facebook script

Internacjonalizacja – II Etap

Internacjonalizacja – II Etap

Internacjonalizacja przedsiębiorstwa GroMar® Sp. z o.o. w wyniku wdrożenia nowego modelu biznesowego.

Głównym celem projektu, realizowanym w ramach wdrożenia nowego modelu biznesowego, jest ekspansja wnioskodawcy na rynki zagraniczne: rynek niemiecki, brytyjski, holenderski i chorwacki. Cel ten ma być realizowany przez następujące cele operacyjne:
– promocję gospodarczą wnioskodawcy na rynkach zagranicznych,
– zwiększanie potencjału wnioskodawcy poprzez nawiązywanie współpracy międzynarodowej,
– budowanie marki wnioskodawcy na arenie międzynarodowej.

Wartość projektu: 326 331,50
Wartość dofinansowania: 249 220,00

Łódź, dn. 10.11.2017 r.
Zapytanie ofertowe  Nr 1/11/2017/INT
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie filmu promocyjnego prezentującego profil Zamawiającego oraz ofertę Zamawiającego w zakresie produkcji szkoleń elektronicznych i udostępniania autorskiej platformy LMS LearnWay. Film promocyjny ma prezentować ofertę Zamawiającego oraz jej podstawowe wyróżniki w formie atrakcyjnej dla odbiorcy, kreującej wizerunek Zamawiającego jako firmy profesjonalnej i nowoczesnej

Zapytanie_1_11_2017_INT-2.pdf (257 pobrań)
Zapytanie-ofertowe-GroMar_1.11.2017_INT_Załącznik_1.docx (245 pobrań)

Łódź, dn. 10.11.2017 r.
Zapytanie ofertowe  Nr 2/11/2017/INT
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie prezentacji multimedialnych obejmujących swoim zakresem poszczególne aspekty usług oferowanych przez Zamawiającego oraz przygotowanie materiałów promocyjnych prezentujących Zamawiającego i podstawowe aspekty jego oferty wraz z elementami identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa Zamawiającego.

Zapytanie_2_11_2017_INT.pdf (248 pobrań)
Zapytanie-ofertowe-GroMar_2.11.2017_INT_Załącznik_1.docx (236 pobrań)

Łódź, dn. 13.11.2017 r.
Zapytanie ofertowe  Nr 3/11/2017/INT
Przedmiotem zamówienia jest produkcja materiałów promocyjnych na podstawie projektów materiałów dostarczonych przez Zamawiającego.

Zapytanie_3_11_2017_INT.pdf (237 pobrań)
Zapytanie-ofertowe-GroMar_3.11.2017_INT_Załącznik_1.docx (227 pobrań)

Łódź, dn. 13.11.2017 r.
Zapytanie ofertowe  Nr 4/11/2017/INT
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie stoiska wystawienniczego na potrzeby udziału Zamawiającego w Targach Online Educa – Berlin 2017 oraz jego wykonanie i montaż zgodnie z projektem.

Zapytanie_4_11_2017_INT.pdf (222 pobrania)
Zapytanie-ofertowe-GroMar_4.11.2017_INT_Załącznik_1.docx (247 pobrań)

Łódź, dn. 13.11.2017 r.
Zapytanie ofertowe  Nr 5/11/2017/INT
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi doradczej związanej z wyszukaniem i doborem potencjalnych partnerów handlowych dla Zamawiającego na rynkach zagranicznych

Zapytanie_5_11_2017_INT.pdf (266 pobrań)
Zapytanie-ofertowe-GroMar_5.11.2017_INT_Załącznik_1.docx (249 pobrań)

Łódź, dn. 20.11.2017 r.
WYNIKI POSTĘPOWANIA – Zapytanie ofertowe nr 1/11/2017/INT
w ramach Zapytania ofertowego nr 1/11/2017/INT wpłynęły trzy oferty, złożone zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym nr 1/11/2017/INT. Najwyższą punktację (100 pkt.) uzyskała oferta firmy Double Dare Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (NIP: 729-271-71-15). Powyższa oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zgodnie z warunkami Zapytania ofertowego nr 1/11/2017/INT

Wyniki_postepowania_1_11_2017.pdf (231 pobrań)

