facebook script

Szkolenie IDD

szkolenie idd

Szkolenie IDD

Zgodnie z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń, szkolenia dla ubezpieczycieli są obowiązkowe, a za niestosowanie się do zaleceń grozi kara. Jeśli działasz w branży ubezpieczeń, musisz dostarczyć szkolenie IDD dla pracowników i spełnić wymogi spoczywające na pracodawcy. 

Dla kogo?

 • Dla pracowników, którzy zajmują się dystrybucją produktów ubezpieczeniowych, 
 • Dla agentów ubezpieczeniowych 
 • Dla osób fizycznych, wykonujących czynności agencyjne (ofWCA).

Nasze szkolenie IDD to wiedza podana w formie e-learningu oraz interaktywnych modułów. Dzięki temu pracownik może uczyć się w dowolnym momencie, we własnym tempie. 

 

Czego uczestnik dowie się ze szkolenia dla ubezpieczycieli?

 • Będzie potrafił opisywać znaczenie i rolę rynku ubezpieczeniowego na rynku finansowym w Polsce.
 • Nauczy się identyfikować i stosować regulacje prawne związane z dystrybucją ubezpieczeń.
 • Będzie potrafił analizuje potrzeby klienta w zakresie produktów ubezpieczeniowych.
 • Nauczy się stosować obowiązujące zasady zawierania umów ubezpieczenia.
 • Nauczy się wyczerpująco charakteryzować  produkty ubezpieczeniowe,  ich zalety i ograniczenia dla klienta oraz dopasować produkty do zidentyfikowanych potrzeb klienta.
 • Będzie potrafił identyfikuje i zarządzać konfliktem interesów
 • Pozna standardy etyki zawodowej i nauczy się stosować je w praktyce.

Plan szkolenia IDD:

MODUŁ I: Podstawowe przepisy regulujące dystrybucję ubezpieczeń w Polsce, a także z zakresu prawa ochrony konsumentów, ochrony danych osobowych, zapobiegania praniu pieniędzy, prawa podatkowego oraz zabezpieczenia społecznego i prawa pracy. (Dział I,II i III)

MODUŁ II: Ocena potrzeb klienta. (Dział I)

MODUŁ III: Ocena potrzeb klienta. (Dział II)

MODUŁ IV: Analiza potrzeb klienta i dopasowanie produktu ubezpieczeniowego. (Dział III – inwestycyjne ubezpieczenia na życie z ufk) 

MODUŁ V: Podstawowe zagadnienia matematyki finansowe. (Dział I, II i III)

MODUŁ VI: Zarządzanie konfliktem interesów. (Dział I i III)

MODUŁ VII: Obsługa skarg i reklamacji. (Dział I, III i III)

MODUŁ VIII: Organizacja systemu emerytalnego i świadczeń gwarantowanych. (Dział I i III)

MODUŁ IX: Umowy ubezpieczenia, w tym znajomość warunków, świadczeń gwarantowanych i ryzyk dodatkowych. (Dział I i II)

MODUŁ X: Umowy ubezpieczenia obejmujące ryzyko śmierci oraz inne produkty oszczędnościowe. (Dział III)

MODUŁ XI: Ubezpieczenia na życie, o których mowa w grupie 3 działu I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w tym warunki umów ubezpieczenia, wysokość składek, tytuły i wysokość pobieranych opłat oraz świadczenia gwarantowane i niegwarantowane. (Dział III)

MODUŁ XII: Standardy etyki zawodowej. (Dział I, II i III)

MODUŁ XIII: Rynek ubezpieczeń i inne rynki finansowe. (Dział I)

MODUŁ XIV: Rynek ubezpieczeń. (Dział II)

MODUŁ XV: Obsługa roszczeń. (Dział II)

Wyróżniki szkolenia

15h

czas trwania

15

liczba modułów

1h

czas jednego modułu

test

wiedzy na koniec kursu

Wybierz nasze szkolenie IDD i spełnij obowiązek spoczywający na pracodawcy z branży ubezpieczeń. Miej pewność, że Twoi pracownicy zdobyli wymagane dla nich kompetencje i posiadają wiedzę niezbędną do pracy w zawodzie.

A żeby w pełni skutecznie monitorować proces szkoleniowy i postępy zespołu, sprawdź również naszą Platformę LMS LearnWay. To narzędzie, na którym nie tylko możemy umieścić szkolenie IDD dla Twoich pracowników. Z pomocą platformy możesz na bieżąco kontrolować i udział w szkoleniu, czas logowania, informacje o ukończeniu kursu i wynikach z testu wiedzy. Wszystko podane w formie ponad 20 gotowych raportów.  A do tego automatycznie generowane certyfikaty na koniec.

Zamów szkolenie online (samodzielnie lub wraz z platformą) poprzez poniższy formularz.

 

Porozmawiajmy o tym, jak wesprzeć cyfrowy rozwój Twojej organizacji

Zadzwoń do nas

+48 42 279 70 20

Martin Walisiak

Team Leader Działu Sprzedaży

+48 888 679 333

Artur Pietrzak

Specjalista ds. Sprzedaży

+48 606 471 133

Maksymilian Kowalski

Specjalista ds. Sprzedaży

+48 668 070 666

Wyślij zapytanie

  Administratorem Twoich danych osobowych, zebranych w procedurze korespondencji, jest GroMar Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 93-193, ul. Milionowa 23. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się na stronie https://gromar.eu/rodo/korespondencja/

  Skontaktuj się z nami