facebook script

Abstrakty

Abstrakty

„Stworzenie wysokiej jakości Abstraktów na potrzeby kształcenia językowego w szkołach ogólnokształcących” numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-4003/17 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Łódź, dn. 22.01.2018 r.
Zapytanie ofertowe Nr 1/01/2018

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu roli Scenarzysta kursów e-learning, ćwiczeń interaktywnych na podstawie umowy – zlecenia w ramach projektu pt. „Stworzenie wysokiej jakości Abstraktów na potrzeby kształcenia językowego w szkołach ogólnokształcących” numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-4003/17

Zapytanie-ofertowe.pdf (254 pobrania)
Załącznik-nr-1_zapytanie_ofertowe_scenarzysta-1.docx (194 pobrania)
Załącznik-nr-2_zapytanie_ofertowe_scenarzysta-1.pdf (188 pobrań)
Załącznik-nr-3_zapytanie_ofertowe_scenarzysta-1.pdf (208 pobrań)

Wyniki postępowania:

Powiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty_07.02.2018.pdf (238 pobrań)

Łódź, dn. 22.01.2018 r.
Zapytanie ofertowe Nr 2/01/2018
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu roli Montażysty animacji edukacyjnych na podstawie umowy – zlecenia w ramach projektu pt. „Stworzenie wysokiej jakości Abstraktów na potrzeby kształcenia językowego w szkołach ogólnokształcących” numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-4003/17

Zapytanie-ofertowe-1.pdf (237 pobrań)
Załącznik-nr-1_zapytanie_ofertowe_montażysta.docx (178 pobrań)
Załącznik-nr-2_zapytanie_ofertowe_montażysta.pdf (219 pobrań)
Załącznik-nr-3_zapytanie_ofertowe_montażysta-animacji.pdf (201 pobrań)

Wyniki postępowania:
Powiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf (202 pobrania)

 

Łódź, dn. 22.01.2018 r.
Zapytanie ofertowe Nr 3/01/2018
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu roli montażysta filmów edukacyjnych na podstawie umowy – zlecenia w ramach projektu pt. „Stworzenie wysokiej jakości Abstraktów na potrzeby kształcenia językowego w szkołach ogólnokształcących” numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-4003/17

Zapytanie-ofertowe-2.pdf (214 pobrań)
Załącznik-nr-1_zapytanie_ofertowe_montażysta-filmów.docx (190 pobrań)
Załącznik-nr-2_zapytanie_ofertowe_montażysta-filmów.pdf (209 pobrań)
Załącznik-nr-3_zapytanie_ofertowe_montażysta-filmów.pdf (201 pobrań)

Wyniki postępowania:
Powiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty_ZOnr3.pdf (205 pobrań)

 

Łódź, dn. 22.01.2018 r.
Zapytanie ofertowe Nr 4/01/2018
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu roli Dźwiękowca/ realizatora dźwięku na podstawie umowy – zlecenia w ramach projektu pt. „Stworzenie wysokiej jakości Abstraktów na potrzeby kształcenia językowego w szkołach ogólnokształcących” numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-4003/17

Zapytanie-ofertowe-3.pdf (235 pobrań)
Załącznik-nr-1_zapytanie_ofertowe_dźwiękowiec.docx (182 pobrania)
Załącznik-nr-2_zapytanie_ofertowe_dźwiękowiec.pdf (191 pobrań)
Załącznik-nr-3_zapytanie_ofertowe_dźwiękowiec.pdf (196 pobrań)

Wyniki postępowania:
Powiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty_ZOnr4.pdf (205 pobrań)

 

Łódź, dn. 22.01.2018 r.
Zapytanie ofertowe Nr 5/01/2018
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu roli Tester aplikacji (testowanie pod względem programistycznym tworzonych paczek materiałów) na podstawie umowy – zlecenia w ramach projektu pt. „Stworzenie wysokiej jakości Abstraktów na potrzeby kształcenia językowego w szkołach ogólnokształcących” numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-4003/17

Zapytanie-ofertowe-4.pdf (201 pobrań)
Załącznik-nr-1_zapytanie_ofertowe_tester-aplikacji.docx (178 pobrań)
Załącznik-nr-2_zapytanie_ofertowe_tester-aplikacji.pdf (187 pobrań)
Załącznik-nr-3_zapytanie_ofertowe_tester-aplikacji.pdf (204 pobrania)

