facebook script

Wspieramy realizację projektów unijnych

Pomagamy w zdobywaniu dofinansowań

Witamy w dziale dotyczącym Projektów UE, na które firma GroMar otrzymała dotację. Dzięki realizacji projektów, dofinansowanych przez Unię Europejską, rozwijamy się jeszcze dynamiczniej, intensywnie pracując nad innowacyjnością naszych produktów i rozwojem oferty. W menu poniżej znajduje się wykaz aktualnie realizowanych przez firmę GroMar projektów. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszych projektów i korzystania z tych usług. Jeśli poszukujesz funduszy na realizację projektów, zgłoś się do nas, a pozyskamy je dla Ciebie.

Projekt pn. „Zakup systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe związane z tworzeniem szkoleń” realizowany przez firmę GroMar® Sp. z o.o. polega na zakupie i wdrożeniu systemu informatycznego B2B w systemie Cloud Computing, automatyzującego procesy biznesowe związane z tworzeniem e-szkoleń (e-learningowych i gamelearningowych) w warstwie technologicznej, a także w zakresie nadzoru projektu i kontrolingu rozliczeń pomiędzy firmą GroMar® Sp. z o.o. a Partnerami.

Czytaj dalej

Tytuł Projektu:
Opracowanie innowacyjnych mechanizmów wspierających zaangażowanie i motywację użytkowników platformy e-learningowej LearnWay

Nr umowy o dofinansowanie: RPLD.01.02.02-10-0015/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy
Działanie I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje

Cel projektu: opracowanie innowacyjnych mechanizmów metodycznych i technologicznych wspierających zaangażowanie i motywację uczestników szkoleń e-learningowych przy wykorzystaniu metod grywalizacji oraz innych mechanizmów wykorzystujących psychologię uczenia się i motywowania.
Realizacja projektu pozwoli na opracowanie nowych usług polegających na udostępnieniu funkcjonalności nowego środowiska edukacyjnego klientom oraz tworzeniu przy jego wykorzystaniu szkoleń opartych na wypracowanej metodyce i technologii.

Okres realizacji: od 01.09.2016 do 31.03.2018
Nazwa Beneficjenta: GroMar Sp. z o.o.
Wartość projektu: 926 200,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 699 760,00 zł

 

Opracowanie przez GroMar® Sp. z o.o. rozwiązań metodycznych, funkcjonalnych i technologicznych na potrzeby środowiska edukacyjnego opartego na wykorzystaniu technologii rozszerzonej rzeczywistości nr umowy o dofinansowanie RPLD.01.02.02-10-0022/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy
Działanie I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje

Cel projektu: opracowanie innowacyjnych rozwiązań metodycznych, funkcjonalnych i technologicznych zwiększających efektywność procesu edukacyjnego przy wykorzystaniu technologii rozszerzonej rzeczywistości AR (ang. Augmented Reality). Realizacja projektu pozwoli na opracowanie nowych usług polegających na
udostępnieniu funkcjonalności nowego środowiska edukacyjnego klientom oraz tworzeniu przy jego wykorzystaniu szkoleń opartych na technologii AR.

Okres realizacji: od 01.01.2018 do 31.12.2019

Nazwa Beneficjenta: GroMar Sp. z o.o.

Wartość projektu: 1.009.600,00 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 605.760,00 zł

Czytaj dalej

 

Celem projektu jest opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa, który pozwoli mu wejść na nowe rynki zbytu za granicą. Z związku z powyższym Wnioskodawca zamierza w ramach niniejszego wniosku zakupić usługę doradczą, w ramach której opracowany zostanie nowy model biznesowy.

Czytaj dalej

Internacjonalizacja przedsiębiorstwa GroMar Sp. z o.o. w wyniku wdrożenia nowego modelu biznesowego
Czytaj dalej

„Stworzenie wysokiej jakości Abstraktów na potrzeby kształcenia językowego w szkołach ogólnokształcących” numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-4003/17 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie I.2: Wysoka jakość systemu oświaty

Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania przez szkoły ogólnokształcące wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych w zakresie nauczania języka angielskiego

Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 8 435 501,36 zł

Okres realizacji: od 2017-11-06 do 2018-08-31
Nazwa Beneficjenta:
GroMar Spółka z o.o. – Partner Wiodący
Englishsquare.pl Spółka z o.o. – Partner 1
Centrum Nauki i Biznesu Żak Spółka z o.o. – Partner 2

