facebook script

Kultura włączająca. Jak pielęgnować różnorodność w firmie?

Kultura włączająca. Jak pielęgnować różnorodność w firmie?

Poczucie równości i akceptacji to obecnie jednej z najważniejszych wartości w działalności każdej firmy. W dobie globalizacji, nowoczesne organizacje coraz częściej stawiają na budowanie pozytywnej kultury organizacyjnej, która wspiera ich pracowników bez względu na płeć, wiek, religię, orientację czy pochodzenie etniczne. Czym jest kultura włączająca i jaką rolę pełni w niej różnorodność? Jeśli jesteś HR-owcem i stawiasz na autentyczny rozwój zasobów ludzkich, sprawdź nasz praktyczny poradnik! 

Co to jest kultura włączająca?

Pomimo tego, że wiele firm stara się traktować jednakowo wszystkich pracowników, nadal można spotkać się z nierównością w miejscu pracy, różnymi wynagrodzeniami i ścieżkami kariery, a nawet stygmatyzacją mniejszości społecznych. Brak koncentracji na różnorodności w firmie może powodować, że część osób napotyka szereg trudności, związanych z brakiem wsparcia i wyłączeniem społecznym. Tu z pomocą może przyjść inkluzywna kultura organizacyjna, która stała się naprawdę gorącym trendem w zakresie polityki pracowniczej. Czym jest kultura włączająca? 

Kultura włączająca, nazywana także kulturą inkluzywną (ang. inclusive culture), to podejście promujące różnorodność i harmonijną współpracę pomiędzy pracownikami – niezależnie od ich wieku, płci, statusu, narodowości, pochodzenia, wyznania, stanu zdrowia, kondycji fizycznej czy preferencji seksualnych. 

Wprowadzenie kultury włączającej w firmie sprawia, że pracownicy traktują miejsce pracy, jako przyjazne, wspierające środowisko, które pomaga im wykorzystywać ich pełen potencjał, bez koncentracji na różnicach społecznych czy kulturowych. Podejście inkluzywne pozwala dostrzec w ludziach różnorodność i aktywnie działać na rzecz zapobiegania dyskryminacji i stygmatyzacji poprzez edukację. 

Kultura włączająca i strategia DEI 

Kultura włączająca bardzo często obejmuje wprowadzanie strategii zarządzania różnorodnością, inaczej DEI (ang. Diversity – Equity – Inclusion), bazującej na równości i integracji. Strategia ta ma na celu pełne wspieranie zasobów ludzkich w zakresie wellbeing oraz tworzenie sprawiedliwych polityk i procedur w firmie. 

Kultura włączająca
Różnorodność, równość, włączenie – elementy kultury włączającej w organizacji

 

Według raportu “Zarządzanie różnorodnością w Polsce. Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?” z 2023 roku, tylko 3% firm posiada odrębny, formalny dokument poświęcony strategii DEI. 

Dlaczego warto wspierać kulturę włączającą w firmie? 

Inkluzywna kultura organizacyjna przynosi niewiarygodne korzyści firmom, które  chcą zadbać o rozwój pracowników. To ogromny ukłon w stronę osób zatrudnionych, dający znaczący głos w podejmowaniu decyzji. 

Oto, jakie są zalety stosowania kultury włączającej: 

Zwiększa zaangażowanie i satysfakcję z pracy

Pracownik, który pracuje w firmie stawiającej na różnorodność, nie myśli o szybkim odejściu z organizacji. Miejsca pracy z autentyczną kulturą włączającą, wpływają na większą satysfakcję pracowników oraz poczucie bezpieczeństwa, szacunku i sprawiedliwości. Jak podaje instytut OC Tanner, priorytetowe traktowanie strategii DEI zmniejsza występowanie wypalenia zawodowego wśród pracowników o 38%. 

Sprzyja innowacjom i kreatywności 

Kiedy ludzie o różnych usposobieniach i wartościach kulturowych współpracują ze sobą, stymulują się wzajemnie do rozwiązywania problemów w kreatywny, nowoczesny sposób. Różnorodność w środowisku pracy sprawia, że jeden kreatywny pomysł rodzi kolejny. Dzięki temu zróżnicowane grupy pracownicze mogą stymulować się wzajemnie znacznie efektywniej niż ludzie o homogenicznych poglądach. Warto pamiętać, że w firmach o niskim poziomie różnorodności, osoby należące do mniejszości mogą czuć się twórczo zahamowane. Wszystko dlatego, że nie chcą “wychodzić przed szereg”. 