Wyniki postępowania:
Powiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty_ZOnr5.pdf (205 pobrań)

 

Łódź, dn. 9.02.2018 r.
Zapytanie ofertowe Nr 6/01/2018
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu roli lektora (nagrania lektorskie w języku angielskim) na podstawie umowy – zlecenia w ramach projektu pt. „Stworzenie wysokiej jakości Abstraktów na potrzeby kształcenia językowego w szkołach ogólnokształcących” numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-4003/17

Zapytanie-ofertowe_lektor_09.02.2018.pdf (197 pobrań)
Załącznik-nr-1_zapytanie_ofertowe_lektor.pdf (188 pobrań)
Załącznik-nr-2_zapytanie_ofertowe_lektor..pdf (183 pobrania)
Załącznik-nr-3_zapytanie_ofertowe_lektor.pdf (200 pobrań)

Wyniki postępowania:
Powiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty_23.02.2018-5.pdf (196 pobrań)

 

Łódź, dn. 09.02.2018 r.
Zapytanie ofertowe Nr 7/01/2018
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi obsługi prawnej w zakresie prawa autorskiego oraz praw pokrewnych na podstawie umowy – zlecenia w ramach projektu pt. „Stworzenie wysokiej jakości Abstraktów na potrzeby kształcenia językowego w szkołach ogólnokształcących” numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-4003/17

Zapytanie-ofertowe_prawo-autorskie_09.02.2018.pdf (181 pobrań)
Załącznik-nr-1_zapytanie_ofertowe_prawo-autorskie.pdf (196 pobrań)
Załącznik-nr-2_zapytanie_ofertowe_prawo-autorskie.pdf (195 pobrań)
Załącznik-nr-3_zapytanie_ofertowe_prawo-autorskie.pdf (199 pobrań)

Wyniki postępowania:
Powiadomienie-o-braku-wyboru-najkorzystniejszej-oferty_23.02.2018.pdf (204 pobrania)

 

Łódź, dn. 09.02.2018 r.
Zapytanie ofertowe Nr 1/02/2018
zapytanie-ofertowe_scenarzysta_09.02.2018.pdf (188 pobrań)
Załącznik-nr-1_zapytanie_ofertowe_scenarzysta.pdf (203 pobrania)
Załącznik-nr-2_zapytanie_ofertowe_scenarzysta.pdf (204 pobrania)
Załącznik-nr-3_zapytanie_ofertowe_scenarzysta.pdf (187 pobrań)

Wyniki postępowania:
Powiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty_23.02.2018.pdf (207 pobrań)

 

Łódź, dn. 09.02.2018 r.
Zapytanie ofertowe Nr 2/02/2018
Zapytanie-ofertowe_montażysta-animacji_09.02.2018.pdf (180 pobrań)
Załącznik-nr-1_zapytanie_ofertowe_montażysta.pdf (182 pobrania)
Załącznik-nr-2_zapytanie_ofertowe_montażysta.pdf (198 pobrań)
Załącznik-nr-3_zapytanie_ofertowe_montażysta-animacji.pdf (194 pobrania)

Wyniki postępowania:
Powiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty_23.02.2018-2.pdf (204 pobrania)

 

Łódź, dn. 09.02.2018 r.
Zapytanie ofertowe Nr 3/02/2018
Zapytanie-ofertowe_montażysta-filmów_09.02.2018.pdf (202 pobrania)
Załącznik-nr-1_zapytanie_ofertowe_montażysta-filmów.pdf (203 pobrania)
Załącznik-nr-2_zapytanie_ofertowe_montażysta-filmów.pdf (195 pobrań)
Załącznik-nr-3_zapytanie_ofertowe_montażysta-filmów.pdf (187 pobrań)

Wyniki postępowania:
Powiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty_23.02.2018-3.pdf (198 pobrań)

 

Łódź, dn. 09.02.2018 r.
Zapytanie ofertowe Nr 4/02/2018
Zapytanie-ofertowe_dźwiękowiec_09.02.2018.pdf (216 pobrań)
Załącznik-nr-1_zapytanie_ofertowe_dźwiękowiec.pdf (183 pobrania)
Załącznik-nr-2_zapytanie_ofertowe_dźwiękowiec.pdf (203 pobrania)
Załącznik-nr-3_zapytanie_ofertowe_dźwiękowiec.pdf (185 pobrań)

