facebook script

Adaptive learning ー jak wspiera kształcenie pracowników?

adaptive learning

Proces rozwoju zawodowego dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego pracownika 一 to marzenie każdego HR menedżera, a tym bardziej każdego uczestnika kursu. Czym jest adaptive learning i czy może być odpowiedzią na potrzeby szkoleniowe firm? I co ważne, czy wykorzystać go można tylko w dużych organizacjach?

Adaptive learning – co to jest?

Adaptive learning, wykorzystując zaawansowane technologie informatyczne i sztuczną inteligencję, pozwala dopasować cały proces rozwoju pracownika do jego potrzeb, kompetencji i możliwości. Ta metoda zakłada, że na początku należy przyjrzeć się unikalnym potrzebom każdego pracownika w zakresie jego kompetencji zawodowych i  zainteresowań, i dopasować dostarczane treści tak, by proces uczenia się był jak najbardziej angażujący i efektywny. 

Kształcenie adaptacyjne jako proces doskonalenia kompetencji zawodowych

Jeśli za punkt wyjścia procesu doskonalenia kompetencji pracownika przyjmiemy stan obecnej wiedzy i jego potrzeby, to możemy zaproponować odpowiednie dla niego programy nauczania, dostosowane do jego oczekiwań i możliwości. W modelu adaptacyjnym tak zaplanowane procesy rozwojowe tworzą spersonalizowaną ścieżkę rozwoju zawodowego, indywidualną dla każdego pracownika.

Na początku trzeba zdiagnozować:

 1. Co pracownik wie teraz? Na jakim etapie zaawansowania jest obecnie?
 2. Czego powinien doświadczyć na następnym poziomie? O jakie treści należy uzupełnić jego proces uczenia się, by poszerzyć wiedzę, którą już posiada? 

W koncepcji adaptive learning za dobór treści i zasobów wiedzy, które są prezentowane użytkownikowi, odpowiada sztuczna inteligencja i w dodatku robi to w czasie rzeczywistym. W dużym uproszczeniu: na początku algorytm bada poziom wiedzy pracowników, bierze pod uwagę pełnione przez nich role w organizacji i na tej podstawie proponuje im odpowiednie moduły szkoleniowe. Następnie w procesie ewaluacji sprawdza, w jakim stopniu przyswoili wiedzę, by zaproponować im powtórzenie materiału lub kolejne treści. 

Technologia adaptacyjnego uczenia naśladuje lub nawet zastępuje nauczyciela, który w tradycyjnym procesie nauczania kieruje ścieżką edukacyjną ucznia, podpowiada, co powinien powtórzyć lub poprawić, jak może rozwijać swoje zainteresowania i jakie obszary wiedzy poznawać w dalszej kolejności. 

W przypadku dużych organizacji technologia pomaga skalować korzyści płynące z adaptacyjnego uczenia się dla dziesiątek, setek lub tysięcy uczniów jednocześnie. W zasadzie wiele zadań działu L&D zostaje w ten sposób zautomatyzowanych. 

Genialne, ale bardzo drogie. 

Adaptive learning 一 jak pomoże w rozwoju zawodowym pracowników?

Trudno nie doceniać kształcenia adaptacyjnego w rozwoju zawodowym pracowników. Poznaj najważniejsze korzyści z zastosowania adaptive learning w organizacji:

 • Adaptive learning pomaga maksymalnie spersonalizować proces szkolenia i skoncentrować rozwój zawodowy na pracowniku, dzięki czemu zarówno najlepsi, jak i najsłabsi osiągają ponadprzeciętne wyniki. 
 • Adaptive learning wzmacnia pozytywne doświadczenia edukacyjne, dzięki czemu wzrasta zaangażowanie pracowników w proces rozwoju zawodowego.
 • Tak zaplanowany proces rozwoju kompetencji zawodowych dostarcza właściwej wiedzy: koncentruje się na zagadnieniach, z którymi uczestnik kursu lub szkolenia online ma trudności, powtórki lub follow upy są odpowiednio zaprogramowane. 
 • Znużenie materiałem jest wyeliminowane, dzięki temu, że kurs dostarcza uczestnikom nowych i ciekawych treści.
 • Pracownik ma możliwość wyboru szybkości lub tempa pracy, dzięki temu nowe treści są mu dostarczane wtedy, gdy w dostatecznym stopniu opanował poprzednie moduły kursu.
 • Dzięki adaptive learning uczestnicy, których tempo uczenia się jest wolniejsze, doświadczają mniej stresu, a ich proces uczenia się jest bardziej skuteczny, ze względu to, że są gotowi do kontynuowania, zanim zostaną wprowadzone nowe koncepcje.
 • Wykorzystanie adaptive learning, a co za tym idzie także zaawansowanych technologii informatycznych, pozwala na to, by dopasowanie treści do potrzeb uczestnika kursu odbywało się w czasie rzeczywistym, dzięki czemu proces rozwoju zawodowego przebiega sprawnie i skutecznie.
 • Procesy rozwoju zawodowego i L&D w organizacji są zautomatyzowane, co pozwala działać szybciej i sprawniej, zwłaszcza tam, gdzie do przeszkolenia jest ogromna rzesza pracowników. 

