facebook script

Upskilling — czego potrzebuje Twoja firma, żeby był efektywny?

Upskilling — czego potrzebuje Twoja firma, żeby był efektywny?

Sztuczna inteligencja, metaverse, blockchain, mixed reality… Nowoczesne technologie pędzą do przodu w zatrważającym tempie, a postępująca cyfryzacja wymaga zdobywania nowych umiejętności, które umożliwią sprawne poruszanie się w digitalowym świecie. Reskilling i upskilling w firmie są już nieuniknione. To procesy kluczowe do rozwoju talentów organizacji, a jednocześnie niezbędne do tego, aby firma pozostawała konkurencyjna i mogła utrzymać swoją pozycję na rynku. Czym jest upskilling i w czym pomoże Twojej organizacji? Dlaczego upskilling to “must have” w każdej strategii HR? Jak wprowadzić upskilling w firmie, aby był efektywny? Wszystkie informacje, wskazówki i narzędzia, które wzniosą upskilling pracowników na wyższy poziom znajdziesz w tym artykule! 

Co to jest upskilling? 

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, technologiczny postęp, nowe trendy i przemiany na rynkach powodują, że umiejętności wymagane w miejscu pracy również ewoluują. Według danych Linkedin Learning, od 2015 zmieniło się aż 25% umiejętności niezbędnych do pracy. Prognozuje się, że do 2027 roku ta wartość wzrośnie nawet dwukrotnie. W czasach, gdy wiedza jest najważniejszym kapitałem i wartością, decydującą o sukcesie organizacji, rozwój pracowników oraz ich kompetencji to konieczność. Upskilling jest jednym z głównych narzędzi, które może w tym pomóc. 

Upskilling to proces doskonalenia umiejętności i zdobywania nowych kompetencji zawodowych, potrzebnych do rozwoju kariery oraz dostostosowania się do zmian zachodzących na rynku pracy. Polega na poszerzaniu już posiadanej wiedzy, wzmacnianiu obecnych zdolności i talentów oraz nauce umiejętności uzupełniających, tj. kompetencje przyszłości. To strategia, która ma na celu pomóc organizacji wypełnić luki kompetencyjne, a pracownikom umożliwić zdobycie nowych umiejętności, dzięki którym będą mogli wykonywać inne zadania lub zająć inne stanowisko w firmie. Upskilling wpływa nie tylko na zadowolenie pracowników, ich efektywność, ale również na wyniki i wyższą jakość pracy całej organizacji. Dobrze wykształcona kadra pracuje lepiej i wydajniej, a firma osiąga większe zyski. 

Kultura organizacyjna, skoncentrowana na edukacji pracowników poprzez upskilling, lifelong learning i zarządzanie talentami to jedyny skuteczny sposób przystosowania się do zmian tj. automatyzacja czy robotyzacja. Firmy, które mają tego świadomość i dostrzegają potrzebę inwestowania w rozwój kompetencji pracowników już dziś skutecznie wykorzystują do tego rozwiązania takie jak: nowoczesne narzędzia HR, np. platforma onboardingowa, która pomaga w procesie wdrożenia i edukacji pracowników już na starcie. Pomocnym systemem w procesie uczenia jest również platforma do kursów online, a także szkolenia e-learningowe i wszelkie programy rozwojowe oparte o nowoczesne technologie edukacyjne np. wirtualną rzeczywistość, rozszerzoną rzeczywistość, microlearning, a nawet sztuczną inteligencję w e-learningu. Skuteczny upskilling w firmie wykorzystuje nie tylko najnowsze trendy w e-learningu ale również całe spektrum innowacyjnych form edukacji pracowników do wzbogacenia swoich strategii rozwojowych. 

Upskilling a reskilling — czym się różnią?

Upskilling i reskilling to dwa pojęcia związane z doskonaleniem umiejętności pracowników. Czym dokładnie się różnią? 

Upskilling skupia się na zdobywaniu nowych kompetencji lub rozwoju istniejących, aby pracownicy byli bardziej efektywni w swoich obecnych rolach i skuteczniej wykonywali swoje obowiązki. Przykładowo, jeśli osoba pracuje jako analityk danych i firma wprowadza nową technologię analizy danych, pracownik, aby zdobyć umiejętności korzystania z nowego rozwiązania, powinien uczestniczyć w specjalistycznych szkoleniach i poszerzyć swoją wiedzę.

Z kolei reskilling, dotyczy procesu przekwalifikowania pracowników, czyli nauki nowych umiejętności, które umożliwiają im przeniesienie się na inne stanowisko lub wykonywanie innych rodzajów pracy. Jego głównym celem jest dostosowanie pracowników do nowych wymagań rynku pracy lub zmieniających się potrzeb firmy oraz przygotowanie do podjęcia nowych ról w organizacji. Przykładowo, jeśli firma decyduje się na reorganizację i potrzebuje pracowników do obsługi nowego działu marketingu cyfrowego, to pracownicy mogą przystąpić do programów reskillingowych, aby zdobyć umiejętności potrzebne do wykonywania zadań w nowym dziale.