Wyniki postępowania:
Powiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty_23.02.2018-1.pdf (195 pobrań)

 

Łódź, dn. 09.02.2018 r.
Zapytanie ofertowe Nr 5/02/2018
Zapytanie-ofertowe_tester-aplikacji_09.02.2018.pdf (202 pobrania)
Załącznik-nr-1_zapytanie_ofertowe_tester-aplikacji.pdf (193 pobrania)
Załącznik-nr-2_zapytanie_ofertowe_tester-aplikacji.pdf (197 pobrań)
Załącznik-nr-3_zapytanie_ofertowe_tester-aplikacji.pdf (186 pobrań)

Wyniki postępowania:
Powiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty_23.02.2018-4.pdf (203 pobrania)

 

Łódź, dn. 14.02.2018 r.
Świadczenie usługi programistycznej na potrzeby realizacji zadań w projekcie „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego służących rozwijaniu kompetencji kluczowych – abstrakty lekcji w języku angielskim”

Zapytanie-ofertowe.pdf (205 pobrań)
Załącznik-nr-2.pdf (189 pobrań)
Załącznik-nr-3.pdf (199 pobrań)
Załącznik-nr-4.pdf (184 pobrania)
Załącznik-nr-5.pdf (199 pobrań)
Załącznik-nr-6.pdf (206 pobrań)

Wyniki postępowania:

Powiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty_22.03.2018.pdf (189 pobrań)

Łódź, dn. 01.03.2018 r.
Zapytanie ofertowe Nr 7/02/2018
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi obsługi prawnej w zakresie prawa autorskiego oraz praw pokrewnych na podstawie umowy – zlecenia w ramach projektu pt. „Stworzenie wysokiej jakości Abstraktów na potrzeby kształcenia językowego w szkołach ogólnokształcących” numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-4003/17

Zapytanie-ofertowe_prawo-autorskie_01.03.2018.pdf (172 pobrania)
Załącznik-nr-1_zapytanie_ofertowe_prawo-autorskie_ver2.pdf (198 pobrań)
Załącznik-nr-2_zapytanie_ofertowe_prawo-autorskie.pdf (189 pobrań)
Załącznik-nr-3_zapytanie_ofertowe_prawo-autorskie.pdf (184 pobrania)

Wyniki postępowania:
Powiadomienie-o-wynikach-postępowania_16.03.2018-1.pdf (179 pobrań)

 

Łódź, dn. 02.03.2018 r.
Zapytanie ofertowe Nr 3/03/2018
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegające na pełnieniu roli Montażysta filmów edukacyjnych na podstawie umowy – zlecenia w ramach projektu pt. „Stworzenie wysokiej jakości Abstraktów na potrzeby kształcenia językowego w szkołach ogólnokształcących” numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-4003/17

Zapytanie-ofertowe-usługa_montażysta-filmów_do-ogłoszenia.pdf (187 pobrań)
Załącznik-nr-1_zapytanie_ofertowe_montażysta-filmów.pdf (182 pobrania)
Załącznik-nr-2_zapytanie_ofertowe_montażysta-filmów.pdf (185 pobrań)
Załącznik-nr-3_zapytanie_ofertowe_montażysta-filmów-1.pdf (186 pobrań)

Wyniki postępowania:
Powiadomienie-o-wynikach-postępowania_16.03.2018.pdf (199 pobrań)

 

Łódź, dn. 23.03.2018 r.
Świadczenie usługi graficznej na potrzeby realizacji zadań w projekcie „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego służących rozwijaniu kompetencji kluczowych – abstrakty lekcji w języku angielskim”

Zapytanie-ofertowe-.pdf (194 pobrania)
Załącznik-nr-2.pdf (185 pobrań)
Załącznik-nr-2b.pdf (163 pobrania)
Załącznik-nr-3.pdf (178 pobrań)
Załącznik-nr-4.pdf (177 pobrań)
Załącznik-nr-5.pdf (174 pobrania)
Załącznik-nr-6.pdf (176 pobrań)

Wyniki postępowania:
Wyniki_-usługa-graficzna.pdf (193 pobrania)

 

Łódź, dn. 14.05.2018 r.
Zapytanie ofertowe nr 6/02/2018
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegające na pełnieniu roli lektora (nagrania lektorskie w języku angielskim) na podstawie umowy – zlecenia w ramach projektu pt. „Stworzenie wysokiej jakości Abstraktów na potrzeby kształcenia językowego w szkołach ogólnokształcących”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-4003/17

