facebook script

Nowości

RODO – SZKOLENIE E-LEARNINGOWE

Jeszcze nie zacząłeś szkolić swoich pracowników z RODO?
Boisz się, że nie zdążysz?
Spełnij podstawowe wymogi i zamów szkolenie e-learningowe!


ZOBACZ FRAGMENT SZKOLENIA:

Dzięki szkoleniu:

Czasu już niewiele – nie trać go na monotonne spotkanie z prawnikiem lub szkolenia wyjazdowe! Skorzystaj z profesjonalnego szkolenia online przygotowanego we współpracy z firmą specjalizującą się w ochronie danych i bezpieczeństwie informacji.
Zamów szkolenie e-learningowe RODO i miej pewność, że poznałeś najważniejsze zmiany w ochronie danych osobowych!

ZAMÓW ROZMOWĘ Z EKSPERTEM

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji (w tym informacji handlowej) za pomocą środków komunikacji elektronicznej od GroMar sp. z o.o oraz na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego. Podając numer telefonu komórkowego wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji (w tym informacji handlowej) za pomocą środków komunikacji elektronicznej od GroMar sp. z o.o. oraz na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu oraz danych o dokonywanych przeze mnie z GroMar sp. z o.o. transakcjach dla celów marketingowo-promocyjnych (w tym celem otrzymywania informacji handlowych od GroMar sp. z o.o.) i statystycznych oraz dla celów analiz rynkowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawiania. Zostałem/am poinformowany/a, że mój adres email i numer telefonu komórkowego będą wykorzystane dla wyżej wymienionych celów jeśli wyraziłem/am na to zgodę. Wiem, że w każdym momencie mogę odwołać w/w zgodę, pisząc na adres: GroMar® Sp. z o.o, ul. Tuszyńska 98, 93-305 Łódź lub wysyłając emaile na adres: info@gromar.eu.

Podając numer telefonu komórkowego wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji (w tym informacji handlowej) za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz żądania usunięcia, jak również prawa do wycofania zgody w każdym czasie. Ze wskazanych uprawnień mogę skorzystać pisząc na adres: GroMar® Sp. z o.o, ul. Tuszyńska 98, 93-305 Łódź lub wysyłając emaile na adres: info@gromar.eu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne, zawartych w niniejszym formularzu oraz danych o dokonywanych przeze mnie z GroMar® Sp. z o.o. transakcjach dla celów marketingowo-promocyjnych (w tym celem otrzymywania informacji handlowych od GroMar® Sp. z o.o.) i statystycznych oraz dla celów analiz rynkowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zostałem/am poinformowany/a, że mój adres email i numer telefonu komórkowego będą wykorzystane dla wyżej wymienionych celów jeśli wyraziłem/am na to zgodę. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz żądania usunięcia, jak również prawa do wycofania zgody w każdym czasie. Ze wskazanych uprawnień mogę skorzystać pisząc na adres: GroMar® Sp. z o.o, ul. Tuszyńska 98, 93-305 Łódź lub wysyłając emaile na adres: info@gromar.eu.

POZNAJ 10 WSKAZÓWEK

JAK ZROBIĆ DOBRZE

SZKOLENIE E-LEARNINGOWE