facebook script

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Szkolenie RODO Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych  – cel kursu

Inspektor ochrony danych (IOD) potrzebny od zaraz? W tym kursie wyznaczony przez Ciebie Inspektor dowie się, jaki zakres działania i obowiązki wiążą się z jego nową funkcją i jakie miejsce w organizacji zajmuje. Dowie się również, jakie są obowiązki administratora danych. Pozna też elementy dokumentacji, wymaganej przez RODO, a także zasady tworzenia i prowadzenia wymaganych rejestrów.  Zdobędzie umiejętności, związane z przeprowadzaniem audytu, oceną ryzyka i skutków dla ochrony danych, będzie umiał zidentyfikować czynności przetwarzania i obszary zagrożenia. Dzięki temu zapewni Twojej organizacji bezpieczeństwo w ramach RODO.

Zakres kursu:

 • Ochrona danych do 25 maja 2018 roku;
 • RODO jako akt prawny;
 • Zastępca IOD – przykład dobrych przepisów prawnych
 • formy współpracy z inspektorem;
 • konflikt interesów jako element powoływania IOD;
 • publikowanie danych IOD;
 • wyznaczenie IOD dla grupy przedsiębiorstw;
 • uprawnienia IOD;
 • obowiązki administratora względem IOD;
 • zadania IOD;
 • rola IOD w ocenie skutków dla ochrony danych i rejestrowaniu czynności przetwarzania;
 • siedem funkcji IOD według Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EDPS);
 • sugerowana kolejność działań IOD;
 • kiedy powołanie IOD jest obowiązkowe;
 • dlaczego czasami lepiej powierzyć funkcję IOD podmiotowi zewnętrznemu?

Dla kogo jest to szkolenie online?

To szkolenie jest dla:

 • każdego, kto potrzebuje wiedzy na temat przepisów RODO;
 • osób decydujących o zasadach przetwarzania danych w organizacjach;
 • osób pełniących funkcję IOD;
 • osób mających zamiar pełnić funkcję IOD;
 • kierowników działów kadr i działów IT.

Zamów szkolenie online „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” poprzez poniższy formularz.

Porozmawiajmy o tym, jak wesprzeć cyfrowy rozwój Twojej organizacji

Zadzwoń do nas

+48 42 279 70 20

Martin Walisiak

Team Leader Działu Sprzedaży

+48 888 679 333

Artur Pietrzak

Specjalista ds. Sprzedaży

+48 606 471 133

Maksymilian Kowalski

Specjalista ds. Sprzedaży

+48 668 070 666

Wyślij zapytanie

  Administratorem Twoich danych osobowych, zebranych w procedurze korespondencji, jest GroMar Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 93-193, ul. Milionowa 23. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się na stronie https://gromar.eu/rodo/korespondencja/

  Skontaktuj się z nami