Webinar, czyli czas na wykład on-line

Webinar, czyli czas na wykład on-line

Alternatywą dla tradycyjnych, stacjonarnych wykładów w sali może być dziś webinar, czyli – wg definicji – „seminarium prowadzone za pośrednictwem sieci Web”. Transmisja Webinar pozwala na transmitowanie on-line treści audio i wideo. Nadawca na ogół jest jeden, odbiorców więcej. Takie wirtualne spotkanie polega na tym, że w ustalonym dniu, o ustalonej godzinie spotykają się on-line […]