facebook script

Nowości

Abstrakty

„Stworzenie wysokiej jakości Abstraktów na potrzeby kształcenia językowego w szkołach ogólnokształcących” numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-4003/17 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Łódź, dn. 22.01.2018 r.
Zapytanie ofertowe Nr 1/01/2018

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu roli Scenarzysta kursów e-learning, ćwiczeń interaktywnych na podstawie umowy – zlecenia w ramach projektu pt. „Stworzenie wysokiej jakości Abstraktów na potrzeby kształcenia językowego w szkołach ogólnokształcących” numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-4003/17

Zapytanie-ofertowe.pdf (71 pobrań)
Załącznik-nr-1_zapytanie_ofertowe_scenarzysta-1.docx (37 pobrań)
Załącznik-nr-2_zapytanie_ofertowe_scenarzysta-1.pdf (33 pobrania)
Załącznik-nr-3_zapytanie_ofertowe_scenarzysta-1.pdf (30 pobrań)

Wyniki postępowania:
Powiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty_07.02.2018.pdf (44 pobrania)

 

Łódź, dn. 22.01.2018 r.
Zapytanie ofertowe Nr 2/01/2018
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu roli Montażysty animacji edukacyjnych na podstawie umowy – zlecenia w ramach projektu pt. „Stworzenie wysokiej jakości Abstraktów na potrzeby kształcenia językowego w szkołach ogólnokształcących” numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-4003/17

Zapytanie-ofertowe-1.pdf (63 pobrania)
Załącznik-nr-1_zapytanie_ofertowe_montażysta.docx (37 pobrań)
Załącznik-nr-2_zapytanie_ofertowe_montażysta.pdf (38 pobrań)
Załącznik-nr-3_zapytanie_ofertowe_montażysta-animacji.pdf (33 pobrania)

Wyniki postępowania:
Powiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf (38 pobrań)

 

Łódź, dn. 22.01.2018 r.
Zapytanie ofertowe Nr 3/01/2018
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu roli montażysta filmów edukacyjnych na podstawie umowy – zlecenia w ramach projektu pt. „Stworzenie wysokiej jakości Abstraktów na potrzeby kształcenia językowego w szkołach ogólnokształcących” numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-4003/17

Zapytanie-ofertowe-2.pdf (45 pobrań)
Załącznik-nr-1_zapytanie_ofertowe_montażysta-filmów.docx (34 pobrania)
Załącznik-nr-2_zapytanie_ofertowe_montażysta-filmów.pdf (40 pobrań)
Załącznik-nr-3_zapytanie_ofertowe_montażysta-filmów.pdf (30 pobrań)

Wyniki postępowania:
Powiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty_ZOnr3.pdf (42 pobrania)

 

Łódź, dn. 22.01.2018 r.
Zapytanie ofertowe Nr 4/01/2018
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu roli Dźwiękowca/ realizatora dźwięku na podstawie umowy – zlecenia w ramach projektu pt. „Stworzenie wysokiej jakości Abstraktów na potrzeby kształcenia językowego w szkołach ogólnokształcących” numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-4003/17

Zapytanie-ofertowe-3.pdf (44 pobrania)
Załącznik-nr-1_zapytanie_ofertowe_dźwiękowiec.docx (31 pobrań)
Załącznik-nr-2_zapytanie_ofertowe_dźwiękowiec.pdf (26 pobrań)
Załącznik-nr-3_zapytanie_ofertowe_dźwiękowiec.pdf (30 pobrań)

Wyniki postępowania:
Powiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty_ZOnr4.pdf (39 pobrań)

 

Łódź, dn. 22.01.2018 r.
Zapytanie ofertowe Nr 5/01/2018
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu roli Tester aplikacji (testowanie pod względem programistycznym tworzonych paczek materiałów) na podstawie umowy – zlecenia w ramach projektu pt. „Stworzenie wysokiej jakości Abstraktów na potrzeby kształcenia językowego w szkołach ogólnokształcących” numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-4003/17

Zapytanie-ofertowe-4.pdf (43 pobrania)
Załącznik-nr-1_zapytanie_ofertowe_tester-aplikacji.docx (28 pobrań)
Załącznik-nr-2_zapytanie_ofertowe_tester-aplikacji.pdf (27 pobrań)
Załącznik-nr-3_zapytanie_ofertowe_tester-aplikacji.pdf (27 pobrań)

Wyniki postępowania:
Powiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty_ZOnr5.pdf (34 pobrania)

 

