facebook script

Nowości

Szkolenia gotowe

JUŻ 24 000 OSÓB PODNIOSŁO SWOJE KWALIFIKACJE

Szkolenia przygotowane przez ekspertów tematycznych i specjalistów ds. e-learningu to zestaw 77 tematów opracowanych w nowoczesnej, multimedialnej i przystępnej dla użytkownika formie. Szkolenia udostępniamy na naszej autorskiej platformie LearnWay lub na platformie Klienta

zamów demo

lista dostępnych szkoleń

WYBIERZ INTERESUJĄCĄ CIĘ KATEGORIĘ I SZKOLENIE

KNF szkolenie dla ubezpieczycieli życiowych

wózek

treść szkolenia

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydata na agenta ubezpieczeniowego do egzaminu organizowanego przez zakłady ubezpieczeń. Agent ubezpieczeniowy powinien posiadać wiedzę na temat rynku ubezpieczeniowego, znać regulacje prawne dotyczące działalności ubezpieczeniowej i podstawowe pojęcia związane z prawem cywilnym. Te wszystkie informacje zawarte są w naszym kursie i przydadzą się ubezpieczycielowi życiowemu nie tylko podczas egzaminu, ale również na co dzień w jego pracy. Wyszkolenie w dziedzinie ubezpieczeń na życie i emerytalnych ułatwi mu zbieranie informacji potrzebnych do przygotowania ofert i negocjacji, natomiast zaznajomienie się z zasadami etyki zawodowej, ich przestrzeganie i przekazywanie rzetelnych informacji pozwoli każdemu agentowi budować profesjonalny wizerunek i zaufanie wśród klientów.

Plan szkolenia

Moduł 0 Wprowadzenie

 • Lekcja 01 – Wprowadzenie

Moduł A Idea ubezpieczeń, zawód agent

 • Lekcja 01 – Zawód: Agent ubezpieczeniowy
 • Lekcja 02 – E-book. Działalność agencyjna
 • Lekcja 03 – Idea ubezpieczeń

Moduł B – Rynek ubezpieczeniowy

 • Lekcja 01 – Podmioty rynku ubezpieczeniowego
 • Lekcja 02 – E-book. Raport o stanie sektora ubezpieczeń po I kwartale 2015

Moduł C – Rodzaje ubezpieczeń na rynku

 • Lekcja 01 – Podział ubezpieczeń według działów, grup i rodzajów
 • Lekcja 02 – Dział 1. Ubezpieczenia życiowe. Zasady działania

Moduł D – Podstawowe regulacje prawne

 • Lekcja 01 – Podstawowe regulacje prawne dotyczące działalności ubezpieczeniowej
 • Lekcja 02 – E-book. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej
 • Lekcja 03 – Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym
 • Lekcja 04 – E-book. Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym
 • Lekcja 05 – Podstawowe regulacje prawne dot. działalności ubezpieczeniowej
 • Lekcja 06 – E-book. Zmiany w przepisach ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych
 • Lekcja 07 – E-book. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych
 • Lekcja 08 – Ustawa o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych
 • Lekcja 09 – E-book. Ustawa o nadzorze i Rzeczniku Ubezpieczonych
 • Lekcja 10 – E-book. Sprawozdanie Rzecznika Ubezpieczonych za rok 2014
 • Lekcja 11 – E-book. Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym

Moduł E – Zagadnienia ubezpieczeniowe

 • Lekcja 01 – Pojęcie ryzyka i zdarzeń losowych
 • Lekcja 02 – Zarządzanie ryzykiem
 • Lekcja 03 – Rola ubezpieczeń: ubezpieczenie jako mechanizm transferu ryzyka
 • Lekcja 04 – Miejsce i rola ubezpieczeń w gospodarce
 • Lekcja 05 – Sumy i wartości ubezpieczenia
 • Lekcja 06 – E-book. Raport o stanie sektora ubezpieczeń po II kwartałach 2014

Moduł F – Podstawowe zagadnienia z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

 • Lekcja 01 – Zagadnienia z prawa cywilnego. Część 1
 • Lekcja 02 – Zagadnienia z prawa cywilnego. Część 2
 • Lekcja 03 – Zagadnienia z prawa cywilnego. Część 3
 • Lekcja 04 – Zagadnienia z prawa cywilnego. Część 4
 • Lekcja 05 – Zagadnienia z prawa cywilnego. Część 5
 • Lekcja 06 – Zagadnienia z prawa cywilnego. Część 6
 • Lekcja 07 – E-book. Kodeks cywilny
 • Lekcja 08 – Zasady reprezentacji przedsiębiorców w obrocie
 • Lekcja 09 – E-book. Kodeks spółek handlowych

Moduł G – Zagadnienia ogólne – dział I

 • Lekcja 01 – Wybrane zagadnienia ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • Lekcja 02 – E-book. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • Lekcja 03 – Ubezpieczenia społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • Lekcja 04 – E-book. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • Lekcja 05 – Ochrona danych osobowych
 • Lekcja 06 – E-book. Ochrona danych osobowych
 • Lekcja 07 – Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Lekcja 08 – E-book. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Lekcja 09 – Pracownicze Programy Emerytalne PPE i Indywidualne Konta Emerytalne IKE
 • Lekcja 10 – E-book. Ustawa o pracowniczych programach emerytalnych
 • Lekcja 11 – E-book. Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

Moduł H – Etyka Agenta

 • Lekcja 01 – Etyka zawodowa agenta ubezpieczeniowego

Wyróżniki szkolenia

Duża liczba pytań testowych podsumowujących wiadomości zdobywane podczas poszczególnych lekcji szkolenia pozwala ugruntować wiedzę na temat ubezpieczeń.

Dane liczbowe

 • Całkowita liczba ekranów szkolenia – 1261
 • Całkowita liczba ekranów ćwiczeniowych – 240
 • Liczba interakcji – 134
 • Liczba case study – 30
 • Szacowany czas trwania szkolenia – 14 h 45 min + ebooki

 

zaufali nam

Wybrani klienci:

opinie klientów

pozostałe usługi

 

skontaktuj się z nami

 

kontakt

Podając adres email wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji (w tym informacji handlowej) za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Gromar sp. z o.o oraz na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wiem, ze w każdym momencie mogę odwołać w/w zgodę, pisząc na adres: GroMar® Sp. z o.o, ul. Tuszyńska 98, 93-305 Łódź lub wysyłając emaile na adres: info@gromar.eu.

Podając numer telefonu komórkowego wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji (w tym informacji handlowej) za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Gromar sp. z o.o. oraz na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wiem, ze w każdym momencie mogę odwołać w/w zgodę, pisząc na adres: GroMar® Sp. z o.o, ul. Tuszyńska 98, 93-305 Łódź lub wysyłając emaile na adres: info@gromar.eu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu oraz danych o dokonywanych przeze mnie z Gromar sp. z o.o. transakcjach dla celów marketingowo-promocyjnych (w tym celem otrzymywania informacji handlowych od Gromar sp. z o.o.) i statystycznych oraz dla celów analiz rynkowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wiem , że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawiania. Zostałem/am poinformowany/a, że mój adres email i numer telefonu komórkowego będą wykorzystane dla wyżej wymienionych celów jeśli wyraziłem/am na to zgodę. Wiem, ze w każdym momencie mogę odwołać w/w zgodę, pisząc na adres: GroMar® Sp. z o.o, ul. Tuszyńska 98, 93-305 Łódź lub wysyłając emaile na adres: info@gromar.eu.

kontakt

Odbierz bezpłatne szkolenie

Wybrane szkolenie dla dowolnej liczby pracowników.

multimedia