Czytaj dalej

logotypy ue

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Cel ogólny projektów:
– przygotowanie do samodzielnego, aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym
– Przygotowanie do samozatrudnienia we wskazanych branżach gospodarczych
– rozwijanie aktywności w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Lider Projektu: GroMar Sp. z o.o.
Partner Projektu: Politechnika Łódzka

Okres realizacji: od 2017-10-01 do 2018-08-31

1. POWR.02.15.00-00-1021/17 Opracowanie e-zasobów z zakresu Podejmowania Działalności Gospodarczej dla sektora administracyjno-usługowego (I) – obszar 1A: branża fryzjersko-kosmetyczna i chemiczno-ceramiczno-szklarska; branża poligraficzno-fotograficzna; branża drzewno-meblarska
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 275 000,00 zł

2. POWR.02.15.00-00-1022/17 Opracowanie e-zasobów z zakresu Podejmowania Działalności Gospodarczej dla sektora administracyjno-usługowego (II) – obszar 2A: branża ekonomiczno-administracyjno-biurowa; transportowo-spedycyjno-logistyczna
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 250 000,00 zł

3. POWR.02.15.00-00-1023/17 Opracowanie e-zasobów z zakresu Podejmowania Działalności Gospodarczej dla sektora administracyjno-usługowego (III) – obszar 3A: branża skórzano-obuwnicza; włókienniczo-odzieżowa
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 125 000,00 zł

4. POWR.02.15.00-00-1005/17 Opracowanie e-zasobów z zakresu Podejmowania Działalności Gospodarczej dla sektora budowlanego – obszar 4B: branża budowlana; drogowa i inżynieryjno-instalacyjna
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 350 000,00 zł

5. POWR.02.15.00-00-1024/17 Opracowanie e-zasobów z zakresu Podejmowania Działalności Gospodarczej dla sektora elektryczno-ekonomicznego (obszar 5E) oraz sektora artystycznego (obszar 5S)
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 300 000,00 zł

6. POWR.02.15.00-00-1025/17 Opracowanie e-zasobów z zakresu Podejmowania Działalności Gospodarczej dla sektora mechanicznego – obszar 6M: branża mechaniczna – mechanika precyzyjna; mechaniczna – budowa maszyn, obróbka metali i tworzyw sztucznych
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 325 000,00 zł

7. POWR.02.15.00-00-1026/17 Opracowanie e-zasobów z zakresu Podejmowania Działalności Gospodarczej dla sektora górniczo-hutniczego – obszar 7G: branża górniczo-wiertnicza; hutniczo-odlewnicza
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 175 000,00 zł

8. POWR.02.15.00-00-1027/17 Opracowanie e-zasobów z zakresu Podejmowania Działalności Gospodarczej dla sektora rolno-leśnego – obszar 8R: branża leśno-ogrodnicza; rolno-hodowlana
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 200 000,00 zł

9. POWR.02.15.00-00-1028/17 Opracowanie e-zasobów z zakresu Podejmowania Działalności Gospodarczej dla sektora turystyczno-gastronomicznego – obszar 9T: branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna; spożywcza
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 125 000,00 zł

10. POWR.02.15.00-00-1029/17 Opracowanie e-zasobów z zakresu Podejmowania Działalności Gospodarczej dla sektora medyczno-społecznego
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 350 000, 00 zł

logotypy ue

Tytuł projektu:
„Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do matematyki (1250 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum” nr umowy o dofinansowanie UDA-POWER.02.10.00-00-6033/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie I.2: Wysoka jakość systemu oświaty

Celem głównym projektu jest zwiększenie ilości ogólnodostępnych e-materiałów edukacyjnych, pozwalających na rozwój wśród uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, jak również zastosowanie nauczania eksperymentalnego w ramach przedmiotu informatyka, poprzez wytworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych umożliwiających zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego.

Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 8 736 660,90 zł

logotypy ue

Tytuł projektu:
„Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do informatyki (950 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum” nr umowy o dofinansowanie UDA-POWER.02.10.00-00-6034/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie I.2: Wysoka jakość systemu oświaty

Celem głównym projektu jest zwiększenie ilości ogólnodostępnych e-materiałów edukacyjnych, pozwalających na rozwój wśród uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, jak również zastosowanie nauczania eksperymentalnego w ramach przedmiotu informatyka, poprzez wytworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych umożliwiających zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego.

Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 6 638 061,10 zł

Okres realizacji: od 2019-01-01 do 2020-12-31

Nazwa Beneficjenta:

GroMar Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi – Partner Wiodący
CONTENTPLUS PL Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – Partner 1
ASENTIA Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie – Partner 2
OCTOPUSVR Spółka z o. o. z siedzibą w Łodzi – Partner 3
DOUBLE DARE Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi – Partner 4

logotypy ue

Tytuł projektu:
„Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do chemii (950 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum” nr umowy o dofinansowanie UDA-POWER.02.10.00-00-6045/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie I.2: Wysoka jakość systemu oświaty

Celem głównym projektu jest zwiększenie ilości ogólnodostępnych e-materiałów edukacyjnych, pozwalających na rozwój wśród uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, jak również zastosowanie nauczania eksperymentalnego w ramach przedmiotu chemia, poprzez wytworzenie wysokiej jakości e-materiałów dydaktycznych umożliwiających zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego.
Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 6 646 270,40 zł

Okres realizacji: od 2019-01-01 do 2020-12-31

Nazwa Beneficjenta:

GroMar Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi – Partner Wiodący
Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi – Partner 1
CONTENTPLUS PL Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – Partner 2
ASENTIA Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie – Partner 3
OCTOPUSVR Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi – Partner 4

logotypy ue

 

Tytuł projektu:
„Opracowanie wysokiej jakości multimedialnych informacji zawodoznawczych dla 141 zawodów
szkolnictwa zawodowego” nr umowy o dofinansowanie UDA-POWER.02.14.00-00-1004/20-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.14: Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie

Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania zasobów multimedialnych wspierających proces doradztwa zawodowego oferowanego w szkołach i placówkach systemu oświaty w oparciu o stworzone w okresie IX20-X21, wysokiej jakości informacje zawodoznawcze wraz z obudową multimedialną dla 141 zawodów, dostosowane do potrzeb uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej, młodzieży szkół ponadpodstawowych, osób dorosłych zainteresowanych uzyskaniem danego zawodu oraz pośrednio dla rodziców/opiekunów prawnych Uczniów oraz doradców zawodowych/specj. Poradni psychologiczno-pedagogicznych/nauczycieli/osób realizujących działania z obszaru doradztwa zawodowego, a także pracodawców.

Wartość projektu/wartość dofinansowania: 14 422 678,05 zł, z następujących źródeł:

 1. ze środków europejskich w kwocie: 11 883 442,16 zł
 2. ze środków dotacji celowej: 2 216 512,94 zł

Okres realizacji: od 2020-09-01 do 2023-09-30

Nazwa Beneficjenta:

GroMar Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi – Partner Wiodący
OCTOPUSVR Spółka z o. o. z siedzibą w Łodzi – Partner 1
Miasto Łódź – Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego z siedzibą w Łodzi- Partner 2

 

Tytuł projektu:
„E-materiały do kształcenia zawodowego: obszar III – e-materiały dla branży: handlowej,
ekonomiczno-administracyjnej” nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.15.00-00-3013/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Celem głównym projektu jest opracowanie i upowszechnienie 34 e-materiałów do kształcenia zawodowego w okresie od 01.01.2021 do 31.03.2023 zakresie zawodów (kwalifikacji) reprezentujących branżę handlową oraz ekonomiczno-administracyjną, w tym dostosowanie do standardu WCAG 2.1.

Wartość projektu/ dofinansowania: Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 4 679 350,00 PLN, z następujących źródeł:

 • ze środków europejskich: 3 943 756,18 PLN
 • ze środków dotacji celowej: 735 593,82 PLN

Okres realizacji: od 2021-01-01 do 2023-09-30

Nazwa Beneficjenta:

Eduexpert Sp. z o.o. – Partner Wiodący
GroMar Sp. z o.o. – Partner 1
CONTENTPLUS.PL Sp. z o.o. – Partner 2

 

Tytuł projektu:
„Opracowanie e-materiałów dydaktycznych dla Obszaru III – biologia, przyroda, chemia i geografia” nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-4015/20-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki oświatowe zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia w obszarze biologii, przyrody, chemii i geografii, w oparciu o e-materiały dydaktyczne stworzone (217 nowych e-materiałów) i zaktualizowane (542 e-materiały) w okresie od I.2021 do VIII.2022.

Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 6 394 036,00 PLN

Okres realizacji: od 2021-01-01 do 2023-09-30

Nazwa Beneficjenta:

GroMar Sp. z o.o.– Partner Wiodący
CONTENTPLUS.PL Sp. z o.o. – Partner 1
Eduexpert Sp. z o.o. – Partner 2

 

Tytuł projektu:
„Stworzenie e-materiałów do kształcenia zawodowego dla Obszaru VI – e-materiały dla branży: górniczo-wiertniczej, metalurgicznej” nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.15.00-00-3056/20-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie wykorzystania zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia zawodowego w obszarze branż: górniczo-wiertniczej i metalurgicznej, w oparciu o multimedialne e-materiały dydaktyczne stworzone w okresie od I.2021 do VIII.2022, udostępnione na ogólnopolskim, dostępnym bezpłatnie portalu epodreczniki.pl.

Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 11 045 419,00 PLN

Okres realizacji: od 2021-01-01 do 2023-09-30

Nazwa Beneficjenta:

GroMar Sp. z o.o. – Partner Wiodący
Contentplus.pl Sp. z o.o. – Partner 1
EDUEXPERT Sp. z o.o.– Partner 2
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutem Technologii Eksploatacji – Partner 3

 

Tytuł projektu:
„Opracowanie e-materiałów dydaktycznych dla Obszaru II – Język niemiecki I (szkoła podstawowa: klasy I – III i klasy IV – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum w zakresie podstawowym I rozszerzonym)” nr umowy o dofinansowanie
UDA-POWR.02.10.00-00-9032/20-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia w obszarze nauki języka niemieckiego w oparciu o 937 nowoczesnych, otwartych e-materiałów dydaktycznych, stworzonych w okresie od I.2021 do VIII.2022.

Wartość projektu/dofinansowanie 11 927 476,00 PLN z następujących źródeł:
– ze środków europejskich: 10 052 476,77 PLN
– ze środków dotacji celowej 1  874 999,23 PLN

Okres realizacji: od 2021-01-01 do 2023-09-30

Nazwa Beneficjenta:

CONTENTPLUS.PL Sp. z o.o. – Partner Wiodący
GroMar Sp. z o.o.– Partner 1
Eduexpert Sp. z o.o.– Partner 2
LPE Sp. z o.o.– Partner 3

 

Tytuł projektu:
„Opracowanie e-materiałów dydaktycznych z języka hiszpańskiego II (szkoła podstawowa klasy VII– VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum) – obszar V” nr umowy o dofinansowanie UDA- POWR.02.10.00-00-9035/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Celem głównym projektu jest opracowanie w okresie od 01.03.2021 do 31.12.2022, 400 e-materiałów dydaktycznych z języka hiszpańskiego II (obszar V), w tym 120 do szkoły podstawowej klasy VII-VIII i 280 do szkoły ponadpodstawowej: liceum/technikum oraz dostosowanie do standardu WCAG 2.1

Wartość projektu/wartość dofinansowania: 5 364 700,00 PLN z następujących źródeł:

 • ze środków europejskich w kwocie: 4 521 369,16 PLN
 • ze środków dotacji celowej: 843 330,84 PLN

 

Okres realizacji: od 2021-03-01 do 2023-06-30

Nazwa Beneficjenta:

Eduexpert Sp. z o.o. – Partner Wiodący
GroMar Sp. z o.o. – Partner 1
CONTENTPLUS.PL Sp. z o.o. – Partner 2
LPE Sp. z o.o.- Partner 3

Tytuł projektu:
„Opracowanie i upowszechnienie e-materiałów do kształcenia zawodowego dla obszaru XI – e-materiały dla branży: ogrodniczej, rolno-hodowlanej i leśnej” nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.15.00-00-3018/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Celem głównym projektu jest opracowanie i upowszechnienie 72 e-materiałów do kształcenia zawodowego w okresie od 01.01.2021 do 31.03.2023 w zakresie zawodów (kwalifikacji) reprezentujących branżę ogrodniczą, rolno-hodowlaną oraz leśną, w tym dostosowanie do standardu WCAG 2.1.

Wartość projektu/dofinansowania: Wartość projektu/dofinansowanie z Unii Europejskiej: 11 674 080,00 PLN, z następujących źródeł:

 • ze środków europejskich: 9 838 914,62 PLN
 • ze środków dotacji celowej: 1 835 165,38  PLN

 

Okres realizacji: od 2021-01-01 do 2023-09-30

Nazwa Beneficjenta:

CONTENTPLUS.PL Sp. z o.o. – Partner Wiodący
GroMar Sp. z o.o – Partner 1
Eduexpert Sp. z o.o. – Partner 2
Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu– Partner 3

Tytuł projektu:
„Opracowanie e-materiałów dydaktycznych dla Obszaru IV – fizyka, matematyka i informatyka” nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-4023/20-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki oświatowe zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia w obszarze fizyki, matematyki i informatyki, w oparciu o e-materiały dydaktyczne stworzone (109 nowych e-materiałów) i zaktualizowane (855 e-materiałów) w okresie od I.2021 do VIII.2022.

