facebook script

Audyt IT — dlaczego warto wykonać go w firmie?

Audyt IT — dlaczego warto wykonać go w firmie?

Systemy informatyczne są istotnym aspektem każdego biznesu. Aby organizacje mogły przetrwać na rynku i konkurować z innymi firmami, muszą inwestować w technologie, które zapewniają integralność, dostępność, a przede wszystkim poufność danych. W obecnym, cyfrowym świecie, systemy IT firm są jednak narażone na wiele zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, w tym ataki cyberprzestępców. Sprawdź, w jaki sposób audyt IT w firmie może rozwiązać wiele problemów oraz wesprzeć wewnętrzne szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla pracowników. 

Co to jest audyt IT i na czym polega? 

Audyt IT obejmuje szereg działań, które polegają na badaniu i ocenie infrastruktury informatycznej firmy, a także wewnętrznych procedur w organizacji. Audyty systemów informatycznych wskazują, czy rozwiązania IT chronią zasoby organizacji i są zgodne z celami biznesowymi firmy. 

Ponieważ coraz więcej procesów biznesowych w organizacjach podlega cyfryzacji, audyty informatyczne sprawdzają, czy firmowe działy IT kontrolują i odpowiednio chronią aktywa korporacyjne. Chociaż każde badanie tego typu jest organizowane indywidualnie, zazwyczaj audyt podzielony jest na kilka etapów, tj. planowanie kontroli, pracę w firmie klienta, a także przygotowanie raportu oraz zaleceń w zakresie działań naprawczych. 

Audyt IT — dlaczego warto przeprowadzić go w firmie? 

Audyty IT mają na celu solidne przetestowanie systemów informatycznych, sieci, stosowanych aplikacji oraz procedur bezpieczeństwa wdrożonych w firmie. Dzięki takim procesom, organizacje mogą upewnić się, że ich działy IT działają płynnie i efektywnie. Audyt systemów informatycznych identyfikuje nieścisłości w tym obszarze oraz wspiera sprawne usunięcie błędów. Przynosi ponadto znaczną poprawę wydajności firmy, usprawnia zarządzanie finansami, a także pozwala na szybkie wykrycie potencjalnych słabych stron biznesu. 

Audyty IT stają się niezbędne w firmach, które chcą chronić swoje systemy informatyczne na najwyższym poziomie, m.in. przed wyciekiem danych. Tego typu kontrole postrzegane są także jako niezwykle istotny element strategii cyberbezpieczeństwa w firmie – zaraz obok stałej modernizacji technologii. Ich szczególnym zadaniem jest ponadto dostarczenie danych, które mogą być pomocne w tworzeniu cyklicznych kursów cyberbezpieczeństwa, wspierających rozwój pracowników

szkolenie z cyberbezpieczeństwa

Korzyści audytu IT w firmie 

Audyt bezpieczeństwa IT jest potężnym narzędziem, które wspiera ochronę i efektywność procesów w firmie. Sprawdź, jakie korzyści osiąga przedsiębiorstwo, dzięki jego przeprowadzeniu. 

Zmniejszenie ryzyka 

Redukcja ryzyka jest jedną z najważniejszych zalet audytu informatycznego. Dobrze przeprowadzony proces pozwala na identyfikację i ocenę zagrożeń, na jakie narażona jest firmowa infrastruktura IT. Co więcej, w ten sposób można łatwo sformułować zalecenia, które mogą powstrzymać lub chociaż złagodzić wiele zagrożeń w sieci. 

Audytowanie daje pełne pole do wyciągnięcia wniosków w zakresie tego, jak efektywnie działają działy IT w twojej firmie oraz na jakim poziomie wydajności. Warto tutaj pamiętać, że każde ryzyko informatyczne pociąga za sobą ryzyko dla całej organizacji. Oznacza to, że sprawne systemy IT mają fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania każdej firmy. Dlaczego? Ponieważ wszystko co zagraża systemom, staje się automatycznie zagrożeniem dla działalności całej organizacji. 

