facebook script

Jak zapewnić pracownikom stabilne środowisko do rozwoju kompetencji zawodowych?

kompetencje zawodowe

W Stanach Zjednoczonych liczba dostępnych wakatów przerosła liczbę osób bezrobotnych. To trend, który za chwilę może mieć charakter globalny 一 wskazuje na to raport TrendBook 2022, opublikowany przez portal U Pacjenta. Ludzie nie rezygnują z pracy wyłącznie z powodów finansowych, ale często dlatego, że pracodawca nie zapewnia im możliwości rozwoju. Warto więc stworzyć stabilne, zachęcające i motywujące środowisko do rozwoju kompetencji zawodowych, by dzięki temu zachować w organizacji najlepszych pracowników i największe talenty.

Wsparcie rozwoju pracowników

  • Według raportu „Well Working. Odpowiedzialność Rodzinna Biznesu 2022”, aż co drugi Polak rozważa obecnie zmianę pracy.
  • Jedną z głównych przyczyn rezygnacji z pracy przez pracowników, wskazywanych przez ekspertów HR, jest brak perspektyw rozwoju  i możliwości podnoszenia kompetencji zawodowych.
  • Według raportu LinkedIn Workforce Learning, już w 2018 roku 93% pracowników wskazywało, że pozostałoby w firmie dłużej, gdyby ta zainwestowała w ich karierę.
  • Według wyliczeń Employee Benefits News, średni koszt utraty pracownika to aż 33% ich rocznego wynagrodzenia.

Zatem nie ma alternatywy: jeśli chcesz mieć kompetentny, sprawnie działający zespół, który wypracuje sukces Twojej firmy, musisz zapewnić mu wsparcie w rozwoju. Stworzyć dla swojej kadry środowisko rozwoju kompetencji zawodowych. Takie, które będzie stabilne i dopasowane do modelu pracy Twojej organizacji, a jednocześnie motywujące i zachęcające pracowników, aby stale podnosili swoje kompetencje zawodowe.

Sukces firmy a kompetencje zawodowe

Kompetencje zawodowe, czyli zespół cech, wiedzy i umiejętności praktycznych pracowników, to kluczowy element, który znacząco wpływa na rozwój organizacji. Bez rozwoju zawodowego pracowników żadna firma nie wykona kroku w przód. A, jak wiadomo, ten, kto stoi w miejscu, zostaje w tyle. Poziom kompetencji zawodowych zespołu ma również znaczący wpływ na to, w jaki sposób pracownicy wykonują powierzone im zadania, czy są efektywni, zmotywowani do pracy oraz jakie jest zaangażowanie pracowników.

Zatem trzeba przyznać, że podnoszenie kompetencji pracowników powinno być kluczowym elementem strategii HR każdego przedsiębiorstwa i mieć charakter ciągły. I tak jest, zwłaszcza w organizacjach, którym zależy na tym, by wygrywać walkę konkurencyjną już dziś i z odwagą patrzeć w przyszłość. Źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa tkwią przede wszystkim w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań, a to wymaga kreatywności i umiejętności sprawnej adaptacji do zmiennych warunków rynkowych. Osiągnięcie takiego stanu nie jest możliwe, jeśli pracodawca nie zapewni swojej kadrze stałego dostępu do wiedzy i odpowiednich warunków do podnoszenia kwalifikacji.

Stabilny rozwój kompetencji zawodowych

Rozwój pracowników i rozwój kompetencji zawodowych nie powinny być działaniami ad hoc, podejmowanym wyłącznie wtedy, gdy pojawia się taka potrzeba, np. tylko w celu onboardingu nowego pracownika czy dostosowania kompetencji pracownika do aktualnych potrzeb.

Współczesny, zmieniający się stale i szybko świat wymaga od nas wszystkich olbrzymiej elastyczności i nieustannego dostosowywania się do wymogów nowej rzeczywistości. I zdobywania nowych umiejętności w każdej dziedzinie życia, w tym w pracy. Jak zatem stworzyć środowisko rozwoju zawodowego dla swoich pracowników? Takie, które pozwoli im rozwijać kompetencje zawodowe ustawicznie i budować ich zadowolenie z pracy i takie, które wpłynie na pobudzanie motywacji?

Narzędzia wspierające rozwój pracowników

Rozwój kadr obejmuje wszystkie te działania, które firmy podejmują w celu  wspierania procesu doskonalenia kwalifikacji. To wsparcie przyczynia się do wzrostu motywacji w zespole, a przez to do osiągnięcia strategicznych celów organizacji. A te, można osiągnąć tylko poprzez formy i metody doskonalenia pracowników, dostosowane do ich konkretnych potrzeb oraz do skali działań i przyjętych w firmie rozwiązań organizacyjnych.

