facebook script
Co to jest IDD?

Do dziś dostajemy bardzo dużo pytań od Klientów w temacie gotowych szkoleń IDD online dla branży ubezpieczeniowej i rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego. Eksperci GroMar przygotowali kompletny poradnik o IDD.

Co to jest IDD?

Insurance Distribution Directive (IDD) to unijna dyrektywa nr 2016/97 o dystrybucji ubezpieczeń, przyjęta przez Parlament Europejski i Radę Europejską dnia 20.01.2016. To jeden z najważniejszych aktów prawodawstwa UE, uchylający wcześniejszą dyrektywę IMD nr 2002/92/WE. Dyrektywa IDD w Polsce obowiązuje od 01.10.2018.

Dla kogo są szkolenia IDD?

Dyrektywa IDD dotyczy przede wszystkim zakłady ubezpieczeń (reasekuracji) i ich Pracowników, pośredników ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz tych, oferujących ubezpieczenia uzupełniające. Mowa o agentach i brokerach. 

Polecamy szkolenia IDD online dla takich jednostek jak: towarzystwa i multiagencje ubezpieczeniowe, banki, firmy brokerskie, internetowe porównywarki polis, salony dealerskie i firmy leasingowe. Przede wszystkim powinni odbyć je menedżerowie średniego i najwyższego szczebla: członkowie zarządów, dyrektorzy, kierownicy oraz specjaliści ds. zarządzania i rozwoju produktów ubezpieczeniowych, likwidacji szkód i sprzedaży.

Kto ma obowiązek zapewnić szkolenia IDD?

Ten obowiązek spoczywa na zakładach ubezpieczeń i reasekuracji oraz agentach i brokerach ubezpieczeniowych, którzy muszą zapewnić szkolenia IDD swoim Pracownikom. Kursy IDD muszą znaleźć się w strategii e-learningowej dla firm z tej branży. Te mogą zlecić realizację szkoleń innemu podmiotowi, który zapewni właściwy poziom merytoryki i prowadzących je Ekspertów. Szkolenia IDD online warto umieścić na firmowej platformie e-learningowej LMS, np. LearnWay.

Po co jest IDD?

Unijną dyrektywę IDD w Polsce wdrożono jako ustawę o dystrybucji ubezpieczeń. Najwięcej korzyści niesie dla ubezpieczających się Klientów. Ma wzmacniać pozycję konsumentów, zwiększać ich świadomość i wiedzę o ubezpieczeniach oraz ułatwić decyzje zakupowe. Zakup ubezpieczeń ma być ujednolicony, a opisy produktów proste i zrozumiałe. Regulacja wymaga od dystrybutorów ubezpieczeń rzetelnej informacji o cechach produktu, opłatach i zasadach wynagradzania pośredników oraz reklamacjach i sposobach rozpatrywania sporów. IDD ma “odczarować” zakup ubezpieczenia, aby nie kojarzył się już ze skomplikowaną procedurą, wymagającą wiedzy i czasu.

Jako Klient łatwo możesz porównać wybraną ofertę z innymi produktami na rynku, ponieważ otrzymasz ujednolicony dokument z najważniejszymi cechami, zakresie ubezpieczenia, świadczeniami, czy kosztami. Już na etapie badania potrzeb Sprzedawca ma obowiązek zadać jak najwięcej pytań, aby dobrać i dopasować ofertę do Twoich rzeczywistych wymagań. Kiedyś trzeba było wczytywać się dokładnie w warunki umowy ubezpieczenia (OWU) – dziś mamy to podane “na tacy”.

Po co mi szkolenia IDD i czy są obowiązkowe?

Co ważne, akt IDD nakłada obowiązki związane z doskonaleniem zawodowym agentów i brokerów ubezpieczeniowych. Chodzi o minimum 15 godzin szkoleń lub doskonalenia zawodowego rocznie

Dla nowych podmiotów, które uzyskały wpis do rejestru pośredników, pierwsze szkolenie zawodowe IDD w pełnym wymiarze powinno odbyć się do 18 miesięcy od uzyskania wpisu lub rozpoczęcia wykonywania czynności.

