facebook script

Klauzula dotycząca czynności przetwarzania: Newsletter

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

Mając na uwadze art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest podmiot:
  GroMar Sp. z o. o.
  z siedzibą w Łodzi (93 – 305), ul Tuszyńska 98
  REGON: 471628860

  Dane kontaktowe:
  GroMar Sp. z o. o.
  ul. Tuszyńska 98
  93 – 305 Łódź
  tel.: + 42 279 70 20
  e-mail: info@gromar.eu
  W celu ułatwienia Ci realizacji praw przyznanych przez RODO Administrator uruchomił dedykowany adres poczty elektronicznej:  rodo@gromar.eu

 2. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu dystrybucji Newslettera polegającej na przekazywaniu Ci informacji o promocjach, cennikach i innych informacjach oraz wydarzeniach promocyjnych, za pomocą wiadomości wysyłanych na Twój adres e-mail.
 3. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit, a) RODO. Przywołany przepis pozwala na przetwarzanie danych na podstawie uzyskanej zgody.
 4. Odbiorcami, do których mogą być przekazane Twoje dane osobowe, będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymywania na mocy przepisów prawa.
  Kolejną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Twoje dane są zaufani partnerzy administratora świadczące dla niego usługi:

  • serwisowe dla użytkowanego u siebie sprzętu komputerowego;
  • doręczeń;
  • archiwizacji i profesjonalnego niszczenia dokumentów.
 5. Okres przechowywania danych to okres do wycofania przez Ciebie zgody
 6. Na podstawie RODO przysługuje Ci prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących oraz ich kopii;
  • sprostowania danych jeśli niepoprawne lub nieprawdziwe;
  • przenoszalności danych;
  • ograniczania przetwarzania danych;
  • usunięcia danych – wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem (prawo to możesz realizować poprzez zgłoszenie tego faktu administratorowi danych).
 7. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; adres; ul. Stawki 2; 00 – 193 Warszawa.
 8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych uniemożliwi kierowanie do Ciebie informacji marketingowych w postaci newslettera.
 9. Twoje dane osobowe nie będą profilowane.

Porozmawiajmy o tym, jak wesprzeć cyfrowy rozwój Twojej organizacji

Zadzwoń do nas

+48 42 279 70 20

Ewa Pułaczewska

Sprzedaż zagraniczna / International sales

+48 42 279 70 20

Artur Pietrzak

Specjalista ds. Sprzedaży

+48 606 471 133

Małgorzata Solarska

Specjalista ds. Sprzedaży

+48 790 228 636

Wyślij zapytanie

  Administratorem Twoich danych osobowych, zebranych w procedurze korespondencji, jest GroMar Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 93-305, ul. Tuszyńska 98. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się na stronie https://gromar.eu/rodo/korespondencja/

  Skontaktuj się z nami