facebook script

Pokolenie Alfa na rynku pracy. Tendencje i prognozy

Pokolenie Alfa na rynku pracy

Rzeczywistość wokół nas nieustannie ewoluuje, a wraz z nią pokolenia ludzi żyjących na naszej planecie. Firmy na całym świecie zaczynają odczuwać coraz większy wpływ pracowników pokolenia Z, które cechuje większa asertywność, otwartość i chęć rozwoju. Świadome organizacje biznesowe nie mogą jednak zapominać o następnej generacji Alfa, która do 2025 roku zasili zespoły pracownicze w firmach oraz będzie największym, najzasobniejszym i najlepiej wykształconym pokoleniem w historii świata. Na jakie zmiany powinni nastawić się przedsiębiorcy w najbliższych latach? Jak będzie prosperowało pokolenie Alfa na rynku pracy już za kilka lat? Wszystkiego dowiesz się w tym artykule. 

Co to jest pokolenie Alfa?  

Pokolenie Alfa (ang. Generation Alpha, Gen Alpha), najczęściej definiuje się jako generację osób urodzonych w latach 2010-2025, czyli w całości w XXI wieku. Przedstawiciele pokolenia Alfa są w dużej mierze dziećmi Millenialsów i młodszym rodzeństwem generacji Z, która będzie intensywnie wchodzić w dorosłość pod koniec lat 20. obecnego stulecia. 

Określenie “generacja Alfa” zostało pierwszy raz użyte przez Marka McCrindle’a, badacza, futurologa i założyciela firmy konsultingowej McCrindle Research, który w ten sposób zapoczątkował nowy cykl pokoleniowy, stosując pierwszą literę greckiego alfabetu. Generacja Alfa zawdzięcza swoją nazwę przede wszystkim temu, że jej przedstawiciele to osoby urodzone i w pełni wychowane w czasie dynamicznego rozwoju internetu i technologii cyfrowych, w tym sztucznej inteligencji

Szacuje się, że pokolenie Alfa będzie liczyć ponad 2 miliardy osób do 2025 roku, dlatego już teraz opisywane jest jako największe pokolenie w historii świata. 

Pokolenie Alfa — cechy charakterystyczne 

Obecnie przedsiębiorcy, a także środowiska edukacyjne, koncentrują się na tworzeniu skutecznej komunikacji z pokoleniem Z, czyli ludźmi urodzonymi w latach 1995–2009. Pokolenie Alfa na rynku pracy pojawi się jednak już za parę lat i prawdopodobniej będzie najlepiej wykształconym pokoleniem w historii. Oto najważniejsze cechy generacji Alfa: 

Biegłość technologiczna 

Reprezentanci pokolenia Alfa urodzili się w cyfrowej erze, a ich nauka i zabawa w dużej mierze opiera się na technologiach. Co ciekawe, generacja ta rozpoczęła się w tym samym roku, w którym zadebiutował Instagram, a firma Apple wypuściła na rynek pierwszego iPad’a, czyli w roku 2010. Nic więc dziwnego, że do Gen Alpha doskonale pasują określenia hyperconnected, always on (zawsze podłączeni), Net Gen czy digital natives (cyfrowi tubylcy). 

Jak podaje badanie UKE, niemal wszystkie dzieci w wieku 7-14 lat (97,7%) posiadają telefony typu smartfon. Pokolenie Alfa jest otoczone technologią od urodzenia i postrzega cyfrowe narzędzia jako wszechobecne, a nie jedynie modne akcesoria. Alfy uczą się z aplikacji mobilnych na smartfonach, mediów społecznościowych czy grup internetowych i rzadko sięgają po pilot do telewizora. Nie tylko samodzielnie tworzą content, ale także konsumują go w ponadprzeciętnych ilościach. Z urządzeniem mobilnym w ręku mają moc wpływania na marki, a nawet na decyzje zakupowe, które znacznie wykraczają poza ich wiek. W ten sposób kształtują nowy obraz mediów społecznościowych, stając się influencerami i wschodzącymi konsumentami. 