Przyciąga nalepsze talenty 

Firmy z inkluzywną kulturą pracy budują pozytywny wizerunek wśród potencjalnych pracowników z całego świata. Różnorodność wśród zasobów ludzkich zapewnia organizacjom dostęp do szerszego zakresu umiejętności, w tym niezwykle poszukiwanych kompetencji przyszłości. Inkluzywny charakter firmy może zatem być magnesem dla talentów z różnych środowisk edukacyjnych i obszarów geograficznych, które posiadają unikalne uzdolnienia. A wszystko to pozwala zwiększać przewagi konkurencyjne na rynkach międzynarodowych. 

Zmniejsza koszty zatrudnienia 

Przyciąganie, zatrudnianie i zatrzymywanie pracowników może być trudne w dobie cyfryzacji i quiet quitting. Jeśli jednak firma zapewni swoim zespołom włączającą kulturę pracy, może liczyć na wyższy poziom retencji zasobów ludzkich. Jak podaje badanie “Great Place to Work”, pracownicy, którzy są częścią zróżnicowanej organizacji, deklarują ponad 5 razy większą motywację do pozostania w firmie na dłużej. Kultura włączająca zmniejsza rotację i ma bezpośredni wpływ na liczbę zwolnień i odejść z pracy, co przekłada się na mniejsze koszty procesów rekrutacyjnych. 

Jak rozwijać kulturę włączającą w firmie w 10 krokach? 

Jeśli jako HR-owiec jesteś gotowa lub gotowy na rozpoczęcie inicjatyw związanych z różnorodnością w Twojej firmie, przygotowaliśmy dla Ciebie 10 praktycznych porad, jak robić to w przemyślany sposób. Oto najważniejsze wskazówki, które pomogą Ci wprowadzić kulturę włączającą w Twojej organizacji: 

Wprowadź różnorodność do swoich podstawowych wartości 

Zmiany pokoleniowe i globalizacja powodują, że środowisko pracy dynamicznie się zmienia. A z nim jego pracownicy. Jeśli misja i wizja Twojej firmy nie obejmuje jeszcze wartości tj. różnorodność, uzyskaj poparcie managementu w zakresie ich wprowadzenia. Wcześniej zaplanuj szkolenia w zakresie różnorodności, równości i inkluzywności na poziomie kadry zarządzającej. Pamiętaj, że jako specjalista ds. rozwoju zasobów ludzkich, możesz być prawdziwym adwokatem zmian i wprowadzać je we wszystkich obszarach firmy.

Słuchaj pracowników na każdym szczeblu

Inkluzywne miejsce pracy oznacza, że każdy z pracowników może swobodnie porozmawiać ze swoim managerem, przełożonym lub współpracownikiem. Kulturę włączającą możesz wspierać słuchając zdań wszystkich osób w firmie. Po prostu włącz ciekawość, przyjmij pozycję ucznia i zbieraj odpowiedzi na pytania bez oceniania, a także pozwalają pracownikom na zabieranie głosu w każdej dyskusji. 

Jak podaje Światowe Forum Ekonomiczne, do 2025 roku pracownicy urodzeni w latach 1996-2012 będą stanowić 27% światowej siły roboczej. Już sam onboarding pokolenia Z powinien być dla Ciebie dobrym momentem na uzyskanie potrzebnych informacji. Pamiętaj, że dla tej grupy szczególnie ważna jest dwukierunkowa komunikacja, konkretny feedback i możliwość spotkań 1:1. 

Doceniaj pracowników za ich mocne strony 

Różnorodność w firmie to różne kompetencje, umiejętności, usposobienia i postawy. Każdy pracownik pochodzi z całkiem innego środowiska, ma różny zestaw zawodowych i życiowych doświadczeń. Rolą dobrego HR-owca jest połączenie mocnych stron wszystkich członków zespołu, nie tylko tych, którzy przykładowo odpowiadają za sprzedaż. Co daje takie podejście? Przede wszystkim zwiększa zaangażowanie pracowników i buduje świadomość, że ich praca jest ważna i wartościowa.    

Stosuj inkluzywny sposób rozmowy  

Kultura włączająca wymaga określonego języka w codziennej komunikacji, którym należy posługiwać się we wszystkich kontaktach zawodowych. Inkluzywny język unika uprzedzeń, słów i idiomów kulturowych, slangu i wyrażeń, które mogą bezpośrednio sugerować dyskryminację niektórych osób. Nie szufladkuj ludzi i nie dziel ich na grupy, aby nie czuli się wyłączeni ze względu na płeć, wyznanie czy niepełnosprawności. Unikaj określeń, które sugerują, że pracownik firmy jest słabszy od reszty na jakiejś płaszczyźnie, a także obraźliwych słów związanych ze zdrowiem psychicznym, które mogą marginalizować osoby z zaburzeniami psychicznymi. 

