facebook script

Dostępność cyfrowa w firmie — dlaczego warto stosować normy WCAG?

Dostępność cyfrowa w firmie – dlaczego warto stosować normy WCAG?

Według różnych statystyk w Polsce żyje od 4 do 7 milionów osób z niepełnosprawnościami. Dlatego tak ważne jest, aby zapewniać tej grupie sprawne poruszanie się w sieci. Przepisy w zakresie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji obejmują już sektor administracji publicznej. A jak jest w przedsiębiorstwach prywatnych? Czy one również powinny wdrażać normy WCAG? Jeśli prowadzisz firmę, istnieje kilka powodów, dla których dostępność cyfrowa powinna stać się dla ciebie priorytetem. 

Co to jest dostępność cyfrowa? 

Dostępność cyfrowa jest sposobem projektowania stron internetowych, aplikacji, platform e-learningowych i innych technologii sieciowych tak, aby wszyscy internauci, mogli korzystać z nich bez przeszkód. Dzięki dostępności cyfrowej, zasoby internetowe są przejrzyste i funkcjonalne dla użytkowników z różnymi rodzajami niepełnosprawności, np. wzroku, słuchu, ruchu, zaburzeniami mowy czy z utrudnieniami w sferze percepcyjnej i poznawczej. 

Obecnie w Polsce dostępne cyfrowo muszą być wszystkie aplikacje i rozwiązania internetowe, którymi zarządzają jednostki publiczne. Kwestie te reguluje Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z 4 kwietnia 2019 r., która obejmuje zalecenia do tworzenia dostępnych aplikacji, nazywane normami WCAG. Ostateczny termin dostosowania stron i aplikacji podmiotów publicznych minął 23 września 2021 roku, co znacząco powiększyło grupę użytkowników, którzy mogą korzystać z Internetu na równych i niedyskryminujących zasadach. 

Chociaż standardy WCAG nie dotyczą jeszcze polskich firm prywatnych, w nowoczesnych przedsiębiorstwach na całym świecie już są już traktowane jako szczególnie istotne. 

Czym są normy WCAG 2.1 i czego dotyczą? 

Normy WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) to międzynarodowe standardy techniczne w zakresie dostępności aplikacji internetowych. Wskazują one, jak tworzyć witryny i aplikacje, aby były one jak najbardziej przyjazne dla użytkownika. Wytyczne WCAG 2.1 stanowią zbiór dobrych praktyk dla webmasterów, projektantów witryn internetowych, grafików, a nawet twórców dedykowanych szkoleń na platformach e-learningowych, którzy chcą sprawić, aby ich produkty były przejrzyste i łatwe w nawigacji, a korzystanie z nich – bardziej efektywne. 

Standardy WCAG stosuje się po to, aby użytkownicy mogli sprawnie poruszać się po aplikacjach za pomocą dostępnych dla nich zmysłów. Nadrzędnym celem standaryzacji w zakresie dostępności cyfrowej jest zapewnienie wszystkim osobom jak najlepszych doświadczeń związanych z korzystaniem z sieci. Niezależnie od tego, jakiej technologii używają do przeglądania Internetu. 

Dlaczego warto planować dostępność cyfrową w sektorze prywatnym? 

Aplikacje dostępne cyfrowo przynoszą szereg korzyści nie tylko osobom z niepełnosprawnościami, ale wszystkim użytkownikom, którzy z nich korzystają, w tym potencjalnym klientom.

Przyjrzyjmy się zaletom wprowadzenie wytycznych WCAG na stronach internetowych, w narzędziach, indywidualnie projektowanych platformach LMS oraz innych technologiach wykorzystywanych w przedsiębiorstwach. 

1. Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami 

Wiele osób korzysta z sieci używając myszki, jednak niektóre osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi mogą to robić jedynie z poziomu klawiatury. Podobnie użytkownicy słabowidzący potrzebują funkcji powiększenia obrazu czy odwrócenia kolorów, a niesłyszący – transkrypcji pisemnej. 

Jeśli masz w swoim zespole właśnie takich pracowników, dostosowanie aplikacji wewnętrznych i stron własnych do standardów WCAG 2.1 powinno stać się priorytetem w twoim biznesie. Jest to szczególnie ważne, jeśli w swojej organizacji korzystasz ze szkoleń e-learningowych, które w praktyce powinny być dostępne absolutnie dla wszystkich na takich samych zasadach. 

