facebook script

Nowości

Szkolenia gotowe

JUŻ 24 000 OSÓB PODNIOSŁO SWOJE KWALIFIKACJE

Szkolenia przygotowane przez ekspertów tematycznych i specjalistów ds. e-learningu to zestaw 77 tematów opracowanych w nowoczesnej, multimedialnej i przystępnej dla użytkownika formie. Szkolenia udostępniamy na naszej autorskiej platformie LearnWay lub na platformie Klienta

zamów demo

lista dostępnych szkoleń

WYBIERZ INTERESUJĄCĄ CIĘ KATEGORIĘ I SZKOLENIE

BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych

komiks

komiks

komiks

Cel szkolenia

Przeprowadzanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkowe dla każdego pracodawcy. Obowiązek ten pracodawca może wypełnić za pomocą nowoczesnych szkoleń e-learningowych. Kurs prezentuje niezbędną wiedzę w tej dziedzinie, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk dla pracowników inżynieryjno-technicznych. Uczestnik kursu przyswoi wiedzę z zakresu regulacji prawnych BHP, nauczy się prawidłowych reakcji w sytuacjach zagrożenia lub wypadku oraz pozna prawa i obowiązki wynikające z zakresu BHP. Po zakończeniu kursu użytkownik szkolenia będzie wiedzieć, czego może wymagać od pracodawcy, jeżeli chodzi o warunki techniczne w zakładzie pracy, ergonomię maszyn oraz organizację swojego stanowiska pracy.

Plan szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. Wybrane regulacje prawne w zakresie prawa pracy dotyczące BHP
 3. Ochrona praw kobiet i młodocianych
 4. Postępowanie w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń (pożar, awaria)
 5. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
 6. Organizacja stanowisk pracy biurowej z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym w szczególności stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe
 7. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych, systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy
 8. Środki ochrony indywidualnej
 9. Oświetlenie, wentylacja, ogrzewanie
 10. Test końcowy

Wyróżniki szkolenia

Szkolenie jest fabularyzowane, dzięki czemu uczestnik łatwo zapamięta prezentowane zdarzenia, a tym samym – wplecioną w nią merytorykę kursu. Przedstawione scenki sytuacyjne pozwolą zaobserwować kontrast pomiędzy rzetelnym pracodawcą przestrzegającym zasad bhp a takim, który się do nich nie stosuje. Każdy z modułów zawiera interaktywne ćwiczeniowe, które nie tylko ugruntują wiedzę, ale również uaktywnią użytkownika.

Dane liczbowe

 • Całkowita liczba ekranów szkolenia – 185
 • Całkowita liczba ekranów ćwiczeniowych – 23
 • Liczba case study – 18
 • Szacowany czas trwania szkolenia – 3 h 40 min

zaufali nam

Wybrani klienci:

opinie klientów

pozostałe usługi

 

skontaktuj się z nami

 

kontakt

Podając adres email wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji (w tym informacji handlowej) za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Gromar sp. z o.o oraz na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wiem, ze w każdym momencie mogę odwołać w/w zgodę, pisząc na adres: GroMar® Sp. z o.o, ul. Tuszyńska 98, 93-305 Łódź lub wysyłając emaile na adres: info@gromar.eu.

Podając numer telefonu komórkowego wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji (w tym informacji handlowej) za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Gromar sp. z o.o. oraz na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wiem, ze w każdym momencie mogę odwołać w/w zgodę, pisząc na adres: GroMar® Sp. z o.o, ul. Tuszyńska 98, 93-305 Łódź lub wysyłając emaile na adres: info@gromar.eu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu oraz danych o dokonywanych przeze mnie z Gromar sp. z o.o. transakcjach dla celów marketingowo-promocyjnych (w tym celem otrzymywania informacji handlowych od Gromar sp. z o.o.) i statystycznych oraz dla celów analiz rynkowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wiem , że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawiania. Zostałem/am poinformowany/a, że mój adres email i numer telefonu komórkowego będą wykorzystane dla wyżej wymienionych celów jeśli wyraziłem/am na to zgodę. Wiem, ze w każdym momencie mogę odwołać w/w zgodę, pisząc na adres: GroMar® Sp. z o.o, ul. Tuszyńska 98, 93-305 Łódź lub wysyłając emaile na adres: info@gromar.eu.

kontakt

Odbierz bezpłatne szkolenie

Wybrane szkolenie dla dowolnej liczby pracowników.

multimedia