Najczęściej wybieraną formą rozwoju pracowników są oczywiście szkolenia, dziś coraz rzadziej szkolenia stacjonarne, najczęściej e-learning. A jeśli e-learning to szkolenia online, zarówno kursy e-learningowe w postaci gotowych szkoleń online, jak i dedykowanych szkoleń online.

I oczywiście nie można  ograniczać rozwoju pracowników jedynie do szkoleń e-learningowych i do przekazywania wiedzy, potrzebnej na danym stanowisku pracy. Do środowiska rozwoju warto włączyć również doskonalenie kompetencji miękkich, takich jak umiejętności pracy w zespole czy kompetencje menedżerskie.

Zobacz ofertę szkoleń gotowych GroMar>>

Jednak pakiet szkoleń to nadal za mało, by mówić o środowisku rozwoju pracownika w firmie. Zdecydowanie konieczna jest tu strategia learning and development , za punkt wyjścia przyjmująca nie tylko predyspozycje i potrzeby pracownika, ale przede wszystkim cele strategiczne rozwoju firmy.

Platforma e-learningowa – centrum zarządzania rozwojem

Środowisko rozwoju pracowniczego może zmieścić się w jednej, zintegrowanej platformie szkoleniowej, która pozwoli zaplanować, stworzyć i rozłożyć w czasie procesy szkoleniowe. Przede wszystkim te, związane z poszerzaniem kompetencji zawodowych indywidualnego pracownika, grupy osób lub zespołów. Platforma e-learningowa pomoże także uzupełnić luki kompetencyjne pracowników, zadbać o ich efektywne wdrożenie, motywację oraz pozytywne employee experience.

Platforma LMS to takie centrum zarządzania wiedzą i rozwojem. Przede wszystkim pozwala dodawać kursy online oraz nimi zarządzać. Dzięki temu można stworzyć firmową bazę wiedzy, w której zostaną zebrane wszystkie niezbędne materiały edukacyjne dla pracowników. Co więcej, na platformie szkoleniowej, takiej jak LMS LearnWay umieścisz różne typy plików, m.in. szkolenia SCORM, wideo, prezentacje, webinary. Stworzysz i dodasz także testy, ankiety lub quizy online, sprawdzające poziom przyswojonej wiedzy i nabytych umiejętności. W efekcie Twój zespół zyska dostęp do wiedzy w różnorodnej formie, a ciekawe i angażujące materiały szkoleniowe to większa efektywność nauki.

Dopiero tak skonstruowane, kompleksowe środowisko rozwoju pracowników jest oznaką, że firma inwestuje w ich kompetencje zawodowe. W ten sposób wzmacnia się także poczucie docenienia wśród pracowników, co daje im więcej chęci do rozwoju. Jako użytkownik platformy, pracownik widzi swoją przestrzeń do rozwoju zawodowego, może samodzielnie ocenić, w jakim miejscu jest obecnie, ile potrafi dziś, a co jeszcze przed nim.

Platforma do rozwoju kompetencji zawodowych dla Twojej firmy

Szukasz narzędzi, które pomogą Ci  stworzyć przyjazne i kompleksowe środowisko rozwoju kompetencji zawodowych w Twojej organizacji? Platforma LMS LearnWay oraz kursy online pomogą Ci w tym. Skontaktuj się z nami i umów się na bezpłatną rozmowę z ekspertem. Pomożemy Ci wdrożyć i dopasować narzędzia do rozwoju pracowników, zgodnie ze strategią Twojej organizacji. Niech zdobywanie kompetencji zawodowych wreszcie stanie się prostsze!

Porozmawiajmy o tym, jak wesprzeć cyfrowy rozwój Twojej organizacji

Zadzwoń do nas

+48 42 279 70 20

Martin Walisiak

Team Leader Działu Sprzedaży

+48 888 679 333

Artur Pietrzak

Specjalista ds. Sprzedaży

+48 606 471 133

Maksymilian Kowalski

Specjalista ds. Sprzedaży

+48 668 070 666

Wyślij zapytanie

    Administratorem Twoich danych osobowych, zebranych w procedurze korespondencji, jest GroMar Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 93-193, ul. Milionowa 23. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się na stronie https://gromar.eu/rodo/korespondencja/

    Skontaktuj się z nami