Łódź, dn. 9.02.2018 r.
Zapytanie ofertowe Nr 6/01/2018
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu roli lektora (nagrania lektorskie w języku angielskim) na podstawie umowy – zlecenia w ramach projektu pt. „Stworzenie wysokiej jakości Abstraktów na potrzeby kształcenia językowego w szkołach ogólnokształcących” numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-4003/17

Zapytanie-ofertowe_lektor_09.02.2018.pdf (28 pobrań)
Załącznik-nr-1_zapytanie_ofertowe_lektor.pdf (22 pobrania)
Załącznik-nr-2_zapytanie_ofertowe_lektor..pdf (23 pobrania)
Załącznik-nr-3_zapytanie_ofertowe_lektor.pdf (22 pobrania)

Wyniki postępowania:
Powiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty_23.02.2018-5.pdf (34 pobrania)

 

Łódź, dn. 09.02.2018 r.
Zapytanie ofertowe Nr 7/01/2018
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi obsługi prawnej w zakresie prawa autorskiego oraz praw pokrewnych na podstawie umowy – zlecenia w ramach projektu pt. „Stworzenie wysokiej jakości Abstraktów na potrzeby kształcenia językowego w szkołach ogólnokształcących” numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-4003/17

Zapytanie-ofertowe_prawo-autorskie_09.02.2018.pdf (27 pobrań)
Załącznik-nr-1_zapytanie_ofertowe_prawo-autorskie.pdf (21 pobrań)
Załącznik-nr-2_zapytanie_ofertowe_prawo-autorskie.pdf (22 pobrania)
Załącznik-nr-3_zapytanie_ofertowe_prawo-autorskie.pdf (22 pobrania)

Wyniki postępowania:
Powiadomienie-o-braku-wyboru-najkorzystniejszej-oferty_23.02.2018.pdf (26 pobrań)

 

Łódź, dn. 09.02.2018 r.
Zapytanie ofertowe Nr 1/02/2018
zapytanie-ofertowe_scenarzysta_09.02.2018.pdf (29 pobrań)
Załącznik-nr-1_zapytanie_ofertowe_scenarzysta.pdf (21 pobrań)
Załącznik-nr-2_zapytanie_ofertowe_scenarzysta.pdf (21 pobrań)
Załącznik-nr-3_zapytanie_ofertowe_scenarzysta.pdf (21 pobrań)

Wyniki postępowania:
Powiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty_23.02.2018.pdf (26 pobrań)

 

Łódź, dn. 09.02.2018 r.
Zapytanie ofertowe Nr 2/02/2018
Zapytanie-ofertowe_montażysta-animacji_09.02.2018.pdf (26 pobrań)
Załącznik-nr-1_zapytanie_ofertowe_montażysta.pdf (21 pobrań)
Załącznik-nr-2_zapytanie_ofertowe_montażysta.pdf (20 pobrań)
Załącznik-nr-3_zapytanie_ofertowe_montażysta-animacji.pdf (21 pobrań)

Wyniki postępowania:
Powiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty_23.02.2018-2.pdf (25 pobrań)

 

Łódź, dn. 09.02.2018 r.
Zapytanie ofertowe Nr 3/02/2018
Zapytanie-ofertowe_montażysta-filmów_09.02.2018.pdf (34 pobrania)
Załącznik-nr-1_zapytanie_ofertowe_montażysta-filmów.pdf (26 pobrań)
Załącznik-nr-2_zapytanie_ofertowe_montażysta-filmów.pdf (26 pobrań)
Załącznik-nr-3_zapytanie_ofertowe_montażysta-filmów.pdf (24 pobrania)

Wyniki postępowania:
Powiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty_23.02.2018-3.pdf (23 pobrania)

 

Łódź, dn. 09.02.2018 r.
Zapytanie ofertowe Nr 4/02/2018
Zapytanie-ofertowe_dźwiękowiec_09.02.2018.pdf (29 pobrań)
Załącznik-nr-1_zapytanie_ofertowe_dźwiękowiec.pdf (20 pobrań)
Załącznik-nr-2_zapytanie_ofertowe_dźwiękowiec.pdf (20 pobrań)
Załącznik-nr-3_zapytanie_ofertowe_dźwiękowiec.pdf (19 pobrań)

Wyniki postępowania:
Powiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty_23.02.2018-1.pdf (28 pobrań)

 

