawdź również:

Zamów szkolenie online „BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych” poprzez poniższy formularz.

Porozmawiajmy o tym, jak wesprzeć cyfrowy rozwój Twojej organizacji

Zadzwoń do nas

+48 42 279 70 20

Małgorzata Solarska

Specjalista ds. Sprzedaży

+48 790 228 636

Artur Pietrzak

Specjalista ds. Sprzedaży

+48 606 471 133

Ewa Pułaczewska

Sprzedaż zagraniczna / International sales

+48 42 279 70 20

Maciej Rożniata

HR Manager

+48 42 279 70 20

Wyślij zapytanie

  Administratorem Twoich danych osobowych, zebranych w procedurze korespondencji, jest GroMar Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 93-305, ul. Tuszyńska 98. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się na stronie https://gromar.eu/rodo/korespondencja/

  Skontaktuj się z nami