Poprawa bezpieczeństwa danych 

Audyty bezpieczeństwa IT są niezwykle pomocne w ulepszaniu systemów chroniących firmowe dane przed potencjalnymi zagrożeniami. Pozwalają na identyfikację luk w bezpieczeństwie oraz ich eliminację. Sprawnie przeprowadzona kontrola umożliwia szybkie wykrywanie nieprawidłowości oraz wdrażanie rygorystycznych systemów kontroli wewnętrznej. Dzięki temu liczba błędów popełnianych przez pracowników znacznie się zmniejsza. 

W szybko zmieniającej się rzeczywistości, audyty IT stanowią idealne narzędzie do zapobiegania oszustwom i cyberatakom w firmach. Nierzadko już sama świadomość kontroli firmy przez audytorów IT, może zniechęcić potencjalnych cyberprzestępców do podejmowania działań, które są szkodliwe dla danej organizacji. 

Poprawa zarządzania systemami IT i redukcja kosztów

Zarządzanie IT oraz cyberbezpieczeństwem należy do obowiązków zarządów firm oraz specjalistów ds. cybersecurity. Jednym z ich zadań jest zweryfikowanie, czy działy IT funkcjonują zgodnie ze strategicznymi założeniami w organizacji. Audyty informatyczne przedstawiają konkretne zalecenia, które sprawiają, że organizacja pracy pracowników jest łatwiejsza. Firma zyskuje również szereg odpowiednio przygotowanych procedur i przepisów wewnętrznych, co zapewnia ład systemów informatycznych i optymalizację procesów IT. 

Dodatkowo, wprowadzanie zmian w firmie na bazie wniosków z audytu IT bardzo często wiąże się z redukcją kosztów obsługi informatycznej i generowaniem większych zysków z prowadzonej działalności. 

Wsparcie prowadzenia działań edukacyjnych 

Dane pozyskane w wyniku audytu informatycznego mogą okazać się niezbędne do zaplanowania szkoleń dedykowanych z zakresu cyberbezpieczeństwa dla pracowników nietechnicznych. Na bazie pozyskanych informacji powstają m.in. indywidualne programy szkoleniowe w formule e-learningu, które są idealnie dostosowane do poziomu wiedzy poszczególnych osób w firmie. 

Kursy cyberbezpieczeństwa i testy online dla teamu biorą pod uwagę wszystkie wewnętrzne procedury firmowe, które również obejmuje audyt it. Tak szerokie działania ze strony firmy i przekazywanie odpowiedniej wiedzy pracownikom pozwalają ochronić firmę przed coraz częstszymi cyberzagrożeniami, tj. phishing, spoofing, oszustwa ransomware czy złośliwe oprogramowania (malware)

Audyt IT i kursy cyberbezpieczeństwa dla Twojej firmy 

Twoja organizacja boryka się z problemami związanymi z bezpieczeństwem infrastruktury i wymaga audytu IT? Chcesz zaplanować dla swojego teamu interaktywne szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa, które będzie ciekawe, wciągające, a przede wszystkim maksymalnie skuteczne? A może chcesz skorzystać także z usług IT, np. testów phishingowych, które sprawdzą odporność twojego zespołu na cyberataki w praktyce?

Skontaktuj się z ekspertami GroMar i dowiedz się, jakie kompleksowe działanie możemy zaplanować i zrealizować w Twojej firmie już teraz!

Porozmawiajmy o tym, jak wesprzeć cyfrowy rozwój Twojej organizacji

Zadzwoń do nas

+48 42 279 70 20

Martin Walisiak

Team Leader Działu Sprzedaży

+48 888 679 333

Artur Pietrzak

Specjalista ds. Sprzedaży

+48 606 471 133

Maksymilian Kowalski

Specjalista ds. Sprzedaży

+48 668 070 666

Wyślij zapytanie

    Administratorem Twoich danych osobowych, zebranych w procedurze korespondencji, jest GroMar Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 93-193, ul. Milionowa 23. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się na stronie https://gromar.eu/rodo/korespondencja/

    Skontaktuj się z nami