Zapytanie-ofertowe_6_02_2018.pdf (188 pobrań)
Załącznik-nr-1_zapytanie_ofertowe_lektor.pdf (178 pobrań)
Załącznik-nr-2_zapytanie_ofertowe_lektor..pdf (188 pobrań)

 

Łódź, dn. 25.06.2018 r.
Zapytanie ofertowe nr 2/05/2018
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi montażu animacji edukacyjnych obejmującej zaprojektowani, montaż, postprodukcje animacji edukacyjnych w ramach projektu pt. „Stworzenie wysokiej jakości Abstraktów na potrzeby kształcenia językowego w szkołach ogólnokształcących”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-4003/17

Zapytanie-ofertowe_2_5_2018.pdf (201 pobrań)
Załącznik-nr-1-3-Formularz-ofertowy-1.doc (156 pobrań)
Załącznik-nr-4-Projekt_umowy-11.pdf (136 pobrań)
Załącznik-nr-5-dostosowania-dla-uczniow-slabo-slyszacych-i-nieslyszacych1..pdf (144 pobrania)
Załącznik-nr-6-standard-techniczny-e-materialow1.pdf (146 pobrań)
Załącznik-nr-7-Repozytorium_Tresci_Audiowizualnych1.pdf (147 pobrań)

Wyniki postępowania:
ZAWIADOMIENIE-O-WYBORZE-NAJKORZYSTNIEJSZEJ-OFERTY.pdf (158 pobrań)

 

Łódź, dn. 25.06.2018 r.
Zapytanie ofertowe Nr 3/05/2018
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi montażu filmów edukacyjnych obejmującej nagranie, montaż, dogranie ścieżki dźwiękowej w ramach projektu pt. „Stworzenie wysokiej jakości Abstraktów na potrzeby kształcenia językowego w szkołach ogólnokształcących”. numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-4003/17

Zapytanie-ofertowe_3_05_2018.pdf (172 pobrania)
Załącznik-nr-1-3-Formularz_ofertowy_i_zalaczniki-1.docx (147 pobrań)
Załącznik-nr-4-Projekt_umowy-1.pdf (156 pobrań)
Załącznik-nr-5-Przykładowy-scenariusz-filmu-1.pdf (148 pobrań)
Załącznik-nr-6-dostosowania-dla-uczniow-slabo-slyszacych-i-nieslyszacych.-2.pdf (143 pobrania)
Załącznik-nr-7-standard-techniczny-e-materialow-1.pdf (152 pobrania)

Wyniki postępowania:

ZAWIADOMIENIE-O-WYBORZE-NAJKORZYSTNIEJSZEJ-OFERTY_3_05_2018.pdf (150 pobrań)

 

Łódź, dn. 26.06.2018 r.
Zapytanie ofertowe Nr 4/04/2018
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi udźwiękowienia obejmujące realizację, montaż, postprodukcję dźwięku dla nagrań edukacyjnych, animacji i filmów edukacyjnych w ramach projektu pt. „Stworzenie wysokiej jakości Abstraktów na potrzeby kształcenia językowego w szkołach ogólnokształcących” numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-4003/17

Zapytanie-ofertowe-4_4_2018.pdf (184 pobrania)
Zalacznik-nr-1-3-Formularz-ofertowy-04.doc (144 pobrania)
Zalacznik-nr-4-Projekt_umowy04.pdf (141 pobrań)
Załącznik-nr-5-dostosowania-dla-uczniow-slabo-slyszacych-i-nieslyszacych04..pdf (144 pobrania)
Załącznik-nr-6-standard-techniczny-e-materialow04.pdf (139 pobrań)
Załącznik-nr-7-Repozytorium_Tresci_Audiowizualnych04.pdf (141 pobrań)

Wyniki postępowania:
Zawiadomienie-o-wyborze.pdf (145 pobrań)

Łódź, dn. 26.06.2018 r.
Zapytanie ofertowe Nr 6/03/2018
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi nagrań lektorskich w języku angielskim w ramach projektu pt. „Stworzenie wysokiej jakości Abstraktów na potrzeby kształcenia językowego w szkołach ogólnokształcących”. numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-4003/17