Wartość projektu/wartość dofinansowania: 3 011 482,00 zł, z następujących źródeł:

 1. ze środków europejskich w kwocie: 2 538 077,03 zł
 2. ze środków dotacji celowej: 473 404,97 zł

Okres realizacji: od 2021-01-01 do 2023-09-30

Nazwa Beneficjenta:

GroMar Sp. z o.o. – Partner Wiodący
CONTENTPLUS.PL Sp. z o.o. – Partner 1
Eduexpert Sp. z o.o. – Partner 2

 

Tytuł projektu:
„Opracowanie e-materiałów dydaktycznych dla Obszaru III – Język francuski II (szkoła podstawowa klasy VII – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum)” nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-9056/20-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia w obszarze nauki języka francuskiego w oparciu o 400 nowoczesnych, otwartych e-materiałów dydaktycznych, stworzonych w okresie od I.2021 do VIII.2022.

Wartość projektu/dofinansowanie: 5 358 518,00 PLN
– ze środków europejskich: 4 516 158,97 PLN
– ze środków dotacji celowej: 842 359,03 PLN

Okres realizacji: od 2021-01-01 do 2023-09-30

Nazwa Beneficjenta:

GroMar Sp. z o.o. – Partner Wiodący
CONTENTPLUS.PL Sp. z o.o. – Partner 1
Eduexpert Sp. z o.o. – Partner 2
LPE Sp. z o.o.– Partner 3

Tytuł projektu:
„Opracowanie i aktualizacja e-materiałów dydaktycznych do edukacji wczesnoszkolnej – obszar VI” nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-4034/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Celem głównym projektu jest opracowanie w okresie od 01.01.2021 do 31.08.2022, 222 e-materiałów dydaktycznych z edukacji wczesnoszkolnej (obszar VI) oraz aktualizacja 502 istniejących e-materiałów dydaktycznych, w tym dostosowanie do standardu WCAG 2.1.

Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 5 231 350,00 PLN

Okres realizacji: od 2021-01-01 do 2023-09-30

Nazwa Beneficjenta:

Eduexpert Sp. z o.o. – Partner Wiodący
CONTENTPLUS.PL Sp. z o.o. – Partner 1
GroMar Sp. z o.o. – Partner 2

Tytuł projektu:
„Opracowanie e-materiałów dydaktycznych dla Obszaru I – Język angielski I (szkoła podstawowa: klasy I –III i klasy IV – VIII oraz szkoła ponadpodstawowa: liceum/technikum w zakresie podstawowym I rozszerzonym)” nr umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-9037/20-01 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia w obszarze nauki języka angielskiego w oparciu o 937 nowoczesnych, otwartych e-materiałów dydaktycznych, stworzonych w okresie od I.2021 do VIII.2022.

Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 11 927 476,00 PLN

Okres realizacji: od 2021-01-01 do 2023-09-30

Nazwa Beneficjenta:

GroMar Sp. z o.o.– Partner Wiodący
Contentplus.pl Sp. z o.o. – Partner 1
EDUEXPERT Sp. z o.o. – Partner 2
LPE Sp. z o.o. – Partner 3
Princeton Language Academy Iwona Święcicka Spółka komandytowa- Partner 4

 

Internacjonalizacja przedsiębiorstwa GroMar® Sp. z o.o. na rynku koreańskim

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,

III Oś priorytetowa: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie: 3.3.1 Polskie Mosty Technologiczne

Główny cel projektu: zwiększenie poziomu handlu zagranicznego przedsiębiorstwa GroMar należącego do sektora MŚP

Dofinansowanie projektu z UE: 200 000,00 PLN

Łódź, dn. 08.03.2021 r.
Zapytanie ofertowe Nr 1/3/2021/MOSTY – ANULOWANE
Przedmiotem zamówienia są usługi profesjonalnego tłumaczenia przygotowujące Zamawiającego do ekspansji biznesowej na rynek koreański.