Szkolenia IDD są obowiązkowe – to wynika z art. 12 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (UDU). Muszą zawierać zagadnienia wskazane w załączniku nr 3 do polskiej ustawy o IDD. Szkolenia mogą być uzupełnione o informacje produktowe lub treści, dostosowane do specyfiki danego biznesu i branży.

Szkolenia zakończone są imiennymi certyfikatami, potwierdzającymi zdobyte kompetencje. Warto, a nawet trzeba wziąć w nich udział, aby lepiej przyswoić wprowadzone zmiany i stosować je w codziennej pracy pośrednika ubezpieczeń.

Jakie są kary za niestosowanie IDD?

Za niezastosowanie się do zaleceń IDD osoby prawne mogą otrzymać kary o wysokości nawet 5% przychodu, a osoby fizyczne nawet 3 mln złotych. Za braki w realizacji szkoleń w ramach art. 84 ust. 2 pkt. 1 UDU organ nadzoru może nawet cofnąć zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej lub wykreślić z rejestru agentów ubezpieczeniowych. Do tego każda taka decyzja skutkuje negatywnym wpisem na stronie internetowej KNF.

Jakie tematy są poruszane w szkoleniach IDD?

 • Podstawowe przepisy regulujące dystrybucję ubezpieczeń
 • Standardy etyki zawodowej
 • Ochrona danych osobowych
 • Zarządzanie konfliktami interesów
 • Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy
 • Ocena potrzeb Klienta
 • Ocena ryzyka finansowego
 • Obsługa skarg i reklamacji
 • Reasekuracja ubezpieczeń
 • Podstawowe zagadnienia finansowe
 • Rynek produktów ubezpieczeniowych, oszczędnościowych i inwestycyjnych
 • Zabezpieczenie społeczne i prawo pracy
 • Prawo ochrony konsumenta
 • Organizacja systemu emerytalnego i świadczeń gwarantowanych
 • Prawo podatkowe

7 najważniejszych zmian wprowadzonych przez IDD

 1. Dystrybutor ubezpieczeń ma obowiązek postępować w najlepiej pojętym interesie Klienta.
 2. Dystrybutor, czy zakład ubezpieczeń musi jasno informować Klientów o charakterze wynagradzania pośredników.
 3. Trudniej będzie stworzyć i otrzymać akceptację nowego produktu ubezpieczeniowego.
 4. Zakaz współpracy brokerów i agentów ubezpieczeniowych. 
 5. Dystrybutor musi dopasować produkt ubezpieczeniowy do indywidualnych potrzeb Klienta.
 6. Pośrednicy i zakłady ubezpieczeń powinny obserwować i zarządzać konfliktami interesów między nimi, aby uniknąć ryzyka naruszenia interesów Klientów.
 7. Osoby fizyczne pracujące u pośredników lub w zakładach ubezpieczeniowych muszą spełniać standard reputacji: zabronione jest posiadanie wpisu w rejestrze karnym o przestępstwach finansowych.

Szukasz szkoleń IDD online? Napisz do nas poprzez poniższy formularz kontaktowy. Na pewno odpowiemy.

Porozmawiajmy o tym, jak wesprzeć cyfrowy rozwój Twojej organizacji

Zadzwoń do nas

+48 42 279 70 20

Martin Walisiak

Team Leader Działu Sprzedaży

+48 888 679 333

Artur Pietrzak

Specjalista ds. Sprzedaży

+48 606 471 133

Maksymilian Kowalski

Specjalista ds. Sprzedaży

+48 668 070 666

Wyślij zapytanie





  Administratorem Twoich danych osobowych, zebranych w procedurze korespondencji, jest GroMar Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 93-193, ul. Milionowa 23. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się na stronie https://gromar.eu/rodo/korespondencja/

  Skontaktuj się z nami