Łódź, dn. 20.11.2017 r.
WYNIKI POSTĘPOWANIA – Zapytanie ofertowe nr 2/11/2017/INT
CZEŚĆ 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: PRZYGOTOWANIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH
w ramach Zapytania ofertowego nr 2/11/2017/INT w zakresie CZĘŚCI 1 przedmiotu zamówienia wpłynęły trzy oferty, złożone zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym nr 2/11/2017/INT. Najwyższą punktację (100 pkt.) uzyskała oferta firmy Muscari Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (NIP: 524-282-09-27). Powyższa oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w zakresie CZĘŚCI 1 przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami Zapytania ofertowego nr 2/11/2017/INT.

CZEŚĆ 2 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: PRZYGOTOWANIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH
w ramach Zapytania ofertowego nr 2/11/2017/INT w zakresie CZĘŚCI 2 przedmiotu zamówienia wpłynęły trzy oferty, złożone zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym nr 2/11/2017/INT. Najwyższą punktację (100 pkt.) uzyskała oferta firmy Muscari Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (NIP: 524-282-09-27). Powyższa oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w zakresie CZĘŚCI 2 przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami Zapytania ofertowego nr 2/11/2017/INT.

Wyniki_postepowania_2_11_2017.pdf (228 pobrań)

Łódź, dn. 21.11.2017 r.
WYNIKI POSTĘPOWANIA – Zapytanie ofertowe nr 3/11/2017/INT
CZEŚĆ 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: PRODUKCJA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W WERSJACH ANGLOJĘZYCZNYCH
w ramach Zapytania ofertowego nr 3/11/2017/INT w zakresie CZĘŚCI 1 przedmiotu zamówienia wpłynęły trzy oferty, złożone zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym nr 3/11/2017/INT. Najwyższą punktację (100 pkt.) uzyskała oferta firmy Adorea Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (NIP: 952-211-82-25). Powyższa oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w zakresie CZĘŚCI 1 przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami Zapytania ofertowego nr 3/11/2017/INT.

CZEŚĆ 2 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: PRODUKCJA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W WERSJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH
w ramach Zapytania ofertowego nr 3/11/2017/INT w zakresie CZĘŚCI 2 przedmiotu zamówienia wpłynęły trzy oferty, złożone zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym nr 3/11/2017/INT. Najwyższą punktację (100 pkt.) uzyskała oferta firmy Adorea Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (NIP: 952-211-82-25). Powyższa oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w zakresie CZĘŚCI 2 przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami Zapytania ofertowego nr 3/11/2017/INT.

CZEŚĆ 3 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: PRODUKCJA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W WERSJACH NIDERLANDZKOJĘZYCZNYCH
w ramach Zapytania ofertowego nr 3/11/2017/INT w zakresie CZĘŚCI 3 przedmiotu zamówienia wpłynęły trzy oferty, złożone zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym nr 3/11/2017/INT. Najwyższą punktację (100 pkt.) uzyskała oferta firmy Adorea Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (NIP: 952-211-82-25). Powyższa oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w zakresie CZĘŚCI 3 przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami Zapytania ofertowego nr 3/11/2017/INT.

CZEŚĆ 4 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: PRODUKCJA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W WERSJACH CHORWACKOJĘZYCZNYCH
w ramach Zapytania ofertowego nr 3/11/2017/INT w zakresie CZĘŚCI 4 przedmiotu zamówienia wpłynęły trzy oferty, złożone zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym nr 3/11/2017/INT. Najwyższą punktację (100 pkt.) uzyskała oferta firmy Adorea Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (NIP: 952-211-82-25). Powyższa oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w zakresie CZĘŚCI 4 przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami Zapytania ofertowego nr 3/11/2017/INT.

Wyniki_postepowania_3_11_2017.pdf (223 pobrania)

Łódź, dn. 21.11.2017 r.
WYNIKI POSTĘPOWANIA – Zapytanie ofertowe nr 4/11/2017/INT
w ramach Zapytania ofertowego nr 4/11/2017/INT wpłynęły trzy oferty, złożone zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym nr 4/11/2017/INT. Najwyższą punktację (100 pkt.) uzyskała oferta firmy Muscari Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (NIP: 524-282-09-27). Powyższa oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zgodnie z warunkami Zapytania ofertowego nr 4/11/2017/INT.