Dlaczego upskilling jest ważny?

Jeśli nadal masz wątpliwości, dlaczego upskilling to konieczność w Twojej strategii HR, sprawdź najważniejsze korzyści z wdrożenia upskillingu w firmie. 

Redukcja luki kompetencyjnej

Według danych McKinsey&Company, aż 87% światowych firm ma świadomość luki kompetencyjnej w swojej organizacji lub jej pojawienia się w ciągu najbliższych kilku lat. Upskilling pomaga w zminimalizowaniu luki między umiejętnościami, które pracownicy aktualnie posiadają, a tymi, których potrzebują do swojej pracy. To przekłada się na zaspokojenie potrzeb kompetencyjnych firmy oraz większą wydajność pracowników. 

Motywacja i zaangażowanie pracowników 

Firma, która inwestuje w edukację swoich pracowników, pokazuje, że jest zainteresowana ich rozwojem i sukcesem, co z kolei zwiększa ich motywację i zaangażowanie. Dzięki temu pracownicy silniej utożsamiają się z firmą, są do niej bardziej przywiązani i skłonni pozostać na dłuższy okres, a to wpływa na większy poziom retencji pracowników. 

Zwiększona konkurencyjność firmy

Dzięki upskillingowi pracownicy są w stanie dostosować się do nowych wymagań rynku pracy i zachować konkurencyjność w swojej dziedzinie. Częściej wprowadzają innowacyjne pomysły, są bardziej kreatywni i efektywniej wykonują swoje zadania. Posiadając umiejętności adekwatne do ich roli oraz stanowiska, przyczyniają się do lepszej pozycji firmy na rynku.

Lepsza wydajność

W miarę jak technologie i rynki ewoluują, pracownicy, którzy rozwijają nowe umiejętności, są lepiej przygotowani na ewentualne zmiany w swojej branży. Skuteczniej radzą sobie ze zmianą, są bardziej odporni na stres, przez co łatwiej realizują innowacyjne technologicznie projekty. To przekłada się na lepszą wydajność i jakość pracy, a w efekcie również większą efektywność firmy. 

Jak wdrożyć program upskillingu w firmie?

  1. Analiza potrzeb: Rozpocznij od zidentyfikowania luk kompetencyjnych i obszarów, w których pracownicy potrzebują doskonalenia umiejętności. Czy to nowe technologie, umiejętności miękkie czy specjalistyczne kompetencje, np. w zakresie zarządzania zmianą lub coraz popularniejszego zrównoważonego rozwoju
  2. Planowanie szkoleń: Opracuj spersonalizowany plan szkoleń, który uwzględnia różne poziomy umiejętności i potrzeby pracowników. Wykorzystaj dedykowane szkolenia online, które pomogą spełnić nawet największy wymagania Twojej organizacji. 
  3. Dostosowanie narzędzi: Wybierz odpowiednie metody szkoleniowe i narzędzia tj. platforma do kursów online, dzięki której pracownicy zyskują dostęp do wiedzy na żądanie i mogą się uczyć we własnym tempie. Wprowadź blended learning i zaoferuj skuteczne połączenie różnych form rozwoju: szkolenia e-learningowe, szkolenie wewnętrzne, jak i zewnętrzne, warsztaty czy mentoring.
  4. Monitorowanie postępów: Śledź postępy pracowników w procesie upskillingu. To pozwoli zidentyfikować obszary, które wymagają dodatkowej uwagi. Wykorzystaj platformę LMS, aby na bieżąco monitorować rozwój oraz potrzeby swojego zespołu. 
  5. Motywacja i wsparcie: Zapewnij pracownikom motywację i wsparcie w procesie nauki. Wynagradzaj postępy i osiągnięcia, aby utrzymać ich zaangażowanie. Postaw na angażujące projekty multimedialne, grywalizację oraz storytelling, które zachęcą do nauki. 

Upskilling w firmie —  jakich narzędzi potrzebujesz? 

Platforma onboardingowa 

Zadbaj o efektywne wdrożenie nowych pracowników i doskonalenie kompetencji już na początku ich przygody w organizacji. Platforma onboardingowa to uniwersalne narzędzie, które sprawdzi się również w upskillingu i reskillingu pracowników. Możesz umieścić tam zarówno szkolenia wdrożeniowe, materiały instruktażowe jak explainer videos, opisy firmowych procesów, ale także wszelkiego rodzaju content szkoleniowy, z którego pracownicy będą mogli wielokrotnie korzystać. To pomoże im szybko przygotować się do objęcia nowej roli w organizacji i zdobyć nowe umiejętności. 

