facebook script

Quizy i testy online — jak usprawniają proces nauki?

Quizy i testy online — jak usprawniają proces nauki?

Szkolenia e-learningowe to dziś jedna z najpopularniejszych form rozwoju pracowników online. Jednak, aby były one maksymalnie efektywne, warto zadbać o weryfikację wiedzy i poziom opanowania materiału szkoleniowego przez kursantów. W tym celu świetnie sprawdzają się wszelkiego rodzaju quizy i testy online. Jak tworzyć pytania testowe w e-learningu, aby zweryfikować skuteczność szkolenia i motywować pracowników do nauki? Co powinny zawierać idealne quizy online? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej. 

Czym jest test online?

Test online jest podstawową metodą sprawdzania wiedzy uczestników szkoleń oraz poziomu jej przyrostu. Jego głównym celem jest określenie, jakim poziomem wiedzy dysponuje pracownik na danym etapie procesu szkoleniowego. 

Chociaż test jest tradycyjnym i powszechnie znanym narzędziem oceny pracowników, może pełnić istotną rolę w mobilizowaniu do nauki i tworzeniu unikalnych doświadczeń edukacyjnych. Pomaga w tym szereg rozwiązań interaktywnych, jakie oferują obecnie nowoczesne technologie. Właśnie z tego powodu testy i quizy online wykorzystywane są jako metody aktywizujące w szkoleniach e-learningowych. 

Jak sprawdzić efektywność szkoleń e-learningowych? 

Poziom wiedzy osób szkolących się bada się na każdym etapie procesu szkoleniowego. W kursach e-learningowych można spotkać się z różnymi rodzajami testów online, które pozwalają sprawdzić ich skuteczność. Oto najbardziej podstawowa klasyfikacja. 

Pre-test (test wstępny)

Testy wstępne, nazywane także pre-testami, mają na celu określenie poziomu wiedzy osób, które planują wziąć udział w szkoleniu. Test wstępny przeprowadzany jest na początku kursu i może być wykorzystany do dostosowania treści szkoleniowych do konkretnych grup odbiorców. Jego wynik może określać także luki kompetencyjne w danej organizacji. 

Post-test (test końcowy) 

Test końcowy przeprowadza się wśród uczestników szkolenia po zakończeniu danego kursu. Wyniki tego testu pokazują najczęściej, na jakim poziomie użytkownicy przyswoili dany materiał. Post-test daje pracownikowi odpowiedni feedback

Quiz online jako element szkolenia e-learningowego 

Testy i quizy online mogą być pomocne w e-learningu jako testy ćwiczeniowe. Zazwyczaj osadza się je w środku rozbudowanych, dedykowanych szkoleń e-learningowych, aby uczestnik mógł sprawdzić swoją wiedzę np. po zakończeniu danego modułu. Do ćwiczeń tego typu można zazwyczaj wracać wielokrotnie lub po prostu je pominąć, jeśli zdobyta wiedza nie wymaga weryfikacji. 

Jak tworzyć quizy i testy online

Tworzenie quizów i testów online wymaga odpowiedniego przygotowania ze strony osób odpowiedzialnych za e-learning w organizacji. Poniżej zebraliśmy kilka najważniejszych wskazówek, które podpowiedzą, jak sprawdzać efektywność szkoleń e-learningowych, konstruując przemyślane i angażujące pytania testowe

Ustal cel nauki i parametry testu

Zawsze zaczynaj od określenia celów uczenia się. Tylko wtedy, kiedy dokładnie zdefiniujesz, czego użytkownicy mają nauczyć się za pomocą e-learningu, będziesz w stanie opracować użyteczny quiz online. 

W tym zakresie warto postawiać na hierarchię celów i dobór odpowiednich pytań tak, aby odpowiedzi pokazywały, na jakim poziomie osoby szkolone przyswoiły daną informację. Przykładowo, możesz przygotować pytania, które sprawdzają zapamiętanie informacji, a następnie zrozumienie ich i umiejętność zastosowanie w praktyce. 

Oczywiście podstawową kwestią jest dostosowanie quizu do wiedzy i umiejętności osób szkolonych oraz ustalenie jego podstawowych parametrów, tj. czas trwania, możliwa liczba podejść czy próg zaliczeniowy. 

Zadbaj o to, aby test był spójny z treścią szkolenia 

Pytania testowe w quizie online muszą nawiązywać do treści szkolenia i stanowić uzupełnienie całego kursu. Uczestnik powinien po prostu znaleźć odpowiedzi w przerobionym materiale. 

Jako osoba odpowiedzialna za szkolenie, opracuj, jasne i zrozumiałe teksty, które nawiązują do treści szkoleniowych, ale ich nie powielają. Warto tutaj stosować modyfikacje słów, czyli parafrazę, aby ostatecznie upewnić się, czy kursant rozumie poruszane zagadnienia. Unikaj także pytań nieprecyzyjnych i podchwytliwych, które często demotywują osoby wypełniające test. 

Korzystaj z różnych rodzajów pytań testowych 

quizach e-learningowych warto postawiać na zróżnicowane pytania testowe i miksowanie ich tak, aby użytkownik nie wypełniał testu mechanicznie, ucząc się ich kolejności na pamięć. 

