facebook script

Nowości

Szkolenia gotowe

JUŻ 24 000 OSÓB PODNIOSŁO SWOJE KWALIFIKACJE

Szkolenia przygotowane przez ekspertów tematycznych i specjalistów ds. e-learningu to zestaw 77 tematów opracowanych w nowoczesnej, multimedialnej i przystępnej dla użytkownika formie. Szkolenia udostępniamy na naszej autorskiej platformie LearnWay lub na platformie Klienta

zamów demo

lista dostępnych szkoleń

WYBIERZ INTERESUJĄCĄ CIĘ KATEGORIĘ I SZKOLENIE

16 cech naturalnego lidera

koło

robotnicy

Zachowania

Cel szkolenia

Naturalny lider to osoba, która bierze na siebie realizację wizji i celów, przewodzi, a ludzie naturalnie za nim podążają. Budzi zaufanie i wiarę, a wyrażone przez niego prośby wywołują w innych ludziach potrzebę ich spełnienia i zobowiązanie do tego. Nasze szkolenie prezentuje listę 16 cech naturalnego lidera, która powstała w efekcie obserwacji i przeglądu najnowszej literatury na temat przywództwa i zarządzania. Stawiamy hipotezę, że pewne cechy i kompetencje, o ile nie są przesadzone, czynią menedżera naturalnym liderem. W trakcie tego kursu uczestnik szkolenia będzie mógł przeanalizować określone kompetencje, które wpływają na skuteczność liderów i dobrych przywódców. Dzięki temu przyjrzy się również swoim mocnym stronom, obszarom do rozwoju i drzemiącym w nim potencjałom.

Plan szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. Zadania lidera
 3. Nastawienie lidera
 4. Zarządzanie relacjami
 5. Kompetencje szefowskie
 6. Spójność lidera
 7. Podsumowanie
 8. Test

Wyróżniki szkolenia

Szkolenie poprowadzi animowana tutorka będąca trenerem i coachem kadry menedżerskiej, której celem jest pokazać użytkownikowi szkolenia, jakie cechy lidera powodują, że ludzie podążają za nim. Ćwiczenia wplecione w ekrany wiedzowe pozwolą usystematyzować i utrwalić wiedzę.

Dane liczbowe

 • Całkowita liczba ekranów szkolenia – 71
 • Całkowita liczba interaktywnych ekranów ćwiczeniowych – 21
 • Szacowany czas trwania szkolenia – 1,30 h

 

zaufali nam

Wybrani klienci:

opinie klientów

pozostałe usługi

 

skontaktuj się z nami

 

kontakt

Podając adres email wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji (w tym informacji handlowej) za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Gromar sp. z o.o oraz na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wiem, ze w każdym momencie mogę odwołać w/w zgodę, pisząc na adres: GroMar® Sp. z o.o, ul. Tuszyńska 98, 93-305 Łódź lub wysyłając emaile na adres: info@gromar.eu.

Podając numer telefonu komórkowego wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji (w tym informacji handlowej) za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Gromar sp. z o.o. oraz na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wiem, ze w każdym momencie mogę odwołać w/w zgodę, pisząc na adres: GroMar® Sp. z o.o, ul. Tuszyńska 98, 93-305 Łódź lub wysyłając emaile na adres: info@gromar.eu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu oraz danych o dokonywanych przeze mnie z Gromar sp. z o.o. transakcjach dla celów marketingowo-promocyjnych (w tym celem otrzymywania informacji handlowych od Gromar sp. z o.o.) i statystycznych oraz dla celów analiz rynkowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wiem , że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawiania. Zostałem/am poinformowany/a, że mój adres email i numer telefonu komórkowego będą wykorzystane dla wyżej wymienionych celów jeśli wyraziłem/am na to zgodę. Wiem, ze w każdym momencie mogę odwołać w/w zgodę, pisząc na adres: GroMar® Sp. z o.o, ul. Tuszyńska 98, 93-305 Łódź lub wysyłając emaile na adres: info@gromar.eu.

kontakt

Odbierz bezpłatne szkolenie

Wybrane szkolenie dla dowolnej liczby pracowników.

multimedia