facebook script

3 kluczowe kompetencje cyfrowe, które musisz rozwijać już teraz

3 kluczowe kompetencje cyfrowe, które musisz rozwijać już teraz

Rozwój umiejętności pracowników, czyli tzw. skill building to dziś priorytet w strategii HR nie tylko dużych organizacji. Aż 59% firm deklaruje, że procesy upskillingu i reskillingu znajdują się na pierwszym miejscu prioretów w ich programach learning and development na 2021 rok. To o 15% więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. Firmy coraz chętniej wpierają rozwój zawodowy pracowników m.in. w zakresie kompetencji cyfrowych. Czym są kompetencje cyfrowe? Jakie są 3 kluczowe kompetencje cyfrowe zdaniem światowych ekspertów L&D, które warto rozwijać już teraz?

_

Czym są kompetencje cyfrowe?

Kompetencje cyfrowe to połączenie wiedzy, umiejętności i postaw, które umożliwiają sprawne i efektywne funkcjonowanie w społeczeństwie wykorzystującym nowoczesne technologie. To możliwość skutecznego pozyskiwania informacji, komunikowania się, wykonywania zadań i rozwiązywania problemów w każdej sferze życia.

Kompetencje cyfrowe są nieustannie wykorzystywane w środowisku zawodowym, a dla pracodawców są kluczowym wymogiem w procesie rekrutacji nowych pracowników. Dzięki nim potrafimy zarządzać wiedzą i informacjami w świecie digitalu, ale także sprawnie współpracować, dzielić się treściami, rozwijać się.  

Rozwój kompetencji cyfrowych pomaga dostosować się do dynamicznych zmian zachodzących w społeczeństwie oraz odnaleźć się w warunkach nowej rzeczywistości. Jest niezbędny w codziennej pracy, procesie uczenia się, social learningu i rozwoju pracowników.

Wspiera zdolność do innowacyjnego myślenia oraz umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami. Nie tylko w zakresie doboru, jak i korzystania z narzędzi online. Między innymi tych, które usprawniają pracę i procesy w organizacji jak learning management system, czyli platforma e-learningowa oraz system do webinarów, wideokonferencji i spotkań online.

Decyzją Parlamentu Europejskiego, kompetencje cyfrowe wchodzą w skład kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.

_

Jakie kompetencje cyfrowe warto rozwijać?

Dominująca i wszechobecna praca zdalna oraz szereg innych wyzwań spowodowanych pandemią Covid-19 wielu z nas zmusiły to zmiany sposobu pracy. Wiele firm musiało przeorganizować swój sposób działania i szybko dostosować się do pracy w wirtualnym środowisku. Dzięki temu zaczęliśmy uczyć się tego, co dziś niezbędne, by organizacja mogła z sukcesem realizować swoje cele biznesowe w świecie „nowej normalności”.

Światowi eksperci Learning and Development wyróżniają 3 kluczowe umiejętności, które warto rozwijać już teraz.

_

Resilience

W języku polskim nie ma jednego terminu, który by dobrze oddał znaczenie czym jest resilience. W dosłownym tłumaczeniu resilience to odporność psychiczna, sprężystość psychiczna, elastyczność, prężność, zdolność do regeneracji sił, rezyliencja. Resilience rozumiane jako odporność psychiczna, dobrostan i wellbeing odnosi się do procesów i mechanizmów wspierających pozytywne funkcjonowanie pomimo przeciwności losu lub traumatycznych przeżyć. Chodzi o umiejętność pozytywnej adaptacji i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. A także dostosowania się do warunków dynamicznie zmieniającego się świata, odporność na te zmiany i zdolność do regeneracji.

Resilience ma na celu nauczyć świadomie wyznaczać sobie granice i osiągać szczyty własnych możliwości. To mentalne nastawienie, które wspiera działania i aktywności zawodowe pracowników, umożliwiając im lepszą wydajność i efektywność bez względu na niespodziewane zmiany i wyzwania.

Ostatni rok i ograniczenia spowodowane pandemią spowodowały, że jako społeczeństwo nie tylko staliśmy się cyfrowi jak nigdy wcześniej. Wiele organizacji by przetrwać musiało wprowadzić nowe rozwiązania i sposoby pracy niemal z dnia na dzień. Nauczyć się funkcjonować w nowych warunkach. Praca zdalna, home office, wdrożenie systemów do spotkań online i wideokonferencji, zdalne rekrutacje, a nawet onboarding online. Wszystko to wpłynęło bezpośrednio na nasz stan psychiczny, a dzięki rozwiniętym umiejętnościom pozytywnej adaptacji podołanie im przebiegało sprawniej.  