Taki stan może mieć oczywiście wiele zalet, które wiążą się z szybszym opanowaniem cyfrowych kompetencji przyszłości czy zdolnością adaptacji do zmian. Okres dojrzewania zdominowany przez technologię może jednak stwarzać wyzwania, jakim jest choćby skrócona koncentracja, brak umiejętności zarządzania czasem czy wycofanie społeczne.  

Różnorodność

Reprezentanci generacji Alfa dorastają w świecie globalizacji, co oznacza, że w większej mierze kształtuje ich kultura masowa, w tym marki, muzyka, filmy i kanały informacyjne znane na całym świecie. Łatwe podróżowanie, czerpanie wzorców z różnych kultur oraz możliwość komunikowania się, która przekracza granice państw i kontynentów, sprawiają, że jest to pokolenie w pełni globalne. A dodatkowo bardziej zróżnicowane rasowo, etnicznie i światopoglądowo niż pokolenie Z.

Generacja Alfa niesie za sobą szereg najróżniejszych opinii dotyczących środowiska, w którym żyje na co dzień, a także problemów współczesnego świata. Dlatego w ich przypadku jeszcze mocniej uwidacznia się potrzeba zarządzania różnorodnością i budowanie kultury włączającej w tych firmach, które chcą dążyć do rozwoju i realizacji celów biznesowych. Czyli w praktyce we wszystkich firmach.

Zorientowanie na zdrowie i zrównoważony rozwój 

Dorastające Alfy już teraz mają dostęp do ogromnej ilości informacji w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym danych o wpływie środowiska czy ogólnodostępnej żywności na nasze zdrowie. Prognozuje się, że ekorozwój będzie miał dla nich jeszcze większe znaczenie, niż w przypadku Zetek, m.in. w zakresie zakupu produktów, które nie szkodzą środowisku i pozwalają poprawić własne samopoczucie. Alfy będą także intensywnie przekonywać do swoich wyborów własnych rodziców, sprawiając, że będą oni bardziej świadomi ekologicznie. 

Pokolenie Alfa na rynku pracy, w ślad pokolenia Z, pociągnie za sobą jeszcze większą koncentrację na zdrowiu psychicznym. Badanie MŁODE GŁOWY z 2023 roku pokazuje, że 81,9% polskich uczniów w wieku 10-19 lat jest przytłoczonych stresem dnia codziennego. Z kolei 46% z nich to osoby o skrajnie niskiej samoocenie. Co więcej, to właśnie młodzi ludzie stanowili grupę, która spędziła dużo czasu w cieniu pandemii Covid-19. Chociaż postawy prozdrowotne Gen Alfa cały czas się kształtują, już teraz to pokolenie opisywane jest jako takie, które będzie otwarte na rozmowę i szukanie pomocy w przypadku problemów ze zdrowiem psychicznym. 

Jak przygotować firmę do zatrudniania pracowników pokolenia Alfa?

W dynamicznie zmieniającym się świecie, szczególnym wyzwaniem dla pracodawców jest jest szybkie reagowanie na przemiany demograficzne. Jeśli organizacje chcą sprawnie działać po 2030 roku, ale także dynamicznie się rozwijać, konieczne będzie zrozumienie potrzeb pokolenia Alfa na rynku pracy

Oto, czego mogą poszukiwać Alfy u przyszłych pracodawców.

Innowacyjność 

Pokolenie Alfa motywuje dostęp do technologii, które są nierozerwalną częścią ich życia. Przedstawiciele tej grupy są z natury nastawieni na innowacje, a ich kompetencje cyfrowe bardzo szybko przewyższają umiejętności technologiczne ich rodziców. Z tego powodu Alfy będą szukać takich pracodawców, którzy będą w stanie stale wprowadzać nowatorskie rozwiązania i utrzymywać wysoki poziom innowacyjności. 

Empowerment 

Według badania Leader Sheep, obecni nastolatkowie urodzeni po 2000 roku już teraz wyobrażają sobie idealnego pracodawcę jako osobę otwartą na pracownika, sprawiedliwą i miłą. Biorąc pod uwagę to, jak samodzielne i pewne siebie może być pokolenie Alfa, firmy, które będą zatrudniać młodych pracowników, powinny tworzyć kulturę organizacyjną bazującą na koncepcji empowerment. Właściwym krokiem będzie z pewnością zachęcanie pracowników do podejmowania decyzji i brania odpowiedzialności za swoje działania, tak, aby podchodzili do swoich obowiązków, jak właściciele firmy. 