Wybierz ciekawe, urozmaicone rozwiązania i popularne typy pytań testowych, wśród których najpopularniejszymi są:

  • test jednokrotnego wyboru 
  • test wielokrotnego wyboru 
  • pytanie prawda-fałsz 
  • pytanie drag & drop (przeciągnij i upuść) 
  • wpisywanie odpowiedzi w puste pola 
  • bank słów 

Dodaj interakcje i feedback 

Dodatnie interakcji do testu online w e-learningu to świetny sposób na stworzenie humorystycznego klimatu quizu. W ten sposób połączysz standardowe sprawdzanie wiedzy z interesującą formą, która wzbudzi ciekawość i utrzyma zaangażowanie uczestników. Interaktywne quizy online mogą polegać przykładowo na przeciąganiu i upuszczaniu konkretnych elementów lub klikaniu na hotspoty, które pozwalają dopasować odpowiedzi do pytań. Mogą mieć także formę niestandardowych symulacji e-learningowych.

Test możesz ożywić także poprzez dodawanie automatycznych informacji zwrotnych, które uczestnicy otrzymują po odpowiedzi na pytanie, np. “Dobra robota”, “Świetna robota”. Jeśli odpowiedź jest błędna, dodaj informację typu “Ups, to nie jest dobra odpowiedź” i krótko wyjaśnij dlaczego. Luźne, zabawne podejście z pewnością pobudzi użytkowników do dalszych prób rozwiązania zadań testowych. 

Na zakończenie testu dodaj feedback podsumowujący, ile procent kursu ukończył uczestnik i co ewentualnie musi poprawić. 

Zadbaj o dostępność cyfrową 

W szkoleniach i testach e-learningowych niezwykle ważna jest dostępność cyfrowa, czyli taki sposób projektowanie kursów, który umożliwia korzystanie z nich wszystkim użytkownikom, w tym osobom z niepełnosprawnościami. Quiz online zgodny z normami WCAG to znaczne ułatwienie dla osób z dysfunkcjami wzroku, słuchu, ruchu, zaburzeniami mowy czy z utrudnieniami w sferze percepcyjnej i poznawczej. Ale także funkcjonalny interfejs, który wpływa na ogólne, pozytywne wrażenie podcza wypełniania testu. 

Dlaczego warto korzystać z quizów i testów online w szkoleniach e-learningowych? 

Quizy online w to szereg korzyści zarówno dla osób odpowiedzialnych za e-learning w firmie, jak i pracowników, którzy korzystają ze zdalnych kursów. Oto najważniejsze z nich. 

Informacja zwrotna dla trenera i uczestnika kursu 

Chociaż e-learning stawia na dużą swobodę i możliwość dostosowania nauki do preferencji pracownika, quizy i testy w dalszym ciągu odgrywają ważną rolę w procesie edukacyjnym. Poprzez testy online, HR manager może śledzić postępy uczestników, a także ocenić skuteczność wdrożonego programu nauczania. Z drugiej strony, osoby uczące się mają możliwość sprawdzenia własnego progresu nauki oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych

Wsparcie dla dynamicznej nauki 

Interaktywne testy online, wspierane przez technologie HTML5 czy JavaScript, gwarantują dynamiczne przyswajanie wiedzy. Podczas ich wypełniania, uczestnicy szkoleń wchodzą w interakcje z treściami e-learningowymi, dzięki ekranowi dotykowemu lub kursorowi myszy. Mogą swobodnie przesuwać obiekty, klikać w nie czy grupować, co angażuje, motywuje i wpływa na lepsze zapamiętanie informacji. 

Szybki i tani sposób sprawdzania wiedzy 

Quizy online na platformie e-learningowej prezentują wyniki kursu bardzo szybko. Należą również do ekologicznych form sprawdzania wiedzy, zgodnych z ideą paperless, która zaleca redukcję papierowej dokumentacji i promuje cyfryzację procesów biznesowych. 

Quizy i testy online dla Twojej firmy 

Testy online są wartościowym elementem, który nie tylko wzbogaca szkolenia e-learningowe, ale także daje szybką informację zwrotną specjalistom HR. 

Chcesz tworzyć quizy łatwo i wygodnie? Skorzystaj z platforma LMS LearnWay, która pozwala zrealizować określone cele szkoleniowe szybko i przy niskim nakładzie kosztów. A może poszukujesz maksymalnie angażujących sposobów sprawdzenia wiedzy z wykorzystaniem produkcji multimedialnych? Wybierz szkolenia dedykowane GroMar, które możemy wzbogacić o gry edukacyjne, testy wiedzy, filmy instruktażowe, symulacje, wirtualną rzeczywistość i szereg kreatywnych rozwiązań! 

Skontaktuj się z naszymi ekspertami ds. e-learningu i sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić!

Porozmawiajmy o tym, jak wesprzeć cyfrowy rozwój Twojej organizacji

Zadzwoń do nas

+48 42 279 70 20

Martin Walisiak

Team Leader Działu Sprzedaży

+48 888 679 333

Artur Pietrzak

Specjalista ds. Sprzedaży

+48 606 471 133

Maksymilian Kowalski

Specjalista ds. Sprzedaży

+48 668 070 666

Wyślij zapytanie

    Administratorem Twoich danych osobowych, zebranych w procedurze korespondencji, jest GroMar Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 93-193, ul. Milionowa 23. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się na stronie https://gromar.eu/rodo/korespondencja/

    Skontaktuj się z nami