facebook script

Klauzula dotycząca czynności przetwarzania: Korespondencja

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

Mając na uwadze art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest podmiot:
  GroMar Sp. z o. o.
  z siedzibą w Łodzi (93 – 193), ul. Milionowa 23
  REGON: 471628860
  Dane kontaktowe:
  GroMar Sp. z o. o.
  ul. Milionowa 23
  93 – 193 Łódź
  tel.: + 42 279 70 20
  e-mail: info@gromar.euW celu ułatwienia Ci realizację praw przyznanych przez RODO Administrator uruchomił dedykowany adres poczty elektronicznej:  rodo@gromar.eu
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania odpowiedzi na otrzymaną korespondencję).
 3. Podstawę przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO. Przywołane przepisy pozwalają na przetwarzane danych gdy jest to niezbędne:
  • do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 4. Odbiorcami, do których mogą być przekazane Twoje dane osobowe, będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymywania na mocy przepisów prawa.
  Kolejną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Twoje dane są zaufani partnerzy Administratora świadczące dla niego usługi:

  • serwisowe dla użytkowanego u siebie sprzętu komputerowego;
  • doręczeń;
  • archiwizacji i profesjonalnego niszczenia dokumentów.
 5. Okres przechowywania danych uzależniony jest od charakteru korespondencji i obejmuje czas:
  • do załatwienia sprawy;
  • a następnie, w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami lub reklamacjami do czasu ich rozpatrzenia).
 6. Na podstawie RODO przysługuje Ci prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych oraz ich kopii;
  • sprostowania danych jeśli niepoprawne lub nieprawdziwe;
  • przenoszalności danych, jeśli jest to technicznie możliwe;
  • ograniczania przetwarzania danych;
  • usunięcia danych, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
 7. Na podstawie RODO przysługuje Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; adres: ul. Stawki 2; 00 – 193 Warszawa,
 9. Podanie przez Ciebie danych osobowych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek niezbędne w do procesowania korespondencji w tym realizowanie przedmiotowych spraw. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana,
 10. Twoje dane osobowe nie będą profilowane.

Porozmawiajmy o tym, jak wesprzeć cyfrowy rozwój Twojej organizacji

Zadzwoń do nas

+48 42 279 70 20

Martin Walisiak

Team Leader Działu Sprzedaży

+48 888 679 333

Artur Pietrzak

Specjalista ds. Sprzedaży

+48 606 471 133

Maksymilian Kowalski

Specjalista ds. Sprzedaży

+48 668 070 666

Wyślij zapytanie

  Administratorem Twoich danych osobowych, zebranych w procedurze korespondencji, jest GroMar Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 93-193, ul. Milionowa 23. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się na stronie https://gromar.eu/rodo/korespondencja/

  Skontaktuj się z nami