Wyniki_postepowania_4_11_2017.pdf (224 pobrania)

Łódź, dn. 21.11.2017 r.
WYNIKI POSTĘPOWANIA – Zapytanie ofertowe nr 5/11/2017/INT
CZĘŚĆ 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – REALIZACJA USŁUGI DORADCZEJ ZWIĄZANEJ Z WYSZUKANIEM I DOBOREM POTENCJALNYCH PARTNERÓW HANDLOWYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO NA RYNKU NIEMIECKIM
w ramach Zapytania ofertowego nr 5/11/2017/INT w zakresie CZĘŚCI 1 przedmiotu zamówienia wpłynęły trzy oferty, złożone zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym nr 5/11/2017/INT. Najwyższą punktację (100 pkt.) uzyskała oferta firmy Europejskie Centrum Badań i Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (NIP: 525-265-37-96). Powyższa oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w zakresie CZĘŚCI 1 przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami Zapytania ofertowego nr 5/11/2017/INT.

CZĘŚĆ 2 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – REALIZACJA USŁUGI DORADCZEJ ZWIĄZANEJ Z WYSZUKANIEM I DOBOREM POTENCJALNYCH PARTNERÓW HANDLOWYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO NA RYNKU BRYTYJSKIM
w ramach Zapytania ofertowego nr 5/11/2017/INT w zakresie CZĘŚCI 2 przedmiotu zamówienia wpłynęły trzy oferty, złożone zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym nr 5/11/2017/INT. Najwyższą punktację (98,12 pkt.) uzyskała oferta firmy Europejskie Centrum Badań i Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (NIP: 525-265-37-96). Powyższa oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w zakresie CZĘŚCI 2 przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami Zapytania ofertowego nr 5/11/2017/INT.

CZĘŚĆ 3 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – REALIZACJA USŁUGI DORADCZEJ ZWIĄZANEJ Z WYSZUKANIEM I DOBOREM POTENCJALNYCH PARTNERÓW HANDLOWYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO NA RYNKU HOLENDERSKIM
w ramach Zapytania ofertowego nr 5/11/2017/INT w zakresie CZĘŚCI 3 przedmiotu zamówienia wpłynęły trzy oferty, złożone zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym nr 5/11/2017/INT. Najwyższą punktację (92,92 pkt.) uzyskała oferta firmy Europejskie Centrum Badań i Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (NIP: 525-265-37-96). Powyższa oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w zakresie CZĘŚCI 3 przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami Zapytania ofertowego nr 5/11/2017/INT.

CZĘŚĆ 4 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – REALIZACJA USŁUGI DORADCZEJ ZWIĄZANEJ Z WYSZUKANIEM I DOBOREM POTENCJALNYCH PARTNERÓW HANDLOWYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO NA RYNKU CHORWACKIM
w ramach Zapytania ofertowego nr 5/11/2017/INT w zakresie CZĘŚCI 4 przedmiotu zamówienia wpłynęły trzy oferty, złożone zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym nr 5/11/2017/INT. Najwyższą punktację (96,46 pkt.) uzyskała oferta firmy Europejskie Centrum Badań i Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (NIP: 525-265-37-96). Powyższa oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w zakresie CZĘŚCI 4 przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami Zapytania ofertowego nr 5/11/2017/INT.

Wyniki_postepowania_5_11_2017.pdf (216 pobrań)

Porozmawiajmy o tym, jak wesprzeć cyfrowy rozwój Twojej organizacji

Zadzwoń do nas

+48 42 279 70 20

Martin Walisiak

Team Leader Działu Sprzedaży

+48 888 679 333

Artur Pietrzak

Specjalista ds. Sprzedaży

+48 606 471 133

Maksymilian Kowalski

Specjalista ds. Sprzedaży

+48 668 070 666

Wyślij zapytanie

    Administratorem Twoich danych osobowych, zebranych w procedurze korespondencji, jest GroMar Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 93-193, ul. Milionowa 23. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się na stronie https://gromar.eu/rodo/korespondencja/

    Skontaktuj się z nami