facebook script

Zintegrowana Platforma Edukacyjna, czyli jak stworzyliśmy cyfrowe środowisko kształcenia dla 6 mln użytkowników? Case study MEiN

Zintegrowana Platforma Edukacyjna Case Study

Skala tego projektu nieustannie zaskakuje nas i naszych klientów. Ponad 6 milionów użytkowników i ponad 30 tysięcy materiałów edukacyjnych! ー taka jest właśnie Zintegrowana Platforma Edukacyjna.

Jak udało nam się zrealizować największy projekt GroMar i zapewnić polskim uczniom, nauczycielom i dyrektorom stabilną i niezawodną platformę e-learningową, dzięki której mają dostęp do wiedzy zawsze i wszędzie? Poznaj case study ZPE dla Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Klient:

Ministerstwo Edukacji i Nauki

MEiN jest naczelnym organem administracji publicznej, który zarządza oświatą od przedszkola po szkolnictwo wyższe oraz rozwojem edukacji i nauki w Polsce.

Kluczowe wyzwania:

1.   Platforma edukacyjna do nauki stacjonarnej i zdalnej dla wszystkich uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkół i innych uczestników procesu kształcenia

Celem platformy edukacyjnej jest zapewnienie zdalnego dostępu do ponad 30 tys.  materiałów edukacyjnych (wcześniej znanych również jako „e-podręczniki”) oraz możliwość tworzenia własnych treści. Wcześniej nie podejmowano w Polsce, na taką skalę, prób zbudowania jednego środowiska edukacyjnego dla wszystkich podmiotów systemu oświaty. Naszym zadaniem było nie tylko stworzenie takiej wirtualnej przestrzeni, ale także części jej zawartości. Istotną kwestią było umożliwienie użytkownikom, by na swoich profilach gromadzili własne materiały, mogli się nimi dzielić i tworzyć autorskie wersje.

2.   Stabilne środowisko kształcenia dla kilku milionów użytkowników

Potrzebny jest stabilny i wydajny system, który umożliwi sprawną pracę, nawet wielomilionowej społeczności, aby w tym samym czasie mogło z niej korzystać:

 • ponad 600 000 nauczycieli,
 • ponad 5 000 000 uczniów,
 • 250 twórców treści.

3.   Opracowanie materiałów edukacyjnych, tzw. e-podręczników (e-materiałów)

Oprócz stworzenia samej platformy edukacyjnej, ważnym aspektem jest także zapewnienie użytkownikom dostępu do bezpłatnych cyfrowych materiałów  edukacyjnych. Po pierwsze, opracowane materiały (tzw. e-podręczniki/e-materiały)) muszą być zgodne z podstawową programową dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Po drugie, wiedza musi być przekazana w atrakcyjnej formie, która zachęci uczniów do zapoznania z materiałem i usprawni proces nauczania – uczenia się. E-materiały mają na celu budować zaangażowanie uczniów m.in. poprzez edutainmet czy grywalizację.  

4.  Integracja  z Systemem Informacji Oświatowej (SIO)

Do naszych zadań należała także integracja platformy edukacyjnej z SIO po to, aby automatycznie pobierać z niego dane o użytkownikach (uczniach, nauczycielach), tworzyć dla każdego z nich profil i ustanawiać ich role na platformie.

Narzędzia:

Rozwiązanie:

GroMar został wybrany do realizacji tego projektu ze względu na doświadczenie zarówno w tworzeniu platform e-learningowych, jak i w dostarczaniu treści edukacyjnych.

Podczas realizacji tego zadania:

