Webinar, czyli czas na wykład on-line

Webinar, czyli czas na wykład on-line

Alternatywą dla tradycyjnych, stacjonarnych wykładów w sali może być dziś webinar, czyli – wg definicji – „seminarium prowadzone za pośrednictwem sieci Web”.

Transmisja

Webinar pozwala na transmitowanie on-line treści audio i wideo. Nadawca na ogół jest jeden, odbiorców więcej. Takie wirtualne spotkanie polega na tym, że w ustalonym dniu, o ustalonej godzinie spotykają się on-line trener z zaproszoną na spotkanie grupą odbiorców – każdy przy swoim komputerze – by porozmawiać/przekazać wiedzę/nauczyć się zakresu podanego wcześniej tematu.

Oprogramowanie

Aby przeprowadzić webinar, konieczny jest dostęp do odpowiedniego oprogramowania. Nie bez znaczenia jest również opanowanie programu przez trenera prowadzącego spotkanie, aby szkolenie nie straciło na jakości z powodu problemów z technologią. Nie są to jednak skomplikowane narzędzia, a zatem codzienna obsługa komputera na ogół wystarcza. Od uczestników szkolenia wymaga się jeszcze mniej – w obecnych czasach instalowanie oprogramowanie jest procesem przyjaznym uczestnikowi i informuje go o każdym kroku, jaki powinien wykonać. A reszta należy już do prowadzącego spotkanie trenera.

Wyzwania

Nie można oczywiście bagatelizować tutaj wkładu trenera, który staje przed kilkoma wyzwaniami: musi sprawnie obsługiwać program do webinaru, zmierzyć się z ograniczoną komunikacją niewerbalną, zmieścić się w ściśle określonym czasie oraz skupić uwagę odbiorców.

Programy

Wśród chętnie wykorzystywanych programów do webinariów znajdziemy między innymi: Adobe Connect 8, AnyMeeting, ClickWebinar czy Google Hangouts czyli Google Spotkania. My jako GroMar również możemy pochwalić się samodzielnie zbudowanym programem do Webinarów. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, przejdź na stronę: https://gromar.eu/oferta/wideokonferencje/

Możliwości

Ten rodzaj spotkania ma wiele możliwości, z których z pewnością skorzysta współczesny, nowoczesny trener. Pierwszą z nich jest z spotkanie z uczestnikami webinaru w czasie rzeczywistym. Nie oznacza to jednak, że ci, co nie przybyli, będą stratni, bowiem webinar ma drugą, interesującą stronę – możliwość zarejestrowania spotkania. Dzięki temu odbiorca materiału może odtworzyć go wielokrotnie, w dowolnym, wybranym przez siebie czasie.

Interaktywność

W samym webinarze nie chodzi jednak o to, aby uczestnicy szkolenia mogli obejrzeć prowadzącego, jak może sugerować powyższy opis. Jedną z najważniejszych cech webinaru jest bowiem jego interaktywność. Prowadzący spotkanie może zatem przekazywać wiedzę ustnie, udostępniać przygotowaną wcześniej prezentację, pokazywać pulpit własnego komputera celem przedstawienia wykonywanych na nim aktywności lub uruchamiać dyskusje za pomocą forum dyskusyjnego i czatu. Co ciekawe, udział w dyskusji może się odbywać w formie tekstowej (pisanie), audio i/lub wideo (głos, obraz) lub graficznej (rysowanie). Tylko od prowadzącego zależy zatem, jak urozmaici zajęcia, aby utrzymać uwagę uczestników spotkania i uczynić webinar efektywnym. Zawsze należy jednak brać pod uwagę liczbę uczestników – im mniejsza, tym większą interaktywność możemy zaplanować.

Gdzie?

Webinary świetnie sprawdzą się w kształceniu ustawicznym oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach. Dzięki takim spotkaniom można np. zaktualizować wiedzę pracowników na temat nowego produktu, bez konieczności organizowania spotkania na żywo – bez wynajmowania sali, trenera, angażowania pracowników. Oczywiście, również w szkolnictwie webinary mają szanse powodzenia, jednak wciąż wykorzystywane są tutaj w niewielkim stopniu.

Podsumowanie

W podsumowaniu warto wymienić korzyści webinarów, do których niewątpliwie należą:

– oszczędność czasu – uczestnicy logują się z własnych komputerów, bez konieczności dojazdu;

– oszczędność pieniędzy – nie ma potrzeby wynajmowania sali, organizowania cateringu, noclegów;

– prosta organizacja – wystarczy dostęp do komputera/tabletu podłączonego do sieci;

– możliwość nagrania spotkania i odtworzenia go w późniejszym czasie

– interaktywność – pozwalająca zareagować na każdy materiał, jaki zostanie udostępniony podczas spotkania on-line.

Czy webinarium może więc zastąpić tradycyjny wykład? Oczywiście. I jedyne, czego będzie w nim brak, to przeszkadzający wykładowcy słuchacze.

Zapisz

Webinar, czyli czas na wykład on-line
Oceń ten post