2. Lepszy User Experience dla całego teamu 

Ważnym aspektem projektowania aplikacji dla firm jest ich użyteczność. Tworząc własne witryny czy projekty wewnętrzne dostępne cyfrowo, możesz przenieść doświadczenia użytkowników, czyli UX, na wyższy poziom. Stosowanie się do norm WCAG skutkuje czytelnymi i bardziej funkcjonalnymi interfejsami, co wpływa na ogólne, pozytywne wrażenie korzystania z aplikacji. 

W projektowaniu przyjaznym użytkownikowi stosuje się m.in. odpowiednie kontrasty kolorówczcionki o określonej wielkości, które są wyraźnie widoczne na kolorze tła. Ważne są także nagłówki, które w jasny sposób opisują treści, oraz linki, które jednoznacznie wskazują, dokąd prowadzą. Dla osób z niepełnosprawnościami istotne będą alternatywne opisy obrazów, napisy i audiodeskrypcje do filmów oraz pełna czytelność treści, gdy rozmiar tekstu zostanie zwiększony o 200%. 

Warto tu jednak dodać, że normy WCAG nie powstały jedynie z myślą o osobach z grup defaworyzowanych. Dlaczego? Przypomnij sobie sytuację, w której oglądałeś wideo w mediach społecznościowych, ale nie odtworzyłeś dźwięku i po prostu śledziłeś napisy. Jest to tylko jedna z funkcji, która wspiera odbiorców z problemami ze słuchem. Jak widać, służy ona znacznie szerszemu gronu użytkowników. 

3. Wyprzedzanie aktualnych regulacji prawnych w zakresie dostępności cyfrowej 

Obecnie w Polsce nie egzekwuje się zasad dostępności cyfrowej w sektorze prywatnym. Nawet, jeśli twoja branża nie jest objęta żadnym obowiązkiem, nie oznacza to, że stan prawny nie zmieni się w bliskiej przyszłości. 

Unia Europejska stworzyła już dyrektywę UE 2019/882 w sprawie wymogów dostępności produktów i usług (nazywaną Europejskim Aktem o Dostępności), która weszła w życie 27 czerwca 2019 roku. W związku z szybkim rozwojem technologii, można zatem spodziewać dalszych zmian w przepisach dotyczących dostępności, które mogą objąć organizacje i firmy prywatne. Dlatego skoncentrowanie się na wytycznych WCAG już teraz to działanie z wyprzedzeniem, które zapewnia ochronę prawną w przypadku audytów zewnętrznych, związanych z egzekwowaniem nowych regulacji. 

4. Budowanie wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie

Wyrównany dostęp do technologii w sektorze prywatnym jest działaniem etycznym w stosunku do użytkowników korzystających z zasobów firmowych, pracowników, a także potencjalnych klientów. W obecnych czasach stosowanie wytycznych WCAG staje się ważnym elementem strategii odpowiedzialnego biznesu, a także słusznym przedsięwzięciem biznesową. W ten sposób firma kreuje kulturę inkluzywną, czyli taką, w której szanuje się i wspiera różnorodność.   

Tworzenie aplikacji, szkoleń czy stron internetowych, które spełniają wymagania dostępności cyfrowej, to po prostu dobra praktyka, która buduje pozytywny wizerunek firmy. Jako przedsiębiorca możesz w ten sposób pokazać, jak ważne jest dla ciebie przekraczanie barier w cyfrowym świecie. 

Platformy i szkolenia e-learningowe zgodne z zasadami dostępności cyfrowej 

Jeśli korzystasz z materiałów e-learningowych w swojej firmie, już teraz możesz zadbać o ich zgodność z wytycznymi WCAG 2.1. 

W GroMar stworzymy dla ciebie dedykowane szkolenie e-learningowe, które uwzględnia międzynarodowe standardy w zakresie dostępności cyfrowej. Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak możemy ci pomóc w dostosowaniu twoich zasobów do potrzeb wszystkich użytkowników, szczególnie tych z niepełnosprawnościami.

Porozmawiajmy o tym, jak wesprzeć cyfrowy rozwój Twojej organizacji

Zadzwoń do nas

+48 42 279 70 20

Martin Walisiak

Team Leader Działu Sprzedaży

+48 888 679 333

Artur Pietrzak

Specjalista ds. Sprzedaży

+48 606 471 133

Maksymilian Kowalski

Specjalista ds. Sprzedaży

+48 668 070 666

Wyślij zapytanie

    Administratorem Twoich danych osobowych, zebranych w procedurze korespondencji, jest GroMar Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 93-193, ul. Milionowa 23. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się na stronie https://gromar.eu/rodo/korespondencja/

    Skontaktuj się z nami