 • Zbudowaliśmy Zintegrowaną Platformę Edukacyjną (najpierw pod adresem epodreczniki.pl) i zaimplementowaliśmy na niej e-materiały, które tworzą kompleksowy zbiór otwartych zasobów edukacyjnych. Treści te są zgodne z podstawą programową, przeznaczone dla uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkół, metodyków, bibliotekarzy oraz rodziców, a także wszystkich tych ,którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę. Wszystkie podmioty systemu oświaty zyskały bezpłatny, całodobowy, zdalny dostęp do materiałów edukacyjnych.
 • Opracowaliśmy część dostępnych e-materiałów. Przy tworzeniu materiałów edukacyjnych wykorzystaliśmy różnorodne, multimedialne formy przekazu. Wszystkie e-materiały zawierają mnóstwo ćwiczeń interaktywnych, krzyżówek, filmików, ale również wirtualne podróże i eksperymenty.
 • Zintegrowaliśmy platformę z zasobami SIO. Nigdy wcześniej żadna platforma edukacyjna w Polsce nie miała potrzeby agregować tak dużej liczby zmieniających się danych. Przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego platforma aktualizuje dane o użytkownikach, przenosi ich do odpowiednich, wyższych klas, a jednocześnie archiwizuje materiały z lat poprzednich, pozostawiając je w dostępności dla nauczycieli, by mogli je wykorzystać w pracy z kolejnymi rocznikami.
 • Dla każdego z użytkowników jest automatycznie tworzone konto, do którego są przypisane odpowiednie role i uprawnienia.
 • Umożliwiliśmy nauczycielom m.in.:
  • dodawanie własnych treści za pomocą intuicyjnego kreatora;
  • przeprowadzanie lekcji z wykorzystaniem e-zasobów, zgromadzonych na platformie edukacyjnej;
  • komunikowanie się z uczniami za pośrednictwem czatu;
  • zlecanie wykonania zadań dodatkowych i sprawdzanie ich realizacji;
  • tworzenie w obrębie klasy lub między klasami zespołów do pracy nad projektami;
  • tworzenie lekcji interdyscyplinarnych oraz autorskich wersji e-materiałów;
  • sprawdzanie postępów w nauce poprzez ciekawe quizy, krzyżówkigrywalizację.
 • Dostęp do zasobów jest możliwy z różnych typów urządzeń: komputera, laptopa, tabletu, smartfona oraz monitora interaktywnego . Dzięki temu lekcje w szkołach mogą być prowadzone w sposób nowoczesny, wykorzystujący media oraz technologie, z których na co dzień korzystają dzieci i młodzież. Ponadto, uczniowie mogą samodzielnie powtarzać, uzupełniać lub poszerzać wiedzę oraz rozwijać umiejętności w domu.
 • Przez cały czas zapewniamy serwis gwarancyjny i we współpracy z MEiN i ICEiN rozwijamy platformę.
  • We wrześniu 2021 roku udostępniliśmy aplikację mobilną ZPE, która umożliwia uczniom dostęp do ZPE również, gdy nie mają dostępu do sieci. W trybie offline mogą korzystać z zasobów, realizować projekty i wykonywać zadania dodatkowe, a ich wyniki zapisują się automatycznie na platformie w momencie, gdy ich urządzenie ponownie znajdzie się w zasięgu sieci internetowej. Jest to szczególnie ważne, bo eliminuje bariery edukacyjne w przypadku uczniów, którzy zamieszkują na terenach ze słabym dostępem do Internetu. Na początku czerwca 2022 roku oddaliśmy w ręce użytkowników aktualizację aplikacji mobilnej.
  • W ostatnich dniach udostępniliśmy aplikację mobilną ZPE w 37 krajach, oraz dodaliśmy dwie wersje językowe: ukraińską i angielską.

Efekty:

Zintegrowana Platforma Edukacyjna zpe.gov.pl jest największym tego typu rozwiązaniem w Polsce pod względem liczby użytkowników i materiałów edukacyjnych. Jest to również najbardziej rozbudowana dedykowana platforma LMS, jaką stworzyliśmy dotąd w GroMar.

ZPE to dziś środowisko uczenia się i nauczania, w którym można korzystać z ponad 30 tys. materiałów edukacyjnych, tzw. e-podręczników (e-materiałów), które są uzupełnieniem lub alternatywą dla podręczników papierowych. Stale powstają i są dodawane na ZPE nowe treści edukacyjne.

Zintegrowana Platforma Edukacyjna:

 • Wspiera nauczanie stacjonarne oraz zapewnia możliwość realizacji nauczania zdalnego, dzięki czemu przyczynia się do pokonywania barier w dostępie do edukacji.
 • Buduje społeczeństwo informacyjne, przygotowując uczniów do życia w świecie technologii cyfrowych podnosząc ich kompetencje w tym zakresie.
 • Zwiększa wykorzystanie przez szkoły i placówki edukacyjne nowoczesnych narzędzi i zasobów, wspierających proces kształcenia ogólnego poprzez edutainment, czyli połączenie nauki i rozrywki. Dzięki temu przyczynia się do rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.
 • Wspiera formy nauczania eksperymentalnego oraz metody zindywidualizowanego podejścia do ucznia.
 • Pomaga kształtować kompetencje uczniów, sprzyjające kooperacji, kreatywności, komunikacji, praktycznemu wykorzystywaniu wiedzy.
 • Pomaga uczniom rozwijać swoje umiejętności w zakresie wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej oceny informacji, rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się i pracy zespołowej.