Zadbaj o zróżnicowane miejsca pracy i firmową przestrzeń 

Zastanów się, czy w Twojej firmie jest przestrzeń do pracy dla osób, które nie lubią bodźców i wolą pracować w ciszy. Pomyśl, czy masz wygodne pomieszczenie dla matek karmiących piersią oraz czy firmowa infrastruktura jest przyjazna osobom z niepełnosprawnościami. Postaw na opisywanie pomieszczeń różnymi językami, w zależności od tego, jakie narodowości skupia Twoja organizacja. Przygotuj uniwersalne wirtualne spacery po firmie, które będą czytelne dla wszystkich. 

Wykorzystuj różne możliwości uczenia się 

Niezawodnym sposobem na budowania kultury wpłaczającej są progamy szkoleniowe oparte na microleraningu, który wykorzystuje małe porcje wiedzy do rozwoju i aktywnego uczenia się. Angażuj pracowników w szybkie gry szkoleniowe i mikro-wyzwania. Szkol ich dzięki filmom microlearningowym i explainer videos, w których dokładnie wytłumaczysz ideę i rolę różnorodności, równości i integracji w firmie. Z pomocą przyjdą ci także szkolenia e-learningowe, osadzone na łatwo dostępnych platformach LMS. 

Twórz inicjatywy ukierunkowane na integrację

Jeśli chodzi o planowanie wydarzeń firmowych, które celebrują integrację, możesz wykorzystać Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej, który obchodzony jest 21 maja. Wiele organizacji planuje szereg inicjatyw w tym miesiącu, ponieważ to właśnie maj został określony przez Komisję Europejską jako Europejski Miesiąc Różnorodności. Bez dwóch zdań czas ten jest idealną okazją do wspierania zespołów i ich morali podczas aktywnego świętowania kultury włączającej w miejscu pracy. 

Zaplanuj firmowy kalendarz świąt 

Małe gesty znaczą naprawdę wiele, a dla grup mniejszościowych w firmie mogą mieć znaczenie gigantyczne. Również w przypadku firmowego kalendarza wydarzeń. W tym zakresie pamiętaj o uwzględnieniu świąt reprezentujących przekonania religijne wszystkich pracowników Twojej firmy. 

W Polsce składamy sobie powszechnie życzenia z okazji katolickich świąt Bożego Narodzenia czy Wielkiej Nocy. A przecież swoje tradycje mają także grekokatolicy, prawosławni, protestanci, wyznawcy judaizmu i inne mniejszości religijne. Jeśli w Twojej organizacji nie ma możliwości, aby świętować wszystkie wydarzenia, dobrą praktyką kultury włączającej będzie zaznaczenie ich w ogólnodostępnym, firmowym kalendarium. 

Pamiętaj o osobach z niepełnosprawnościami 

Inkluzywna kultura organizacyjna opiera się w dużej mierze na dostępności cyfrowej, czyli działaniu, które pozwala na sprawne korzystanie z zasobów cyfrowych i internetowych osobom z najróżniejszymi niepełnosprawnościami. Działanie to wiąże się z projektowaniem aplikacji czy platform e-learningowych tak, aby były przejrzyste i spełniały normy WCAG. Nie wiesz jak to zrobić? Przeczytaj nasz praktyczny poradnik o tworzeniu stron dostępnych cyfrowo

Nie zapominaj o introwertykach 

Nie da się ukryć, że kultura korporacyjna często faworyzuje ludzi pewnych siebie o zdolnościach przywódczych. Osoby te, to najczęściej wypowiadają się na spotkaniach i łatwiej przejmują kontrolę nad projektami, broniąc swoich argumentów. Jeśli w Twojej organizacji jest wielu ekstrawertyków, warto zadbać, aby znalazło się w niej miejsce także dla osób cichszych. Kultura włączająca daje głos także introwertykom, którzy, jeśli chcą, mogą przekazywać także niewerbalną informację zwrotną, np. w formie wypełnionych ankiet pracowniczych

Kultura włączająca w Twojej firmie

Umiejętne zarządzanie różnorodnością w firmie to działanie, które coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. Chcesz wprowadzić kulturę włączającą w swojej organizacji? Możemy stworzyć dla Ciebie dedykowane szkolenia online dotyczące strategii DEI lub inne projekty edukacyjne zgodne z włączającą kulturą organizacji. 

Skontaktuj się z nami i sprawdź, jak możemy pomóc! 

Porozmawiajmy o tym, jak wesprzeć cyfrowy rozwój Twojej organizacji

Zadzwoń do nas

+48 42 279 70 20

Martin Walisiak

Team Leader Działu Sprzedaży

+48 888 679 333

Artur Pietrzak

Specjalista ds. Sprzedaży

+48 606 471 133

Maksymilian Kowalski

Specjalista ds. Sprzedaży

+48 668 070 666

Wyślij zapytanie





    Administratorem Twoich danych osobowych, zebranych w procedurze korespondencji, jest GroMar Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 93-193, ul. Milionowa 23. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się na stronie https://gromar.eu/rodo/korespondencja/

    Skontaktuj się z nami