Trendy w e-learningu 2016

Trendy w e-learningu 2016

Sukces firmy w dużej mierze zależy od wysokiej wydajności pracowników. Aby ją zwiększyć, należy między innymi podnosić kwalifikacje pracowników. Wraz z rozwojem firmy wzrasta więc zapotrzebowanie na dobrej jakości szkolenia – piszemy „dobrej”, bowiem nie ma nic bardziej bezsensownego niż złe (czytaj: nieefektywne) szkolenia. Najskuteczniejszym sposobem podniesienia kwalifikacji wielu pracowników jest zwrócenie się w kierunku […]