Zapytanie-ofertowe_6_3_2018.pdf (218 pobrań)
Załącznik-nr-1-3-Formularz-ofertowy-22.doc (143 pobrania)
Załącznik-nr-4-Projekt_umowy-111.pdf (142 pobrania)

Wyniki postępowania:

ZAWIADOMIENIE-O-WYBORZE-NAJKORZYSTNIEJSZEJ-OFERTY_6_03_2018.pdf (158 pobrań)

 

Łódź, dn. 27.06.2018 r.
Zapytanie ofertowe Nr 5/04/2018
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wgrania na platformę epodreczniki.pl i wykonania testów e-materiałów/abstraktów w ramach projektu pt. „Stworzenie wysokiej jakości Abstraktów na potrzeby kształcenia językowego w szkołach ogólnokształcących” numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-4003/17

Zapytanie-ofertowe-5_04_2018.pdf (174 pobrania)
Załącznik-nr-1-3-Formularz-ofertowy-5_04_2018.doc (140 pobrań)
Załącznik-nr-4-Projekt_umowy-5_04_2018.pdf (146 pobrań)
Załącznik-nr-5-dostosowania-dla-uczniow-slabo-slyszacych-i-nieslyszacych_05..pdf (140 pobrań)
Załącznik-nr-6-standard-techniczny-e-materialow_05.pdf (155 pobrań)
Załącznik-nr-7-Repozytorium_Tresci_Audiowizualnych_05.pdf (143 pobrania)

Wyniki postępowania:

ZAWIADOMIENIE-O-WYBORZE-NAJKORZYSTNIEJSZEJ-OFERTY-5_04_2018-1.pdf (146 pobrań)

 

Łódź, dn. 28.06.2018 r.
Zapytanie ofertowe Nr 1/03/2018
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi opracowania scenariuszy kursów elearning, ćwiczeń interaktywnych w ramach projektu pt. „Stworzenie wysokiej jakości Abstraktów na potrzeby kształcenia językowego w szkołach ogólnokształcących”.numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-4003/17

Zapytanie_ofertowe_1_03_2018.pdf (198 pobrań)
Załącznik-nr-1-3-formularz-ofertowy-1.doc (149 pobrań)
Załącznik-nr-4-Projekt_umowy-2.pdf (143 pobrania)
Załącznik-nr-5-Przykladowy-scenariusz-filmu-2.pdf (149 pobrań)
Załącznik-nr-6-dostosowania-dla-uczniow-slabo-slyszacych-i-nieslyszacych.-3.pdf (142 pobrania)
Załącznik-nr-7-standard-techniczny-e-materialow-2.pdf (149 pobrań)
Załącznik-nr-8-Repozytorium_Tresci_Audiowizualnych-3.pdf (141 pobrań)

Wyniki postępowania:

ZAWIADOMIENIE-O-WYBORZE-NAJKORZYSTNIEJSZEJ-OFERTY_1_03_2018.pdf (162 pobrania)

 

Łódź, dn. 28.06.2018 r.
Zapytanie ofertowe Nr 7/03/2018
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi obsługi prawnej w zakresie prawa autorskiego oraz praw pokrewnych na podstawie umowy – zlecenia w ramach projektu pt. „Stworzenie wysokiej jakości Abstraktów na potrzeby kształcenia językowego w szkołach ogólnokształcących” numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-4003/17

Zapytanie-ofertowe-7_03_2018-1.pdf (190 pobrań)
Załącznik-nr-1-3-Formularz-ofertowy.docx (154 pobrania)
Załącznik-nr-4-Projekt_umowy_prawo-1.pdf (159 pobrań)
Wyniki postępowania:

Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystnijeszej-oferty-7_03_2018.pdf (179 pobrań)

Abstrakty

Porozmawiajmy o tym, jak wesprzeć cyfrowy rozwój Twojej organizacji

Zadzwoń do nas

+48 42 279 70 20

Martin Walisiak

Team Leader Działu Sprzedaży

+48 888 679 333

Artur Pietrzak

Specjalista ds. Sprzedaży

+48 606 471 133

Maksymilian Kowalski

Specjalista ds. Sprzedaży

+48 668 070 666

Wyślij zapytanie

    Administratorem Twoich danych osobowych, zebranych w procedurze korespondencji, jest GroMar Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 93-193, ul. Milionowa 23. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się na stronie https://gromar.eu/rodo/korespondencja/

    Skontaktuj się z nami