Opinia klienta:

ZPE działa stabilnie i bezawaryjnie, przez co jest bezpiecznym narzędziem do wykorzystania przez szkoły zarówno do nauki stacjonarnej jak i na odległość. Jej działanie oceniam bardzo dobrze, tym bardziej że na przestrzeni kilku lat przeszła ona wiele ulepszeń i modyfikacji odpowiadających na potrzeby użytkowników. Jeśli chodzi o największą zaletę Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, to moim zdaniem należy wymienić przynajmniej dwie. Pierwszą z nich jest kilkudziesięciotysięczna baza e-materiałów, zweryfikowanych przez ekspertów, w której użytkownik może wyszukiwać interesujące go materiały zarówno po etapie kształcenia, przedmiocie, podstawie programowej czy poprzez wpisanie słów kluczowych do wyszukiwarki. Drugą zaletą platformy jest Kreator ー narzędzie umożliwiające nauczycielom tworzenie autorskich materiałów do wykorzystania w prowadzeniu zajęć, sprawdzaniu wiedzy uczniów czy też przygotowania pracy domowej.

ZPE to nie tylko platforma internetowa, ale również aplikacja mobilna, za pomocą której można pobierać materiały i rozwiązywać zadania w trybie offline, co pozwala na korzystanie z materiałów nie mając dostępu do Internetu.

Od momentu powstania ZPE zostało wprowadzonych wiele funkcjonalności oraz rozwiązań, które były odpowiedzią na potrzeby użytkowników. Dzięki doświadczeniu jakie posiada firma GroMar możemy dostarczyć użytkownikom kompleksowe narzędzie spełniające najwyższe standardy platform e-learningowych. -Zmiany, wprowadzone w ciągu ostatniego roku, obejmowały m.in. warstwę wizualną, dzięki czemu platforma stała się bardziej przejrzysta oraz przyjazna dla użytkowników. Przebudowano również układ funkcjonalności co spowodowało, że dostęp do nich stał się bardziej intuicyjny. Pozytywne opinie użytkowników potwierdzają, że zmiany na platformie były zgodne z ich oczekiwaniami.

Firma GroMar dokłada wszelkich starań, by tworzone przez nią e-materiały dydaktyczne, które są publikowane na ZPE, były jak najwyższej jakości i stanowiły bogatą bazę urozmaiconych interaktywnych zasobów, zgodnych z obowiązującą podstawą programową.

Bardzo istotną kwestią jest również zapewnienie dostępności platformy dla jak najszerszego grona jej potencjalnych użytkowników – firma Gromar podejmuje działania, aby sama platforma, jak i zamieszczane na niej materiały, były dostosowane do potrzeb użytkowników z niepełnosprawnościami i zgodne z wymaganiami dotyczącymi dostępności treści internetowych WCAG.

Tomasz Kulasa, Zastępca Dyrektora Centrum Transformacji Cyfrowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki

 

Rzadko który z naszych klientów potrzebuje aż tak bardzo rozbudowanej platformy edukacyjnej. Z dumą patrzymy na ZPE, bo pokazuje ona, jak skomplikowanym wyzwaniom potrafimy stawić czoła.

Jeśli chcesz zbudować dla swoich pracowników stabilne środowisko rozwoju i dać swojemu zespołowi intuicyjną w obsłudze platformę edukacyjną, postaw na LMS LearnWay. Zarezerwuj bezpłatną konsultację z jednym z naszych ekspertów poprzez poniższy formularz:

Porozmawiajmy o tym, jak wesprzeć cyfrowy rozwój Twojej organizacji

Zadzwoń do nas

+48 42 279 70 20

Martin Walisiak

Team Leader Działu Sprzedaży

+48 888 679 333

Artur Pietrzak

Specjalista ds. Sprzedaży

+48 606 471 133

Maksymilian Kowalski

Specjalista ds. Sprzedaży

+48 668 070 666

Wyślij zapytanie

  Administratorem Twoich danych osobowych, zebranych w procedurze korespondencji, jest GroMar Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 93-193, ul. Milionowa 23. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się na stronie https://gromar.eu/rodo/korespondencja/

  Skontaktuj się z nami