Łódź, dn. 09.02.2018 r.
Zapytanie ofertowe Nr 5/02/2018
Zapytanie-ofertowe_tester-aplikacji_09.02.2018.pdf (33 pobrania)
Załącznik-nr-1_zapytanie_ofertowe_tester-aplikacji.pdf (26 pobrań)
Załącznik-nr-2_zapytanie_ofertowe_tester-aplikacji.pdf (24 pobrania)
Załącznik-nr-3_zapytanie_ofertowe_tester-aplikacji.pdf (24 pobrania)

Wyniki postępowania:
Powiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty_23.02.2018-4.pdf (31 pobrań)

 

Łódź, dn. 14.02.2018 r.
Świadczenie usługi programistycznej na potrzeby realizacji zadań w projekcie „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego służących rozwijaniu kompetencji kluczowych – abstrakty lekcji w języku angielskim”

Zapytanie-ofertowe.pdf (41 pobrań)
Załącznik-nr-2.pdf (28 pobrań)
Załącznik-nr-3.pdf (29 pobrań)
Załącznik-nr-4.pdf (25 pobrań)
Załącznik-nr-5.pdf (24 pobrania)
Załącznik-nr-6.pdf (26 pobrań)

Wyniki postępowania:

Powiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty_22.03.2018.pdf (24 pobrania)

 

Łódź, dn. 01.03.2018 r.
Zapytanie ofertowe Nr 7/02/2018
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi obsługi prawnej w zakresie prawa autorskiego oraz praw pokrewnych na podstawie umowy – zlecenia w ramach projektu pt. „Stworzenie wysokiej jakości Abstraktów na potrzeby kształcenia językowego w szkołach ogólnokształcących” numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-4003/17

Zapytanie-ofertowe_prawo-autorskie_01.03.2018.pdf (21 pobrań)
Załącznik-nr-1_zapytanie_ofertowe_prawo-autorskie_ver2.pdf (24 pobrania)
Załącznik-nr-2_zapytanie_ofertowe_prawo-autorskie.pdf (18 pobrań)
Załącznik-nr-3_zapytanie_ofertowe_prawo-autorskie.pdf (21 pobrań)

Wyniki postępowania:
Powiadomienie-o-wynikach-postępowania_16.03.2018-1.pdf (21 pobrań)

 

Łódź, dn. 02.03.2018 r.
Zapytanie ofertowe Nr 3/03/2018
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegające na pełnieniu roli Montażysta filmów edukacyjnych na podstawie umowy – zlecenia w ramach projektu pt. „Stworzenie wysokiej jakości Abstraktów na potrzeby kształcenia językowego w szkołach ogólnokształcących” numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-4003/17

Zapytanie-ofertowe-usługa_montażysta-filmów_do-ogłoszenia.pdf (18 pobrań)
Załącznik-nr-1_zapytanie_ofertowe_montażysta-filmów.pdf (20 pobrań)
Załącznik-nr-2_zapytanie_ofertowe_montażysta-filmów.pdf (18 pobrań)
Załącznik-nr-3_zapytanie_ofertowe_montażysta-filmów-1.pdf (20 pobrań)

Wyniki postępowania:
Powiadomienie-o-wynikach-postępowania_16.03.2018.pdf (27 pobrań)

 

Łódź, dn. 23.03.2018 r.
Świadczenie usługi graficznej na potrzeby realizacji zadań w projekcie „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego służących rozwijaniu kompetencji kluczowych – abstrakty lekcji w języku angielskim”

Zapytanie-ofertowe-.pdf (22 pobrania)
Załącznik-nr-2.pdf (20 pobrań)
Załącznik-nr-2b.pdf (18 pobrań)
Załącznik-nr-3.pdf (15 pobrań)
Załącznik-nr-4.pdf (17 pobrań)
Załącznik-nr-5.pdf (14 pobrań)
Załącznik-nr-6.pdf (12 pobrań)

Wyniki postępowania:
Wyniki_-usługa-graficzna.pdf (24 pobrania)

 

Łódź, dn. 14.05.2018 r.
Zapytanie ofertowe nr 6/02/2018
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegające na pełnieniu roli lektora (nagrania lektorskie w języku angielskim) na podstawie umowy – zlecenia w ramach projektu pt. „Stworzenie wysokiej jakości Abstraktów na potrzeby kształcenia językowego w szkołach ogólnokształcących”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-4003/17

Zapytanie-ofertowe_6_02_2018.pdf (22 pobrania)
Załącznik-nr-1_zapytanie_ofertowe_lektor.pdf (11 pobrań)
Załącznik-nr-2_zapytanie_ofertowe_lektor..pdf (14 pobrań)