facebook script

Nowości

Szkolenia gotowe

JUŻ 24 000 OSÓB PODNIOSŁO SWOJE KWALIFIKACJE

Szkolenia przygotowane przez ekspertów tematycznych i specjalistów ds. e-learningu to zestaw 77 tematów opracowanych w nowoczesnej, multimedialnej i przystępnej dla użytkownika formie. Szkolenia udostępniamy na naszej autorskiej platformie LearnWay lub na platformie Klienta

zamów demo

lista dostępnych szkoleń

WYBIERZ INTERESUJĄCĄ CIĘ KATEGORIĘ I SZKOLENIE

BHP dla kadry zarządzającej

Komiks

Komiks

Komiks

Cel szkolenia

Zasady BHP powinni znać wszyscy pracownicy firmy, również kadra kierownicza. W tym celu każdy pracownik powinien zostać przeszkolony z zasad bhp. Obowiązek ten pracodawca może wypełnić za pomocą nowoczesnych szkoleń e-learningowych. Nasz kurs online prezentuje niezbędną wiedzę w tej dziedzinie, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk kadry kierowniczej. Uczestnik kursu przyswoi wiedzę z zakresu regulacji prawnych BHP, nauczy się prawidłowych reakcji w sytuacjach zagrożenia lub wypadku oraz pozna prawa i obowiązki wynikające z zakresu BHP. Przedstawione zostaną również obowiązki bhp kadry kierowniczej, jak i zasady przeprowadzania instruktażu stanowiskowego.

Plan szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. Wybrane regulacje prawne w zakresie prawa pracy dotyczące BHP
 3. Ochrona praw kobiet i młodocianych
 4. Postępowanie w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń (pożar, awaria)
 5. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
 6. Organizacja stanowisk pracy biurowej z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym w szczególności stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe
 7. Obowiązki BHP kadry kierowniczej
 8. Instruktaż stanowiskowy
 9. Test końcowy

Wyróżniki

Szkolenie jest fabularyzowane, dzięki czemu zyskuje na atrakcyjności. Scenki sytuacyjne pozwalają zaobserwować kontrast pomiędzy rzetelnym pracodawcą przestrzegającym zasady bhp a takim, który się do nich nie stosuje. Każdy z modułów tematycznych zawiera kilka ekranów ćwiczeniowych, służących do ugruntowania zdobytej wiedzy. Interaktywne elementy pozwalają na zerwanie z biernym odbiorem szkolenia.

Dane liczbowe

 • Całkowita liczba ekranów szkolenia – 155
 • Całkowita liczba ekranów ćwiczeniowych – 22
 • Liczba case study – 18
 • Szacowany czas trwania szkolenia – 3 h 20 min

zaufali nam

Wybrani klienci:

opinie klientów

pozostałe usługi

 

skontaktuj się z nami

 

Podając adres email wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji (w tym informacji handlowej) za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Gromar sp. z o.o oraz na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wiem, ze w każdym momencie mogę odwołać w/w zgodę, pisząc na adres: GroMar® Sp. z o.o, ul. Tuszyńska 98, 93-305 Łódź lub wysyłając emaile na adres: info@gromar.eu.

Podając numer telefonu komórkowego wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji (w tym informacji handlowej) za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Gromar sp. z o.o. oraz na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wiem, ze w każdym momencie mogę odwołać w/w zgodę, pisząc na adres: GroMar® Sp. z o.o, ul. Tuszyńska 98, 93-305 Łódź lub wysyłając emaile na adres: info@gromar.eu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu oraz danych o dokonywanych przeze mnie z Gromar sp. z o.o. transakcjach dla celów marketingowo-promocyjnych (w tym celem otrzymywania informacji handlowych od Gromar sp. z o.o.) i statystycznych oraz dla celów analiz rynkowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wiem , że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawiania. Zostałem/am poinformowany/a, że mój adres email i numer telefonu komórkowego będą wykorzystane dla wyżej wymienionych celów jeśli wyraziłem/am na to zgodę. Wiem, ze w każdym momencie mogę odwołać w/w zgodę, pisząc na adres: GroMar® Sp. z o.o, ul. Tuszyńska 98, 93-305 Łódź lub wysyłając emaile na adres: info@gromar.eu.

Odbierz bezpłatne szkolenie

Wybrane szkolenie dla dowolnej liczby pracowników.

multimedia