Wellbeing i programy prozdrowotne 

Jak podkreśla Jean Twenge, amerykańska psycholog badająca różnice pokoleniowe, istnieje zależność pomiędzy rozwojem technologii i mediów społecznościowych, a pojawianiem się depresji, lęków i uczucia samotności u dzisiejszej młodzieży. 

W przypadku generacji Alfa bardzo prawdopodobne jest, że pracownicy z tej grupy już za kilka lat zaczną przywiązywać jeszcze większą uwagę do własnego dobrostanu i work-life balance. Oczekiwania względem pracodawców również będą rosły szczególnie w kontekście dbałości o zdrowie psychiczne i programów pracowniczych związanych bezpośrednio ze zdrowiem. Według danych z Badania Społeczności IT 2022, już 64% społeczności IT z pokolenia Y i Z deklaruje, że najatrakcyjniejszym benefitem pozapłacowym jest prywatna opieka zdrowotna. Przywitanie pokolenia Alfa na rynku pracy właśnie takimi bonusami będzie odpowiedzią na potrzeby tej generacji. 

Wysoce spersonalizowane nauczanie 

Według badania Leader Ship, dzisiejsi młodzi ludzie, urodzeni po 2000 roku, najczęściej opisują firmę marzeń jako korporację z rozpoznawalną marką, w której można sporo zarobić i szybko awansować. W tym idealnym obrazie ważne są przede wszystkim możliwości rozwoju i stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia. Ponieważ Alfy przyzwyczajone są do natychmiastowej dostępności informacji, distance learning oraz wysoce spersonalizowane i dobrze ukierunkowane doświadczenia edukacyjne, będą miały kluczowe znaczenie w każdej firmie. 

Niestandardowe programy rozwojowe 

Korzystanie z kilku ekranów jednocześnie, multitasking i szybkie skanowanie informacji przyczyniają się do tego, że uwaga i koncentracja osób z generacji Alfa są osłabione. Wszystko dlatego, że Alfy dorastają “zanurzeni” w mobilnej rzeczywistości. Może się okazać, że już za kilka lat najlepszym sposobem kształcenia Gen Alpha będzie wykorzystywanie technologii immersyjnych w firmowych programach L&D, które już teraz odnotowują wysoką skuteczność. 

Wejście pokolenia Alfa na rynek pracy może być także kolejną okazją do rozwoju szkolnictwa wyższego w zakresie oferowania wiedzy, której w rzeczywistości będą potrzebować pracownicy jutra. Jeszcze ważniejsze będzie dostarczanie programów edukacyjnych, zgodnych z potrzebami rynku, przy czym technologie mixed reality, uczenie się online czy wirtualna rzeczywistość na uczelniach zajmą tu centralne role. 

Przygotuj się na wejście Pokolenie Alfa na rynek pracy 

Stawiasz na stały progres w kompetencjach swoich pracowników? Chcesz edukować swoje zespoły dzięki wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości oraz kreatywnym projektom multimedialnym? Poszukujesz fachowego doradztwa w zakresie rozwoju zespołów i szkoleń uwzględniających potrzeby pokolenia Alfa? 

Skontaktuj się z ekspertami GroMar i dowiedz się, co możemy dla zrobić dla Twojego biznesu. 

Porozmawiajmy o tym, jak wesprzeć cyfrowy rozwój Twojej organizacji

Zadzwoń do nas

+48 42 279 70 20

Martin Walisiak

Team Leader Działu Sprzedaży

+48 888 679 333

Artur Pietrzak

Specjalista ds. Sprzedaży

+48 606 471 133

Maksymilian Kowalski

Specjalista ds. Sprzedaży

+48 668 070 666

Wyślij zapytanie

    Administratorem Twoich danych osobowych, zebranych w procedurze korespondencji, jest GroMar Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 93-193, ul. Milionowa 23. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się na stronie https://gromar.eu/rodo/korespondencja/

    Skontaktuj się z nami