SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW UNIJNYCH

GroMar® jest dynamicznie rozwijającą się firmą, działającą w branży informatycznej od 1999 roku. W 2011 roku znaleźliśmy się na 21 miejscu wśród 50 najszybciej rozwijających się firm technologicznych w centralnej Europie według rankingu „Deloitte Technology Fast 50 in Central Europe”. Specjalizujemy się w dostarczaniu profesjonalnych rozwiązań e-learningowych, a misją naszej firmy jest propagowanie nowoczesnych form nauczania oraz oferowanie użytecznych narzędzi informatycznych, służących skutecznemu nauczaniu. Oprócz rozwiązań e-learningowych, oferujemy różnorodne usługi informatyczne, które koncentrują się na dostarczaniu naszym Klientom oprogramowania „skrojonego na miarę”. Dodatkowo możemy pochwalić się długotrwałą współpracą z wydawnictwami, która zaowocowała powstaniem wielu użytecznych programów do nauki języków obcych, matematyki, przyrody i innych.

Miejsce pracy: Łódź

Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku należało będzie:

Koordynacja spraw w ramach prowadzonych projektów UE (EFRR, EFS),

Sporządzanie pełnej dokumentacji projektowej (formularze, regulaminy, umowy) oraz nadzór nad jej prawidłowością,

Pozyskiwanie i weryfikacja dokumentów i danych niezbędnych do rozliczenia projektu,

Korespondencja wewnętrzna oraz zewnętrzna związana z realizacją i rozliczaniem projektów,

Ocena kwalifikowalności kosztów w projektach UE (RPO oraz POWER),

Przygotowywanie / weryfikacja dokumentacji dotyczącej wyboru wykonawców zgodnie z zasadą konkurencyjności,

Promocja projektów zgodnie z wytycznymi RPO lub POWER,

Monitoring osiągania rezultatów i produktów projektów,

Ocena ryzyk projektowych oraz planowanie działań zaradczych,

Bieżąca współpraca z kadrą projektu (m.in. Beneficjent, dział rozliczeń i księgowości i koordynator),

Sporządzanie wniosków o płatność w dedykowanych systemach informatycznych (np. SL2014),

Dbanie o prawidłową realizację działań zgodnie z harmonogramem projektu, monitorowanie wskaźników projektowych.

W związku z faktem, że rekrutacja odbywa się na więcej niż jedno stanowisko, ostateczny charakter stanowiska może ulec zmianie w zależności od potencjału zawodowego i kompetencji osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Oczekujemy:

Doświadczenie w rozliczaniu projektów RPO i/lub EFS i/lub /POWER w okresie programowania 2014-2020,

Doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji dotyczącej wyboru wykonawców zgodnie z zasadą konkurencyjności,

Doświadczenie w pracy z dokumentami finansowo-księgowymi,

Praktycznej umiejętności tworzenia dokumentów projektowych, umów cywilno-prawnych, formularzy, zestawień,

Doskonałej znajomości obsługi pakietu MS Office (w tym w szczególności MS Excel),

Umiejętności organizacyjnych oraz dbałości o szczegóły.

Mile widziane:

Certyfikat w zakresie zarządzania projektami PRINCE2, IPMA lub równoważny,

Doświadczenie w pracy z dedykowanymi narzędziami do obsługi projektów SL2014, Baza konkurencyjności.

Oferujemy:

Pracę z doświadczonym i dynamicznym zespołem,

Umowę o pracę,

Przyjazną atmosferę pracy, brak rutyny i nudy.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich wyżej wskazanych danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko „Specjalista ds. projektów unijnych” przez administratora danych – spółkę GroMar sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tuszyńska 98, 93-305 Łódź. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez wskazanego moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez wskazanego administratora danych.

Termin nadsyłania aplikacji: do 28.02.2019r.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV oraz list motywacyjny) poprzez poniższy formularz.