Adaptive learning wykorzystujący sztuczną inteligencję i zaawansowane technologie informatyczne jest z pewnością narzędziem, które może bardzo mocno usprawnić procesy rozwoju zawodowego w firmach. Niestety obecnie to rozwiązanie jest nadal dość kosztowne. Czy zatem w mniejszych firmach o nauczeniu adaptacyjnym trzeba zapomnieć?

Jak wykorzystać adaptive learning w mniejszej firmie?

Wdrożenie technologii, potrzebnej do adaptive learning jest dosyć kosztowne, co w przypadku średnich i mniejszych firm może być po prostu nieopłacalne. Czy w takiej sytuacji trzeba zapomnieć o kształceniu adaptacyjnym pracowników? Niekoniecznie. Idee zawarte w koncepcji adaptive learning są jak najbardziej godne uwagi i mogą przynieść wiele korzyści w każdej firmie. 

Przede wszystkim warto spojrzeć na rozwój zawodowy z perspektywy pracownika, wziąć pod uwagę jego obecny stan wiedzy, potrzeby oraz możliwości i na tej podstawie zaplanować dla niego proces rozwoju, dopasowany do jego umiejętności i oczekiwań. Dzięki temu zyskamy zespół chętny do korzystania z zaproponowanych dla niego rozwiązań i zaangażowany w proces rozwoju kompetencji zawodowych

W mniejszych firmach całą ścieżkę szkoleniową dla pracownika zaplanuje dział HR lub L&D bez udziału algorytmów sztucznej inteligencji. Indywidualny proces szkoleniowy dla każdego pracownika jest wyzwaniem dopiero wtedy, jeśli są ich setki lub tysiące. 

W firmie zatrudniającej kilkudziesięciu pracowników, mającej do dyspozycji dobrą  platformę e-learningową, dział HR lub L&D jest w stanie taki proces rozwoju zawodowego zaplanować, a potem sprawnie i skutecznie przeprowadzić. A takie podejście nie wymaga już kosztownych inwestycji w technologie, niezbędne do wdrożenia adaptive learning. Tutaj wystarczy dobra platforma LMS, która pozwala:

 • zaplanować indywidualne ścieżki rozwoju dla różnych pracowników albo grup stanowisk;
 • zamieścić różne formaty kursów, odpowiednie do różnorodnej tematyki, dzięki czemu szkolenia będą angażujące i ciekawe dla pracowników;
 • przeprowadzić ewaluację postępów w nauce, np. za pomocą quizów i grywalizacji, co pozwoli Ci spersonalizować proces nauki, zaproponować odpowiednie powtórki tym, którzy niedostatecznie opanowali materiał i nowe treści tym, którzy są gotowi na ich przyjęcie. 

Zaplanuj indywidualne ścieżki rozwoju swojego zespołu z LMS LearnWay

Chcesz zaprojektować ścieżki rozwoju dla swoich pracowników i szukasz narzędzia, które usprawni procesy edukacyjne w Twojej firmie? Skontaktuj się z nami i zobacz, jak platforma szkoleniowa LMS LearnWay może pomóc projektować procesy rozwoju zawodowego Twojego zespołu. 

Porozmawiajmy o tym, jak wesprzeć cyfrowy rozwój Twojej organizacji

Zadzwoń do nas

+48 42 279 70 20

Martin Walisiak

Team Leader Działu Sprzedaży

+48 888 679 333

Artur Pietrzak

Specjalista ds. Sprzedaży

+48 606 471 133

Maksymilian Kowalski

Specjalista ds. Sprzedaży

+48 668 070 666

Wyślij zapytanie

  Administratorem Twoich danych osobowych, zebranych w procedurze korespondencji, jest GroMar Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 93-193, ul. Milionowa 23. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się na stronie https://gromar.eu/rodo/korespondencja/

  Skontaktuj się z nami