Platforma do kursów online

Oprócz procesu onboardingu, platforma e-learningowa może służyć jako stabilne środowisko do dzielenie się wiedzą w organizacji. Taka platforma do kursów online to narzędzie, w którym umieścisz wszelkiego rodzaju materiały online pomocne pracownikom w upskillingu. Od prostych prezentacji wprowadzających w dane zagadnienie, po multimedialne szkolenia e-learningowe, wykorzystujące animacjęmetody aktywizujące. Platforma do kursów online umożliwia także samodzielne tworzenie testów i quizów online, które pomogą utrwalić treści szkoleniowe. 

Content do szkolenia 

Ani platforma do onboardingu ani platforma do kursów online nie będą skuteczne, jeśli nie umieścisz na nich angażującego contentu szkoleniowego. Aby upskilling przyniósł pożądane efekty, musi opierać się na motywacji i zaangażowaniu pracowników. A w tym celu niezbędne są atrakcyjne i ultranowoczesne projekty multimedialne, które pozwalają angażować wszystkie zmysły. Gry szkoleniowe, serious games czy sztuczna inteligencja sprawdzą się do przyciągnięcia i przede wszystkim utrzymania uwagi użytkowników na temacie szkolenia. Forma szkolenia oparta o mechanizmy grywalizacji sprawi, że będę uczyć się chętniej, skuteczniej i osiągnąć lepsze rezultaty w krótszym czasie. 

Microlearning

W dzisiejszym świecie utrzymanie uwagi użytkownika na konkretnych treściach dłużej niż kilkanaście minut to nie lada wyzwanie. Zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z tak wymagającą grupą odbiorców jak pokolenie Z, a wktótce również pokolenie Alfa, które wejdzie na rynek pracy do 2025 roku. Młode osoby rozpraszają się jeszcze szybciej, dlatego, aby upskilling przyniósł im pożądane korzyści, warto postawić na microlearning. Nauka w krótkich, ale niezwykle “esencjonalnych” i maksymalnie wypełnionych wiedzą lekcjach to coraz częściej stosowana i doceniania praktyka szkoleniowa. Chcesz, aby Twoi pracownicy szybko i skutecznie rozwinęli nowe umiejętności? Wprowadź microlearning do procesu upskillingu w swojej organizacji. 

Wirtualne symulacje

Technologie immersyjne mają dziś bardzo szerokie zastosowanie w wielu gałęziach biznesu. VR w logistyce, VR w edukacji, AR w e-commerce, mixed reality w medycynie. Przede wszystkim dlatego, że umożliwiają całkowite zanurzenie w wirtualny świat. Dzięki temu, pracownik odcięty od niepotrzebnych bodźców, nie rozprasza się i zdobywa wiedzę o wiele efektywniej. Dodatkowo czuje się jak uczestnik gry komputerowej a to potęguje jego mobilizację do nauki i poczucie zadowolenia z procesu uczenia się. Technologie XR dają całe spektrum możliwości dopasowania contentu szkoleniowego dla danej grupy odbiorców i są dziś jednym z nie tylko ultranowoczesnych narzędzi szkoleniowych, ale również niezwykle atrakcyjnych i doceniany przez coraz więcej firm na całym świecie. 

Efektywny upskilling i rozwój Twojego zespołu

Upskilling to kluczowa strategia, która pomaga firmom dostosowywać się do zmian i rozwijać konkurencyjność. Dla pracowników to szansa na ciągły rozwój i awans. Wdrażając programy upskillingowe, firmy tworzą zdolnych i elastycznych pracowników, którzy są gotowi sprostać wyzwaniom przyszłości. Chcesz, aby Twój zespół nie tylko nadążał za zmianami, ale wyprzedzał je? Nie wiesz, jakie narzędzia do upskillingu pracowników będą najlepsze dla Twojej firmy? Platforma do kursów  online, np. LMS LearnWay? A może nowoczesny content i szkolenia dedykowane? Skontaktuj się z ekspertami GroMar i porozmawiajmy! 

Porozmawiajmy o tym, jak wesprzeć cyfrowy rozwój Twojej organizacji

Zadzwoń do nas

+48 42 279 70 20

Martin Walisiak

Team Leader Działu Sprzedaży

+48 888 679 333

Artur Pietrzak

Specjalista ds. Sprzedaży

+48 606 471 133

Maksymilian Kowalski

Specjalista ds. Sprzedaży

+48 668 070 666

Wyślij zapytanie

    Administratorem Twoich danych osobowych, zebranych w procedurze korespondencji, jest GroMar Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 93-193, ul. Milionowa 23. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się na stronie https://gromar.eu/rodo/korespondencja/

    Skontaktuj się z nami