1. Zapytanie ofertowe nr 1/3/2021/Mosty
2. Załącznik nr 1: Formularz oferty
3. Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
4. Załącznik nr 3: Oświadczenie dopuszczające do informacji poufnych Zamawiającego
5. Załącznik nr 4: Wykaz wykonanych zamówień

Łódź, dn. 09.03.2021 r.
Zapytanie ofertowe Nr 2/3/2021/MOSTY
Przedmiotem zamówienia są usługi prawne przygotowujące Zamawiającego do ekspansji biznesowej na rynek koreański

1. Zapytanie ofertowe nr 2/3/2021/Mosty
2. Załącznik nr 1: Formularz oferty
3. Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
4. Załącznik nr 3: Oświadczenie dopuszczające do informacji poufnych Zamawiającego
5. Załącznik nr 4: Wykaz wykonanych zamówień

Łódź, dn. 10.03.2021 r.
Zapytanie ofertowe Nr 3/3/2021/MOSTY
Przedmiotem zamówienia są usługi marketingowe przygotowujące Zamawiającego do ekspansji biznesowej na rynek koreański
1. Zapytanie ofertowe nr 3/3/2021/Mosty
2. Załącznik nr 1: Formularz oferty
3. Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
4. Załącznik nr 3: Brief marketingowy
5. Załącznik nr 4: Wykaz wykonanych zamówień

Łódź, dn. 10.03.2021 r.
Zapytanie ofertowe Nr 4/3/2021/MOSTY
Przedmiotem zamówienia są usługi profesjonalnego tłumaczenia przygotowujące Zamawiającego do ekspansji biznesowej na rynek koreański.
1. Zapytanie ofertowe nr 4/3/2021/Mosty
2. Załącznik nr 1: Formularz oferty
3. Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
4. Załącznik nr 3: Oświadczenie dopuszczające do informacji poufnych Zamawiającego
5. Załącznik nr 4: Wykaz wykonanych zamówień

Łódź, dn. 22.03.2021 r.
Wyniki postępowania nr 4/3/2021/Mosty
1. Pobierz wyniki

Łódź, dn. 22.03.2021 r.
Wyniki postępowania nr 3/3/2021/Mosty
1. Pobierz wyniki

Łódź, dn. 24.03.2021 r.
Wyniki postępowania nr 2/3/2021/Mosty
1. Pobierz wyniki

Łódź, dn. 02.04.2021 r.
Zapytanie ofertowe Nr 1/4/2021/MOSTY
Przedmiotem zamówienia są usługi marketingowe przygotowujące Zamawiającego do ekspansji biznesowej na rynek koreański.
1. Zapytanie ofertowe nr 1/4/2021/Mosty
2. Załącznik nr 1: Formularz oferty
3. Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
4. Załącznik nr 3: Brief marketingowy
5. Załącznik nr 4: Wykaz wykonanych zamówień

Łódź, dn. 13.04.2021 r.
Wyniki postępowania nr 1/4/2021/Mosty
1. Pobierz wyniki

Projekt pt.: Wsparcie w eksporcie marki produktowej Learnway dzięki realizacji działań promocyjnych

Nr projektu: POIR.03.03.03-10-0073/20

Projekt współfinansowany ze środków:

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa POIR.03.00.00 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie POIR.03.03.00 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie POIR.03.03.03 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 356 100.00 PLN

WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH: 356 100.00 PLN

Współfinansowanie UE: 267 075.00 PLN

Celem projektu jest promowanie marki produktowej Learnway poprzez realizację działań w ramach branżowego programu promocji umożliwiającego uczestnictwo w targach branżowych oraz wykorzystanie działań wspomagających. Promocja będzie uwzględniała wykorzystanie Marki Polskiej Gospodarki.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Akademia Menadżera Innowacji (AMI) to autorski projekt szkoleniowo-doradczy realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. AMI przygotowuje właścicieli i kadrę zarządzającą do sprawnego wdrażania innowacyjnych procesów, produktów i usług w przedsiębiorstwach. Zwieńczeniem ukończenia Akademii jest plan wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie.

Porozmawiajmy o tym, jak wesprzeć cyfrowy rozwój Twojej organizacji

Zadzwoń do nas

+48 42 279 70 20

Martin Walisiak

Team Leader Działu Sprzedaży

+48 888 679 333

Artur Pietrzak

Specjalista ds. Sprzedaży

+48 606 471 133

Maksymilian Kowalski

Specjalista ds. Sprzedaży

+48 668 070 666

Wyślij zapytanie

  Administratorem Twoich danych osobowych, zebranych w procedurze korespondencji, jest GroMar Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 93-193, ul. Milionowa 23. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się na stronie https://gromar.eu/rodo/korespondencja/

  Skontaktuj się z nami