_

Digital fluency i digital mindset

Digital fluency, czyli płynność, biegłość cyfrowa oznacza, że nie tylko rozumiemy technologię, ale również potrafimy efektywnie funkcjonować w stale ewoluującym świecie cyfrowym. Chodzi o rozumienie tego, jak korzystać zarówno z aplikacji typu Microsoft Office, jak i zaawansowanych możliwości sztucznej inteligencji. To proaktywne nastawienie i tworzenie innowacyjnych rozwiązań. To gotowość, elastyczność i otwartość na korzystanie z narzędzi cyfrowych, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Organizacje, które chcą świadomie inwestować w rozwój pracowników, muszą zdać sobie sprawę, że nowoczesne technologie są nieodłącznym elementem naszej codzienności. Pandemia Covid-19 i związane z nią ograniczenia znacząco przyspieszyły proces transformacji cyfrowej. Jednak pomimo to, wiele firm nie było gotowych na wprowadzenie niezbędnych zmian z dnia na dzień.

Digital mindset ma pomóc nam zaakceptować to, że w dzisiejszym świecie musimy nie tylko nauczyć się nieustannego uczenia się i rozwoju. Musi także potrafić oduczyć się, tego, co niepotrzebne. A przede wszystkim porzucić obawy technologia jest w stanie zastąpić naszą cenną wiedzę i kompetencje.

Digital mindset to świadomość, że połączenie ludzkiego potencjału, znajomości swoich granic oraz możliwości technologii cyfrowych stwarzają spektrum niespotykanych wcześniej rozwiązań.

_

Kreatywność

Kreatywność w cyfrowym świecie to prawdziwy must-have. Zajęła pierwsze miejsce na liście najbardziej pożądanych umiejętności miękkich, niezbędnych dla organizacji, zarówno w 2019 jak i 2020 roku. W tym samym rankingu przeprowadzonym w 2021 roku kreatywność znalazła się na ostatniej pozycji – tak wynika z raportu Linkedin Learning. Czy zatem uważamy, że nasze umiejętności kreatywne są już na tyle wysokie, że nie warto im poświęcać uwagi?

Kreatywność, rozumiana jako ciekawość, oryginalność stanowi największą wartość, bodziec do działania w nowej erze cyfrowego świata. To kluczowa umiejętność, niezbędna nie tylko do rozwoju kompetencji cyfrowych jako takich. Wpływa także na skuteczne poruszanie się w świecie cyfrowym, a przede wszystkim pomaga w procesie adaptacji w dynamicznych warunkach i czasach nowej normalności.

Kreatywność nie zasługuje na to, żeby ją skreślać, lecz by poświęcić jej dodatkowej uwagi. Każda organizacja do skutecznej realizacji strategii HR i celów biznesowych potrzebuje zespołu, który potrafi tworzyć kreatywne rozwiązania nawet najbardziej wymagających problemów. To kluczowy czynnik nie tylko w procesie rozwoju pracowników, ale także w strategii learning and development.

_

System do rozwoju kompetencji pracowników online

Gdy decydujesz się na rozwój kompetencji pracowników i chcesz wspierać ich w procesie uczenia się, potrzebujesz do tego skutecznych narzędzi. Platforma e-learningowa, np. Platforma LMS LearnWay pozwala w sprawny i efektywny sposób pozyskiwać wiedzę i dzielić się informacjami wewnątrz organizacji. Usprawnia proces onboardingu i zarządzania rozwojem pracowników od pierwszego dnia w firmie. Wspiera procesy takie jak talent management,  reboarding, offboarding czy outplacement. A przede wszystkim umożliwia kształtowanie i rozwój kompetencji zawodowych w praktyczny sposób.

Już teraz napisz do nas by poznać możliwości LMS LearnWay i uzyskać dostęp do demo!

Porozmawiajmy o tym, jak wesprzeć cyfrowy rozwój Twojej organizacji

Zadzwoń do nas

+48 42 279 70 20

Martin Walisiak

Team Leader Działu Sprzedaży

+48 888 679 333

Artur Pietrzak

Specjalista ds. Sprzedaży

+48 606 471 133

Maksymilian Kowalski

Specjalista ds. Sprzedaży

+48 668 070 666

Wyślij zapytanie

    Administratorem Twoich danych osobowych, zebranych w procedurze korespondencji, jest GroMar Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 93-193, ul. Milionowa 23. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się na stronie https://gromar.eu/rodo/korespondencja/

    Skontaktuj się z nami